Siree Jamsuwan

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ? 

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ?    โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จํานวน 18.1 ล้านคน โรคมะเร็งที่พบมากใน 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึง 9.6 ล้านคนอีกด้วย   ในบรรดาผู้ป่วยใหม่จํานวน 18.1 ล้านราย พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดมากถึง 2.1 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดจำนวน 1.8 ล้านคน นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าโรคมะเร็งปอดถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง ในประชากร 100,000 คน ผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงถึง 23 คน ส่วนผู้หญิง ประมาณ 10 คน ต่อ 100,000 คน   แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 คน เป็นเพศชาย 10,766 คน และเพศหญิง 6,456 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,586 คน หรือคิดเป็น 40 คนต่อวัน   ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น   การสูบบุหรี่ โดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากถึง 10 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับควันจากการสูบบุหรี่ จากการสูดดมเข้าไปโดยที่ตนเองไม่ได้สูบนั้นก็อาจจะทำให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน   การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ โดยจากการศึกษาพบว่าฝุ่น PM 2.5 ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้มากถึง 1 – 1.4 เท่า ถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเพียง 2.5 ไมครอนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของ DNA จนกลายเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกัน   * ข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นมะเร็งปอดเท่านั้น   อ้างอิงจาก: Agenda  The Active – thaipbs สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   …

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ?  อ่านเพิ่มเติม »

ทำไมฝุ่นถึงหลายคัก  ฝุ่น PM 2.5 มาแต่ไส ? 

ทำไมฝุ่นถึงหลายคัก  ฝุ่น PM 2.5 มาแต่ไส ?    เมื่อช่วงต้นปี 2562 ประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่น เป็นครั้งแรกที่เรื่องฝุ่น PM2.5 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาหาคำตอบว่าคืออะไร ?    ฝุ่น PM2.5 หรือชื่อเต็มคือ Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็น 1 ใน 8 ตัววัดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งความร้ายแรงจากฝุ่นนี้ สามารถผ่านการกรองของขนจมูกเข้าสู่ชั้นในสุดของปอดได้ แม้จะไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลัน แต่เมื่อสะสมเป็นเวลาหลายปีก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางทางเดินหายใจได้   อ้างอิงจาก: สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ กลุ่มเฝ้าระวัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #PM2.5 #ฝุ่นPM2.5 #ไมครอน

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565   ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ในช่วงที่มีการสำรวจคือ เมษายน –  กรกฎาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มีการผ่อนคลายลง วันที่ 1 พฤษภาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับพื้นที่โควิด-19 ลง กิจการ-กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปิดได้เกือบปกติทั้งหมด   การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2565 ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนเจนเนอเรชัน ภูมิภาคตามโครงสร้างประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้การสำรวจสามารถดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างครบตามสัดส่วน เริ่มกระจายแบบสอบถามในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 46,348 ราย   อ้างอิงจาก: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.etda.or.th/getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อินเทอร์เน็ต #ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต #internet

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565   สมาคมประกันชีวิต ประเมินปี 66 ประกันโรคร้ายและประกันสุขภาพมาแรง หลังคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ได้สังคมสูงวัยหนุน โดยผู้สูงอายุภาคอีสาน 3,994,888 คน นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือ TLAA กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในปี 66 ประเมินว่าสถานการณ์จะทรงตัว โดยคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 612,500-623,500 ล้านบาท อัตราการเติบโตอยู่ที่ระหว่าง 0-2% ส่วนอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 81-82% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2.3-2.7%   สำหรับปัจจัยหนุนสำคัญในปี 66 นี้ คือสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ประชาชนตระหนัก และมีความเข้าใจต่อการประกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้แบบประกันสุขภาพเติบโตถึง 14% ในปี 65   นอกจากนี้ เทคโนโลยีก็มีส่วนทำให้การเข้าถึงประกันชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ และมาตรการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นส่วนสำคัญให้เบี้ยประกันภัยรวมต่อ GDP กลับมาที่ 3.8% เหมือนก่อนช่วงโควิดได้เช่นกัน ส่วนทิศทางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้น ภาคธุรกิจมองว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จะได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการเติบโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีการบริการหลังการขายที่ครบวงจร (ทั้งระบบ Online และ Offline)   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (Yield Curve) แต่ที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้เตรียมความพร้อมในการปรับพอร์ต ทั้งในส่วนของการลงทุนและ Product mix รวมถึงทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตฐานกฎหมายสากล เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย   ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีแผนดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อปัจจัยท้าทายรอบด้าน เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ผลักดันกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการผ่อนคลายการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมอีกด้วย   อ้างอิงจาก: สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=23&cname=&cno=1419  https://www.thairath.co.th/business/market/2640718    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สมาคมประกันชีวิตไทย #ประกันชีวิตประกัน #โรคร้ายแรง #ประกันสุขภาพ

