Nanthawan Laithong

พามาเบิ่ง การลงทุนของนักลงทุนจากจีนในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่?

การลงทุนของนักลงทุนจากจีนในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ NeEC (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสาน) เป็นหลัก ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมระหว่างเขตขยายแนวทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีน โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นภาคการค้า โดยเฉพาะการขายส่งสินค้านำเข้าในกลุ่มสินค้าทุน เครื่องจักร อุตสาหกรรม และภาคการผลิตในกลุ่มสินค้าน้ำตาล และยาง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #การลงทุนนิติบุคคล #ธุรกิจต่างชาติ #ร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ #จีน #นักลงทุนจีน #มูลค่าการลงทุนของจีน #การลงทุนในอีสาน

พาส่องเบิ่ง การลงทุนของนักลงทุนจากญี่ปุ่นในภาคอีสาน

การลงทุนของนักลงทุนจากญี่ปุ่น พบว่า มีการลงทุนในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลัก ซึ่งทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าในกลุ่มกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดีโอ และอุปกรณ์ในการประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #การลงทุนนิติบุคคล #ธุรกิจต่างชาติ #ร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ #ญี่ปุ่น #นักลงทุนญี่ปุ่น #มูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่น #การลงทุนในอีสาน

ชวนเบิ่ง การลงทุนนิติบุคคลในภาคอีสานของธุรกิจต่างชาติและธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ

การลงทุนนิติบุคคลในอีสานของธุรกิจต่างชาติและธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนจากจีนมากที่สุด ในขณะที่มูลค่าการลงทุนสูงสุดมาจากญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนขนาดของกิจการเฉลี่ยที่ใหญ่กว่า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #การลงทุนนิติบุคคล #ธุรกิจต่างชาติ #ร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ

พาพี่น้องมาเบิ่ง 8 จังหวัดที่มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหลายคักกว่าหมู่ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด 6,509 ล้านลิตร และ ​​531 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 16.2% และ 12.8% ของการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดในประเทศ ตามลำดับ โดยปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดลดลงจากปีก่อนหน้า -5.2% โดย 3 อันดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นิยมใช้สูงสุด 1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ปริมาณการใช้ 4,504 ล้านลิตร 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณการใช้ 863 ล้านลิตร 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ปริมาณการใช้ 571 ล้านลิตร แนวโน้มการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากนี้ คาดว่าในครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งและการใช้พลังงานปริมาณมาก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างเห็นได้ชัด อ้างอิงจาก: – สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – ข่าวหุ้น ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง #น้ำมันเชื้อเพลิง

ชาวอีสานเตรียมเฮ! รถไฟความเร็วสูงโคราช-หนองคาย เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติปีนี้ สาย “กรุงเทพฯ-โคราช” คาดว่าสิเปิดใช้งานปี 2569

ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง “กรุงเทพมหานคร-หนองคาย” ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สำหรับความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง “ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย” แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา โดยมีระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจาก “กรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา” 1 ชั่วโมง 30 นาที และจะใช้งบประมาณลงทุน 179,412.21 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ส่วนระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย รวมระยะทางประมาณ 356.01 กิโลเมตร ขนาดทาง 1.435 เมตร มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะสามารถเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการได้ภายในปี 2566 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2571 อ้างอิงจาก: https://www.koratdaily.com/blog.php?id=15980 ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #รถไฟความเร็วสูงไทยจีน #รถไฟความเร็วสูง #รถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย #รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราช

พาส่องเบิ่ง ตัวอย่าง Influencer คนดังในภาคอีสาน เขาเฮ็ดธุรกิจหยังกันแหน่?

คุณภาวิณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา (จ๋อมแจ๋ม) – คนขอนแก่น From Scratch Bakeshop & Café ประเภทธุรกิจ : ร้านกาแฟ จุดเริ่มต้น – เริ่มทำขนมตั้งแต่อายุ 12 ขวบ อีกทั้งยังมีความฝันอยากมีร้านเบเกอร์รี่เป็นของตัวเอง อยากมีเตาอบของตัวเองจึงทำขนมขายเพื่อหาเงินซื้อเตาอบ จุดเด่นคือในร้านมีขนมมากมายให้เลือก โดยมีทั้งแบบขนมหวานและของคาว คุณพรพรรณ เรืองปัญญาธรรม (เมอา) – คนมหาสารคาม 11AM cafe and space ประเภทธุรกิจ : ร้านกาแฟ จุดเริ่มต้น – คุณเมอาร์เป็นสายคาเฟ่ รักในการกินอยู่แล้ว จึงเกิดความคิดอยากมีพื้นที่ทำธุรกิจส่วนตัว และสานฝันให้กับตัวเอง จึงเกิดเป็นร้านคาเฟ่แห่งนี้ขึ้นมา คือ 11AM cafe and space นั่นเอง คุณพฤทธิ์ ราชนาวี (แตงโม) – คนขอนแก่น ร้านแตงโม แซ่บเวอร์ ประเภทธุรกิจ : ร้านอาหารอีสาน จุดเริ่มต้น – เริ่มจากพี่ของคุณแตงโมเป็นคนทำอาหารเก่งและอร่อย จึงลองชวนกันคิดสูตรและพัฒนาสูตรปลาร้าเอง จากนั้นจึงชวนกันเปิดร้านยำและส้มตำเล็กๆ ในย่าน ม.ขอนแก่น โดยจุดเด่นของร้าน คือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง คุณภาวิดา ชิตเดชะ (ไอซ์พาดี้) – คนนครราชสีมา เจ้าของบริษัท ไอซ์พาดี้ จำกัด : Happy Sunday, Hello Icecream Production ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโปรดักชันออนไลน์ด้านคอนเทนต์วิดีโอ และแบรนด์เครื่องสำอาง จุดเริ่มต้น – จากความชื่นชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงาม บวกกับประสบการณ์ด้านความงามมากกว่า 10 ปี ทำให้เห็นเทรนด์การเติบโตของตลาดความงามอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้ตัดสินใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม “HAPPY SUNDAY” อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – Food Fast Fin – Brand Buffet ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #Influencer …

