Infographic

ฮู้บ่ว่า อีสานกะมีโรงโม่หินเด้อ 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงโม่หินมากที่สุด

โรงโม่หิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำการแปรรูปหินให้ได้ขนาดต่างๆ โดยจะแปรรูปให้เล็กลงตามขนาดของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการก่อสร้างหรือในรูปแบบงานอื่นๆ โรงโม่หินมีหน้าที่แปรรูปหินให้ได้ตามลักษณะและจัดส่งให้กับลูกค้าที่ทำการสั่งเข้ามา โรงโม่หินเหล่านี้ได้หินจากการระเบิดภูเขาแล้วนำมาแปรรูปโดยนำไปร่อนบนตะแกรงเพื่อคัดขนาดต่างๆ ซึ่งการที่มีโรงโม่หินเกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดี เราสามารถซื้อหินแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และสาธารณูปโภคต่างๆ โดย 5 จังหวัดในภาคอีสานที่มีโรงโม่หินมากที่สุด อันดับที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ แต่ละจังหวัดมีจำนวนโรงโม่หิน 10 โรงงาน อันดับที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนโรงโม่หิน 9โรงงาน อันดับที่ 3 จังหวัดเลย มีจำนวนโรงโม่หิน 8 โรงงาน อันดับที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนโรงโม่หิน 7 โรงงาน อันดับที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู มีจำนวนโรงโม่หิน 6 โรงงาน อ้างอิงจาก : – กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #โรงโม่หิน #โรงโม่หินอีสาน

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบึงกาฬ”

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบนสุดของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ ในปี 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีขนาดพื้นที่ 4,315 ตร.กม. และมีประชากร 421,684 คน ในปี 2564 จังหวัดบึงกาฬมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 28,670 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 80,159 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการเกษตร คิดเป็น 36% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ อยู่ที่ 50 ราย – ภาคการบริการ คิดเป็น 32% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 1,175 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 601 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 2,416 ราย การค้าชายแดนกับลาว มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 2,688 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ น้ำมันสำเร็จรูป และปุ๋ย ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,232 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก รองลงมา คือ ธัญพืช และเชื้อเพลิง ตามลำดับ ตัวอย่างบริษัทใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่มปากคาด รายได้รวมปี 2565 = 599 ล้านบาท บริษัท อีซูซุบึงกาฬ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 582 …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบึงกาฬ” อ่านเพิ่มเติม »

#หลานย่าโม ปังหลาย พี่น้อง born to IDOL

#หลานย่าโม ปังหลาย พี่น้อง born to IDOL   อ้างอิงจาก:  sanook และ music.trueid   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #COPPERdechawat #CHIQUITA #BUSbecauseofyouishine #BABYMONSTER

พาส่องเบิ่ง อีสานจังหวัดใด๋พร้อมก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดในปี 2565

ดัชนีความก้าวหน้าของคน สะท้อนระดับการพัฒนาคน 8 ด้าน 1. สุขภาพ 2. การศึกษา 3. ชีวิตการงาน 4. เศรษฐกิจ 5. ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7. การคมนาคมและการสื่อสาร 8. การมีส่วนร่วม โดยชี้ให้เห็นสถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความก้าวหน้าของคนในแต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป จากผลการสำรวจพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดในภาคอีสานปี 2565 และอยู่ลำดับที่ 10 ของประเทศ โดยอันดับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 22 อันดับ ตามการเพิ่มขึ้นของด้านย่อย 7 ด้าน จาก 8 ด้าน โดยด้านที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษา ชีวิตการงาน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม มีเพียงด้านสุขภาพที่ปรับลดลง ถึงแม้ว่าร้อยเอ็ดจะอยู่ถึงอันดับ 10 ของประเทศ แต่สุรินทร์กลับเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุดในอีสานและน้อยที่สุดในประเทศอีกด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางการพัฒนาในภาค ดังนั้นการกระจายตัวของทรัพยากรสำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่จึงไม่ครอบคลุมจังหวัดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะอาจนำไปสู่การทับซ้อนและสะสมของปัญหาการพัฒนาคนในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านการศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ หมายเหตุ: ดัชนีความก้าวหน้าของคนมีช่วงดัชนีตั้งแต่ 0.1 – 1 อ้างอิงจาก: – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ดัชนีความก้าวหน้าของคนอีสาน #HAIIndex