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน   ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโลกเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งในปี 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนทั่วโลกและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี 2593   โดยทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากที่สุดในโลก เฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society) และสำหรับในประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยก็ได้เริ่มเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 18.94% ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้น มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และภาคเหนือเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้น เพราะว่าภาคอีสาน และภาคเหนือมีค่าครองชีพค่อนข้างต่ำ และมีธรรมชาติที่ยังเป็นชนบทที่ค่อนข้างสงบอยู่มากกว่าภาคอื่น ๆ จึงเหมาะกับการไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ที่ไม่ต้องดิ้นรน หรือแข่งขันแบบสังคมเมือง โอกาสสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาจจะสามารถมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า หรือยิงโฆษณาให้กับ 2 ภาคนี้เป็นพิเศษได้เช่นเดียวกัน   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง Businessplus   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุอีสาน #ผู้สูงอายุในอีสาน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋ แนะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ช่องทางยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ทุกสาขาใกล้บ้าน เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทาง เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือที่ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนสุดท้ายสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐได้เลย เริ่มใช้ 1 เมษายนนี้ อ้างอิงจาก: https://www.bangkokbiznews.com/business/1057253 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #พร้อมเพย์ #บัญชีธนาคาร #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #พื้นที่สีเขียว #ต้นไม้ 

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้   ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันธุรกิจ กู้เงินได้ “ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด” หรือ ต้นไม้กู้เงินได้ เกิดขึ้นภายหลังการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2561 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถทำได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น   ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลือด นากบุด ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร จำปีป่า จำปีถิ่นไทย จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร ) แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และ มะขาม   เกณฑ์การประเมินราคา ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด – ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป – มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป – ปลูกในที่ดินตนเอง – การวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคาร อย่างน้อย 3 คนร่วมประเมินมูลค่า – …

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ อ่านเพิ่มเติม »

Update เด้อจ้า  ค่าจ้างขั้นต่ำภาคอีสาน ปี 2565

Update เด้อจ้า  ค่าจ้างขั้นต่ำภาคอีสาน ปี 2565   อัตราค่าจ้างของกรุงเทพฯถ้าเทียบกับต่างจังหวัดแล้ว อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการของงานต่างๆสูงกว่าค่อนข้างมาก จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต่างจังหวัดหลายคนจึงเลือกเข้าทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อรายได้และสวัสดิการอื่นๆที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้รายได้จะสูง ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูงไม่ต่างกัน   อ้างอิงจาก: กระทรวงแรงงาน   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าจ้างขั้นต่ำ #แรงงานอีสาน #แรงงาน  

ย้อนเบิ่ง ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน  แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?

ย้อนเบิ่ง ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน  แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?   ปัญหาหนี้ครัวเรือนวิกฤติแค่ไหน ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม? โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดกว่าทุกภาค เมื่อเรามาเจาะลึกลงไปว่าหนี้ของคนไทยอยู่ในสินเชื่อประเภทใดและอยู่กับผู้กู้กลุ่มไหน และมีคุณภาพอย่างไร จะพบว่าหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล  เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นสินเชื่อที่อาจไม่สร้างรายได้ (non-productive loan) โดย 69% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตซึ่งมักเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และหนี้ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มผู้กู้ที่มีปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ ผู้กู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดด้วยถึง 1 ใน 4 ส่วนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเป็นสองกลุ่มผู้กู้ที่มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้สูงที่สุด สุ่มเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้   ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเกิดจากสาเหตุใด? หากมองจากตัวลูกหนี้ ปัญหาหนี้อาจเกิดจากการขาดวินัยทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินและการบริหารจัดการหนี้ส่งผลให้ครัวเรือนมีปัญหาทางการเงิน อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถาบันการเงินและกลไกให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้วย   ควรแก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน? ลูกหนี้ ควรสำรวจความพร้อมและความจำเป็นก่อนมีหนี้ วางแผนและทำความเข้าใจสินเชื่อที่จะกู้ มีวินัยในการจ่ายหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไข ไม่จ่ายแค่ขั้นต่ำ เมื่อเริ่มจ่ายหนี้ไม่ได้ก็หาวิธีแก้ปัญหาจากช่องทางและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มี สถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นเจ้าหนี้ที่รับผิดชอบ ปล่อยสินเชื่อที่เหมาะกับลูกหนี้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายและไม่สะสมหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เสี่ยงจะติดกับดักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้ก่อนขึ้นศาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันพัฒนากลไกการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา ให้ความรู้ทางการเงิน ปรับปรุงฐานข้อมูลสินเชื่อให้สะท้อนความสามารถในการจ่ายหนี้ได้แม่นยำขึ้นโดยไม่ลดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านรายได้ให้มีเพียงพอและมั่นคง และปรับปรุงระบบสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงได้ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ   อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หนี้ครัวเรือน #หนี้ครัวเรือนอีสาน #แก้ปัญหาหนี้