พาส่องเบิ่ง ตัวอย่าง Influencer คนดังในภาคอีสาน เขาเฮ็ดธุรกิจหยังกันแหน่? อ่านเพิ่มเติม »

พามาฮู้จัก ตัวอย่าง ธุรกิจร้านชานมไข่มุก ชื่อดังในภาคอีสาน

MONGNI CAFE (หม่องนี่ คาเฟ่) ก่อตั้งที่ขอนแก่น ชื่อร้านมาจากคำว่า “หม่องนี่” ที่เป็นภาษาอีสานแปลว่า “ที่นี่” หรือ “ตรงนี้” นั่นเอง ร้านชานมขนาดเล็ก โดยชื่อออกเสียงเข้ากับสไตล์คาเฟ่ดูเป็นญี่ปุ่น แต่ที่แท้เป็นภาษาอีสาน บ่งบอกที่มา และก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังก่อตั้งโดยชาวอีสานอีกด้วย ก่อนจะขยายเครือข่ายทั่วประเทศราวๆ 60 แห่งแล้ว รวมทั้งที่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ รายได้รวม ปี 2564 = 4,379,775 บาท HALF Happiness (ฮาล์ฟ แฮปปี้เนส) ก่อตั้งที่ขอนแก่น เป็นร้านชาไข่มุกเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น สัญลักษณ์หารในทางคณิตศาสตร์ ถูกนำมาเป็นโลโก้ร้านเก๋ๆ ที่สอดคล้องกับชื่อ HALF HAPPINESS ที่แปลว่าความสุขครึ่งหนึ่งนั่นเอง รายได้รวม ปี 2565 = 496,986 บาท NOBI CHA (โนบิชา) ผู้ก่อตั้งเป็นคนนครพนม ก่อตั้งโดย ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบการดื่มและลิ้มลองรสชาติของชาจากหลายๆประเทศ ไม่ว่าการเดินทางในแต่ละครั้งจะเป็นการเดินทางไปศึกษาต่อหรือท่องเที่ยว ก็มักจะหาร้านชาที่อร่อยและรสชาติถูกปาก อีกทั้งยังการบันทึกของสมุดแห่งการเดินทางทุกครั้ง และด้วยในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพ จึงได้ศึกษาและพัฒนาสูตรของชาในสไตล์ NOBI CHA อย่างจริงจัง รายได้รวม ปี 2564 = 218 ล้านบาท MAOCHA (หม่าวชา) ก่อตั้งที่อุบลราชธานี “MAOCHA ชาแห่งความโชคดี” เกิดจากแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ร่วมเดินสายทำบุญด้วยการทำชาต่างๆ จนมีแนวคิดอยากให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับรสชาติสุดพิเศษ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “หม่าวชา” ที่มาพร้อมกับประสบการณ์และความชำนาญในการทำชามามากกว่า 6 ปี รายได้รวม ปี 2565 = 1,560,549 บาท อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – MARKETTHINK – MARKETEER ONLINE – True ID – TaokaeCafe ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #MONGNI #HALFHappiness #NOBICHA #หม่องนี่คาเฟ่ #ฮาล์ฟแฮปปี้เนส #โนบิชา …

พามาฮู้จัก ตัวอย่าง ธุรกิจร้านชานมไข่มุก ชื่อดังในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

“อึ่งไข่” วาทกรรมใหม่การเมือง พาเปิดเบิ่ง ธุรกิจหลักล้านจากแดนโคราช ส่งออกนอก ราคาพุ่ง 3 ตัวพัน

