Infographic

พามาฮู้จัก  ไวน์เขาใหญ่ & ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ  สินค้า GI ที่เป็นเอกลักษณ์ 

พามาฮู้จัก  ไวน์เขาใหญ่ & ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ  สินค้า GI ที่เป็นเอกลักษณ์    ไวน์เขาใหญ่ ทำจากการหมักน้ำองุ่นสดสายพันธุ์ vitis vinifera ที่ปลูก เก็บเกี่ยวและผ่านกระบวนการทำไวน์ตามมาตรฐานที่กำหนด ในพื้นที่อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2559 ไวน์ที่ราบสูง มาจากการหมักน้ำองุ่นสดของผลองุ่นพันธุ์ Chenin blanc และการหมักน้ำองุ่นสดของผลองุ่นแดงพันธุ์ Shiraz ปลูกบนที่ราบสูงภูเรือ จ.เลย ซึ่งได้หมักตามวิธีการ เพื่อให้ได้คุณภาพตามหลักนั่นเอง ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2548   อ้างอิงจาก :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI #สินค้าGI #ไวน์เขาใหญ่ #ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ 

ฮู้บ่ว่า? ภาคอีสานก่อนจะเป็นแต่ละจังหวัด  เคยแบ่งเป็นมณฑลมาก่อน

ฮู้บ่ว่า? ภาคอีสานก่อนจะเป็นแต่ละจังหวัด  เคยแบ่งเป็นมณฑลมาก่อน   มณฑลนครราชสีมา หรือ มณฑลลาวกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นมณฑลแรกของประเทศสยาม มีพื้นที่ครอบคลุมเมืองนครราชสีมา เมืองชัยภูมิ เมืองบุรีรัมย์และบริเวณตอนใต้ของจังหวัดขอนแก่นคือเมืองชลบถวิบูลย์ ในช่วงแรกมีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักรวมอยู่ด้วย แต่ได้แยกออกไปเป็นมณฑลเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ. 2442   มณฑลอีสาน หรือ มณฑลลาวกาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยตั้งกองบัญชาการมณฑล ณ เมืองอุบลราชธานี ภายหลังได้แยกออกเป็น 2 มณฑล ได้แก่ มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2455 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   มณฑลร้อยเอ็ด แยกออกมาจากมณฑลอีสานเมื่อปี พ.ศ. 2455 ประกอบด้วยเมืองร้อยเอ็ด เมืองมหาสารคาม เมืองสุวรรณภูมิ เมืองกมลาไสย และเมืองกาฬสินธุ์   มณฑลอุบล แยกออกมาจากมณฑลอีสานเมื่อปี พ.ศ. 2455 ประกอบด้วยเมืองอุบลราชธานี เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ และเมืองสุรินทร์   มณฑลอุดร หรือ มณฑลลาวพวน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2442 เมืองที่ขึ้นกับมณฑลนี้ประกอบด้วยเมืองอุดรธานี เมืองขอนแก่น เมืองเลย เมืองนครพนม เมืองหนองคาย และเมืองสกลนคร   เกร็ดความรู้ ระบบมณฑลถูกยกเลิก เพราะงบลงมณฑลก่อนจะกระจายไปจังหวัด ทำให้เมืองมณฑลโตก่อน เช่น โคราช ในขณะที่หลังปฏิวัติ 2475 + การมาถึงของสงครามโลก ทำให้ระบบนี้ถูกยกเลิกเพื่อความมั่นคง ป้องกันการก่อกบฏและสั่งสมกำลังของมณฑล รวมถึงลดภาระทางการคลังกระจายงบลงจังหวัดโดยตรง   อ้างอิงจาก :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มณฑล #มณฑลอีสาน

พามาเบิ่ง  สินค้า GI แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง  สินค้า GI แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน   สินค้า GI คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า    ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว   สินค้า GI ภาคอีสาน ประกอบด้วย  กาฬสินธุ์ : ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ , ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, พุทรานมบ้านโพน ขอนแก่น : ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท นครพนม : สับปะรดท่าอุเทน , ลิ้นจี่นครพนม นครราชสีมา :เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน , ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ , กาแฟดงมะไฟ , กาแฟวังน้ำเขียว , ไวน์เขาใหญ่, ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่, น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ , ผ้าไหมปักธงชัย, ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย บุรีรัมย์ : ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์, ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ มุกดาหาร :ผ้าหมักโคลนหนองสูง เลย : ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ , ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย, ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย ศรีสะเกษ : ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ, ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง, หอมแดงศรีสะเกษ, กระเทียมศรีสะเกษ สกลนคร : ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร , ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี , น้ำหมากเม่าสกลนคร, หมากเม่าสกลนคร, เนื้อโคขุนโพนยางคำ สุรินทร์ : ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ อุดรธานี : เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง อุบลราชธานี : ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี. ชัยภูมิ : ส้มโอทองดีบ้านแท่น , มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น  หนองคาย : กล้วยตากสังคม, สับปะรดศรีเชียงใหม ร้อยเอ็ด : ผ้าไหมสาเกต มหาสารคาม : ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย บึงกาฬ : สับปะรดบึงกาฬ   อ้างอิงจาก:  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน …

