Soft Power ไทยแท้! สงกรานต์ ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” โดยยูเนสโก

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมี ‘วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ’ เพิ่มขึ้นเป็น 4 รายการได้แก่

🏵️โขน ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2561,

💠นวดไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ. 2562,

🌺โนรา ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2564

🌼และครั้งล่าสุดนี้คือ สงกรานต์

เมื่อวานนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ‘ยูเนสโก’ (UNESCO) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า

“ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย” คือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐบอตสวานา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” โดยแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่น ทั้งจากฝ่ายประเมินผล และคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” อยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรวมไปถึงสำนักเลขาธิการสำหรับการทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

#สงกรานต์ #มรดกโลก #ยูเนสโก #ซอฟต์พาวเวอร์ #วิถีไทบ้าน #IsanCulture #Isaninsightandoutlook

Leave a Comment

Your email address will not be published.