“อึ่งไข่” กลายมาเป็นวาทกรรมใหม่ทางการเมือง หลังจากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ได้เกิดการวิวาทะกันถึงการอ้างอิงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการเลือกตั้ง แม้กระทั่งนักวิชาการอย่าง รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก็ยังโพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งฉายารัฐบาลนี้ว่าเป็น “รัฐบาลอึ่งไข่” ด้วยเช่นกัน โดยรศ.ดร.พิชาย อธิบายที่มาของการตั้งชื่อรัฐบาลว่า “รัฐบาลอึ่งไข่” ว่า คำนี้มาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเอง จึงเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะรัฐบาลนี้รวมพรรคการเมืองหลายพรรคจนท้องโตคล้ายอึ่งไข่ ฮู้บ่ว่า? แท้ที่จริง “อึ่งไข่” จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมไกลไปถึงต่างประเทศ โดยเพจประเทศโคราชได้เผยแพร่ภาพ และข้อมูลว่า สินค้าอึ่งไข่ในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง ของประเทศไทย ได้ส่งออกไปยังประเทศอเมริกา และสามารถทำราคาขายได้สูงถึงกระป๋องละ 875 บาท ซึ่งภายในกระป๋อง บรรจุอึ่งไข่แช่น้ำเกลือจำนวน 3 ตัว สำหรับราคาขายในประเทศไทยจะอยู่ที่ 350 บาทต่อกระป๋อง โดยข้อมูลงบการเงินนำส่ง ปี 2565 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญผลา อีสาน ฟู๊ด เจ้าของธุรกิจ “อึ่งไข่” บรรจุกระป๋อง จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบข้อมูลดังนี้ – สินทรัพย์รวม 1,016,212 บาท – หนี้สินรวม 22,728 บาท – รายได้รวม 1,720,853 บาท – รายจ่ายรวม 1,303,645 บาท – กำไรสุทธิ 400,005 บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ “อึ่งไข่” จะเป็นอาหารพื้นบ้าน แต่สามารถส่งออกต่างประเทศ และทำกำไรได้หลายแสนบาท จากกระแสความนิยมรับประทาน “อึ่งไข่” ที่มีในปัจจุบัน อ้างอิงจาก: – ฐานเศรษฐกิจ – เพจประเทศโคราช ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #โคราช #ธุรกิจหลักล้าน #อึ่งไข่

ชาวขอนแก่น เตรียมเฮ BEARHOUSE มีข่าวแว่วๆ จะมาเปิดสาขาที่ ม.ขอนแก่น สิจริงหรือบ่จริง ต้องติดตามกันต่อ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 คุณซาน–ปัทมพร ปรีชาวุฒิเดช เจ้าของแบรนด์ BEARHOUSE ได้โพสต์เฟสบุ๊ก “อยากเปิดร้าน BEARHOUSE ใน ม.ขอนแก่น ติดต่อทางไหนดี ใครพอรู้มั่ง “ งานนี้ชาวขอนแก่นเตรียมลุ้น ว่าร้านชานมไข่มุกเจ้าดังจะมาเปิดสาขาที่ ม.ขอนแก่น จริงหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อ BEARHOUSE เป็นร้านชานมไข่มุกแบรนด์ไทยน้องใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนทั้งโลกออนไลน์ต้องมาตามชิม โดยปี 2565 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 210 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากถึง 79% อีกทั้งยังมียอดขายเฉลี่ยของร้านแบร์เฮาส์มีประมาณ 8,000 แก้วต่อวันอีกด้วย หมายเหตุ: เป็นรูป BEARHOUSE สาขาบ้านก้ามปู อโศก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #BEARHOUSE

ชวนเบิ่ง 8 อันดับ บริษัทที่มีรายได้รวมมากที่สุดในภาคอีสาน เปลี่ยนไปส่ำใด๋ในช่วง 3 ปี

ปี 2562 อันดับที่ 1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 28,577 ล้านบาท อันดับที่ 2 ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 17,980 ล้านบาท อันดับที่ 3 นำกิจการ จำกัด มีรายได้รวม 13,305 ล้านบาท อันดับที่ 4 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 13,107 ล้านบาท อันดับที่ 5 ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด มีรายได้รวม 11,490 ล้านบาท อันดับที่ 6 นำรุ่งโรจน์ จำกัด มีรายได้รวม 10,519 ล้านบาท อันดับที่ 7 โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด มีรายได้รวม 9,825 ล้านบาท อันดับที่ 8 ห้างทองทองสวย จำกัด มีรายได้รวม 9,293 ล้านบาท ปี 2565 อันดับที่ 1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 35,443 ล้านบาท อันดับที่ 2 ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 31,560 ล้านบาท อันดับที่ 3 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 25,208 ล้านบาท อันดับที่ 4 ห้างทองทองสวย จำกัด มีรายได้รวม 21,564 ล้านบาท อันดับที่ 5 นำกิจการ จำกัด มีรายได้รวม 13,865 ล้านบาท อันดับที่ 6 นำรุ่งโรจน์ จำกัด มีรายได้รวม 10,785 ล้านบาท อันดับที่ 7 ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด มีรายได้รวม 9,976 ล้านบาท อันดับที่ 8 เอ็มทีพี บูลเลี่ยน จำกัด มีรายได้รวม 9,035 ล้านบาท อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม …

ชวนเบิ่ง 8 อันดับ บริษัทที่มีรายได้รวมมากที่สุดในภาคอีสาน เปลี่ยนไปส่ำใด๋ในช่วง 3 ปี อ่านเพิ่มเติม »