สวยปังหลาย  6 นักแสดงหญิง สุดฮอตจากแดนอีสาน 

สวยปังหลาย  6 นักแสดงหญิง สุดฮอตจากแดนอีสาน    อ้างอิงจาก:  women.kapook และ เพจกลุ่มแฟนคลับ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #มินพีชญา #ต้าเหนิง #thanaerngnin #dianaflipo #nichaphatc #oomeisaya #อุ้มอิษยา #ญิ๋งญิ๋ง #เดียร์น่า

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครพนมเมืองแห่งความสุขริมโขง”

ในปี 2564 จังหวัดนครพนมมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 47,748 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 87,122 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 49% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 2,315 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 30% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 262 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 5,138 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 9% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน อยู่ที่ 2,957 ราย การค้าชายแดนกับลาว มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 6,705 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่ รองลงมา คือ สินค้าแร่และเชื้อเพลิง และน้ำมันสำเร็จรูป ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,302 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ปุ๋ย และปูนซีเมนต์ ตามลำดับ ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งเจียว รายได้รวมปี 2565 = 1,582 ล้านบาท 2. บริษัท วี.อาร์.อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 1,155 ล้านบาท 3. บริษัท มิตรศิลป์ไบค์สโตร์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 817 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม เพื่อสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ารองรับกิจกรรมการขนส่ง ทั้งการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) บนเส้นทางสาย R12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้) …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครพนมเมืองแห่งความสุขริมโขง” อ่านเพิ่มเติม »

10 จังหวัด ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังหลายที่สุดในอีสาน 

10 จังหวัด ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังหลายที่สุดในอีสาน    หมายเหตุ: ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2565   อ้างอิงจาก:  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #มันสำปะหลัง #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #อุบลราชธานี #อุดรธานี #บุรีรัมย์ #กาฬสินธุ์ #เลย #ขอนแก่น #ศรีสะเกษ #มหาสารคาม

พามาเบิ่ง 6 นักแสดงซีรีส์วาย สุดฮอตจากแดนอีสาน 

พามาเบิ่ง 6 นักแสดงซีรีส์วาย สุดฮอตจากแดนอีสาน    อ้างอิงจาก:  entertainment.trueid และ เพจกลุ่มแฟนคลับ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #วอร์วนรัตน์ #warwanarat #มายภาคภูมิ  #milephakphum  #เปรมวรุษ  #premwarut #JamesSu #บิ้กบูม #bbjs #anotherboytj #prompayy

ซอมเบิ่ง งานลอยกระทง 2566 ไปเที่ยวอีสานหม่องใด๋ดี ?

ซอมเบิ่ง งานลอยกระทง 2566 ไปเที่ยวอีสานหม่องใด๋ดี ? อ้างอิงจาก: thairath ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#ลอยกระทง #ลอยกระทง2566 #ลอยกระทงอีสาน

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “หนองคายเมืองแห่งพญานาค”

ในปี 2564 จังหวัดหนองคายมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 44,396 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 97,617 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 44% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 1,897 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 81 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 22% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน อยู่ที่ 933 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 11% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป อยู่ที่ 2,568 ราย การค้าชายแดนกับลาว มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 44,170 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกชายแดนมากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,516 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ และน้ำมันสำเร็จรูป ตามลำดับ ตัวอย่างบริษัทใหญ่ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 1,228 ล้านบาท บริษัท นวลจันทร์ รับเบอร์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 890 ล้านบาท บริษัท เจียง-อัศวรรณ หนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 796 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก) สร้างเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก 2,893 ล้านบาท จำนวน 3 ตอน …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “หนองคายเมืองแห่งพญานาค” อ่านเพิ่มเติม »