พามาเบิ่ง  สินค้า GI แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง มาสคอตประจำจังหวัด 6 จังหวัด ในอีสาน

พามาเบิ่ง มาสคอตประจำจังหวัด 6 จังหวัด ในอีสาน   กาฬสินธุ์ แพรงามและภูพาน ได้รับแรงบันดาลใจจากไดโนเสาร์สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ สีของลำตัวสีเหลืงจากสีของหนอนไหม/รังไหม , มีเครื่องแต่งกายจากชาวภูไท ข้างเอวมีกระติบข้าวเหนียวและถือพิณภูพานอีกด้วย  ขอนแก่น น้องไดโน่ DINO ไดโนเสาร์ใจดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับฐานราก ไปจนถึงธุรกิจระหว่างประเทศ   มุกดาหาร ” LEOPARD CAT’S IDENTITY OF MUKDAHAN ” แมวดาวอัตลักษณ์แห่งมุกดาหาร เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด “GOMU (โกมุ)” ซึ่งเป็นการเล่นคำกับคำว่า “Gold” (โกลด์) หรือทองคำ สามารถสร้างจุดขายให้ร้านได้ แถมยังมีความหมายเป็นมงคล เพราะทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวย หนองบัวลำภู น้องลุ่มภู ปลาฉลามน้ำจืดสีชมพู ตามซากฟอสซิลที่พบ ถือดาบผูกผ้าคาดเอวและมีดอกบัว ดอกไม้ประจำจังหวัดอีกด้วย  อุดรธานี นำฟอสซิล “คุณทองโบราณ” มาแปลงเป็นมาสคอต ประจำจังหวัด เพื่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้หมุนเวียน   อ้างอิงจาก:  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มาสคอต #มาสคอตภาคอีสาน #แพรงาม #ภูพาน #น้องไดโน่ #โกมุ #น้องลุ่มภู #คุณทองโบราณ

พาเปิดเบิ่ง  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8,914 ล้านบาท คนอีสานจ่ายภาษีบุคคลมากแค่ไหน 💸

🔎 พาเปิดเบิ่ง  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8,914 ล้านบาท คนอีสานจ่ายภาษีบุคคลมากแค่ไหน 💸   💸ในปีงบประมาณ 2566 ภาคอีสานมีมูลค่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8,914 ล้านบาท โดยจังหวัดที่จ่ายภาษีมากที่สุดในอีสาน คือ จังหวัด Big 4 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด ที่ยิ่งประชากรในพื้นที่มาก ก็จะมีการเสียภาษีมากด้วยเช่นกัน แต่ยังขึ้นกับจำนวนธุรกิจในพื้นที่อีกด้วย   อ้างอิงจาก: กรมสรรพากร   ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ภาษี #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #สรรพากร

