พาจอบเบิ่ง แรงงานอีสานทำงานอยู่ต่างประเทศมากแค่ไหน

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศทั้งหมด 86,609 คน จาก 128,982 คน คิดเป็น 67.2% ของทั้งประเทศไทย

โดยจังหวัดตามภูมิลำเนาของแรงงานที่ไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม และชัยภูมิ ตามลำดับ

ส่วนประเทศที่มีแรงงานอีสานไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ตามลำดับ

อ้างอิงจาก:

– กรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.