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด   กาฬสินธุ์ : ผ้าไหมแพรวาลายนาค ๑๒ แขน เป็นลายที่มีชื่อสัตว์ที่เป็นมงคลตามความเชื่อของคนอีสานลุ่มน้ำโขง และ 12 หมายความตามฮีค 12 ของคนอีสาน ขอนแก่น : ผ้าลายแคนแก่นคูณ   แคน (KAN) King of Music สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน เมืองแห่งหมอแคน   แก่น (KAEN)  King of Esan หมายถึงมหานครขอนแก่น คูน (Koon) King of Tree and Flower สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกคูน  ชัยภูมิ : ผ้าลายหมี่คั่นขอนารี เดิมเป็น ลายขอนารี จากนั้นชาวบ้านเขว้านำลายคั่นมาเสริมเพิ่มเข้าไปจึงได้ชื่อว่า ลายหมี่คั่นขอนารี  นครพนม : ผ้ามุก ผ้าทอลายยกมุก มาจากคนในพื้นที่คล้ายนำเอาหอยมุกมาเจียรนัยเข้าไปในเนื้อผ้า เป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน นครราชสีมา : ผ้าหางกระรอกสีแสด “เส้นหางกระรอก” ใช้อุปกรณ์ในการตี คือ ไนและโบก และ “สีแสด”เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ซึ่ง ร.6 พระราชทานให้แก่จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ : ผ้าลายหมากเบ็ง (เบญจลักษณ์แห่งบึงกาฬ) สีม่วง-ขาว คือ สีของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วยแม่น้ำโขง พญานาค ขันหมากเบ็ง ดอกสิรินธรวัลลี และหินสามวาฬ บุรีรัมย์ : ผ้าหางกระรอกคู่ เป็นลายผ้าลายริ้วที่เกิดจากการสร้างลวดลายด้วยเส้นไหมต่างสี หรือเส้นไหมพิเศษทางเส้นพุ่งควบ 2 เส้น ในเนื้อผ้าดูคล้ายจะมีปุยขนอ่อนขึ้นมาเหมือนกับเส้นขนของหางกระรอก มหาสารคาม : ผ้าลายสร้อยดอกหมาก มาจากสิ่งใกล้ตัว ดอกหมากหรือพวงของดอกหมาก โดยลายผ้าเกิดจากการมัดหมี่ นำลายโคมเก้าและโคมห้ามามัดซ้อนกัน มุกดาหาร : ผ้าไหมลายแก้วมุกดา มีลักษณะเป็นดอกสีขาวหรือเรียกว่าลายตุ้ม แก้วมุกดาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู๋เมืองของชาวมุกดาหาร ยโสธร : ผ้าลายยศสุนทร (ลายลูกหวาย) เป็นสีฟ้า สีประจำ จ. ยโสธร และลูกหวาย คือต้นหวายที่มีลำต้นอ่อนโยน เหนียว ไม่หักง่าย เป็นตัวแทนของความหนักแน่น มั่นคง สามัคคี ร้อยเอ็ด : ผ้าไหมลายสาเกต มีสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) เริ่มต้นจากลายโคมเจ็ด นาคน้อย คองเอี้ย ค้ำเพ้า และหมากจับ  เลย : ผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลย ดอกฝ้ายสะท้อนถึงภาพในอดีตของ จ.เลย ที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นลวดลายของต้นดอกฝ้ายทั้งดอกตูม ดอกเล็ก และกวักฝ้าย …

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในต้นปี 2567 เป็นอย่างไร ?

พามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในต้นปี 2567 เป็นอย่างไร ?   เนื่องจาก ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือที่เรียกว่า “Labour Day” ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่มีผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน    วันนี้ ISAN Insight & Outlook จึงพามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2567 เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2567 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.1 ล้านคน ผู้ว่างงาน 73,300 คน และผู้รอฤดูกาล 161,500 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.8 ล้านคน เช่น ทำงานบ้าน เรียน ชรา และอื่น ๆ   โดยมี จำนวนชั่วโมงทำงานมากที่สุด 40-49 ชม./สัปดาห์ อยู่ที่ 3.6 ล้านคน    อ้างอิงจาก:  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน

พาเปิดเบิ่ง “ มะม่วง ” กระจายอยู่ไหนบ้างในภาคอีสาน ?

พาเปิดเบิ่ง “ มะม่วง ” กระจายอยู่ไหนบ้างในภาคอีสาน ?   อ้างอิงจาก:  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มะม่วง #อุตสาหกรรมมะม่วง #อุตสาหกรรมมะม่วงในอีสาน #มะม่วงในอีสาน

พามาเบิ่ง  เดือนเมษายน คนอีสานบินกลับบ้านหลายปานใด๋ ? 

พามาเบิ่ง  เดือนเมษายน คนอีสานบินกลับบ้านหลายปานใด๋ ?    หมายเหตุ : (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน ปี 2566 และ ปี 2567) เที่ยวบินรวม (หน่วย: เที่ยวบิน), ผู้โดยสารรวม (หน่วย: คน)   อ้างอิงจาก:  กรมท่าอากาศยาน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #กรมท่าอากาศยาน #สนามบิน  #สนามบินอีสาน 

พามาเบิ่ง ผลไม้หน้าร้อนจากแดนอีสาน

พามาเบิ่ง ผลไม้หน้าร้อนจากแดนอีสาน   อ้างอิงจาก:  กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ISAN #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #สับปะรดท่าอุเทน #มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง #ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ #ลิ้นจี่นครพนม

Scroll to Top