Infographic

ราชาผลไม้ไทยในดินแดนอีสาน ทุเรียนอีสาน ความแตกต่างของแต่ละจังหวัดมีอิหยังแหน่ ?

ราชาผลไม้ไทยในดินแดนอีสาน ทุเรียนอีสาน ความแตกต่างของแต่ละจังหวัดมีอิหยังแหน่ ?   ทุเรียนได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาแห่งผลไม้” (King of fruits) ด้วยรสชาติที่หวาน มัน และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ (บางส่วน) หลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชไร่หันมาเพาะปลูกพืชสวนกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่จะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง    ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีชื่อเสียง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผู้ค้า ในด้านของคุณภาพและความปลอดภัย มีบริเวณที่เพาะปลูกพื้นที่ภูเขาไฟ เป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ มีธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อพืชปริมาณสูง   ปี 2564 มีเนื้อที่เพาะปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 8,404 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 3,479 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,213 ตัน/ปี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,220 ราย ด้านต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 18,430 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 5) เกษตรกรจะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 204,000 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 185,570 บาท/ไร่/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 160 – 180 บาท/กิโลกรัม   “ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่” เป็นทุเรียนอีกหนึ่งอันที่ได้รับการการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เนื่องจากในพื้นที่ของปากช่อง มีชุดดินที่เป็นดินภูเขาของดงพญาเย็น ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุอาหารเฉพาะ ส่งเสริมให้การปลูกทุเรียน ประกอบกับในเรื่องของ โอโซนต่างๆ และน้ำ ทำให้เหมาะแก่การผลิตทุเรียนอีกด้วย   “ทุเรียนเสิงสาง” ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียน มีการปลูกมานานเกือบ 10 ปี ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสางที่มี ความอุดมสมบูรณ์ทั้งสภาพดิน อากาศ และน้ำ ทำให้ผลไม้พืชผัก ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียน มีพื้นที่ปลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือหวานมัน เนื้อละเอียดเป็นครีม และที่สำคัญคือกลิ่นไม่แรง   “ทุเรียนโอโซน” ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นั้นเน้นการรวมกลุ่มการผลิต และให้เกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการแบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิต แปรรูปและการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง และคุ้มค่า โดยในปี 2565 นี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ในนามเกษตรแปลงใหญ่   “ทุเรียนเมืองช้าง” …

ราชาผลไม้ไทยในดินแดนอีสาน ทุเรียนอีสาน ความแตกต่างของแต่ละจังหวัดมีอิหยังแหน่ ? อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง 5 อันดับกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากที่สุด

ธุรกิจจัดตั้งใหม่หมวดธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสาน อยู่ในหมวดการท่องเที่ยวเป็นหลักในขณะที่ภาพรวม ธุรกิจสร้างสรรค์ของอีสานยังมีน้อยกว่าภาคเหนือ โดยเฉพาะสาขาโฆษณากับสถาปัตยกรรม ซึ่งธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสานส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักอย่าง ขอนแก่น และนครราชสีมา เป็นต้น สามารถอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/…/2023/07/July-2566.pdf อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #มูลค่าจดทะเบียนนิติบุคคล #มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล #ทุนจดทะเบียนนิติบุคคล #กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงาน  แต่ละธุรกิจในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงาน  แต่ละธุรกิจในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/July-2566.pdf    อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติแห่งชาติ บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ ISAN Insight & Outlook ประจำเดือนกรกฏาคม   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การว่างงาน #ว่างงานอีสาน #แรงงานอีสาน   

รางวัลแห่งปีคนอีสาน ครึ่งปีแรก ปี 2566  พามาเบิ่ง by E-Saan Poll ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลแห่งปีคนอีสาน ครึ่งปีแรก ปี 2566  พามาเบิ่ง by E-Saan Poll ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปี ของคนอีสาน ปี 2566 ครึ่งปีแรก” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 1,055 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีใน สาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก แต่ละรางวัล    1.) นักการเมืองแห่งปี  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 36.8 แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 11.7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 4.8 ประยุทธ์ จันท์โอชา ร้อยละ 4.7 รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 36.0 *ร้อยละ 6.0 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม    2.) บริษัท/หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปี บริษัท ปตท. ร้อยละ 11.1 มูลนิธิกระจกเงา ร้อยละ 8.3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร้อยละ 6.4 ธนาคาร ธ.ก.ส. ร้อยละ 3.4 รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 38.9 *ร้อยละ 31.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม   3.) นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปีแห่งปี ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 7.9 บุ๋ม ปนัดดา ร้อยละ 7.9 รังสิมันต์ โรม ร้อยละ 3.7 ช่อ พรรณิการ์ ร้อยละ 2.0 รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ …

รางวัลแห่งปีคนอีสาน ครึ่งปีแรก ปี 2566  พามาเบิ่ง by E-Saan Poll ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม »

ไตรมาส 2 ปี 2566 การว่างงาน ในอีสานเป็นจั้งใด๋ ? เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19

ไตรมาส 2 ปี 2566 การว่างงาน ในอีสานเป็นจั้งใด๋ ? เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19   อัตราการว่างงานรายจังหวัดในภาคอีสาน Q2/2566 เทียบกับอัตราการว่างงานช่วงก่อน COVID-19 (Q2/2562) ตลาดแรงงานอีสานฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าก่อนช่วง COVID-19 อีกทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้การจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตาม แต่จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กหลายจังหวัดยังมีอัตราการว่างงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคและการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นชัดเจน ตามภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว เช่นเดียวกับจังหวัดเมืองหลักและจังหวัดติดริมแม่น้ำโขงที่ได้ผลดีจากการท่องเที่ยวเช่นกัน   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/July-2566.pdf    อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติแห่งชาติ บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ ISAN Insight & Outlook ประจำเดือนกรกฏาคม   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การว่างงาน #ว่างงานอีสาน #แรงงานอีสาน 

พาจอบเบิ่ง เทรนด์ “ธุรกิจร้านอาหาร” ปี 2566

ในสถานการณ์ปกติที่ไร้โรคระบาด “ธุรกิจร้านอาหาร” ถูกประเมินมูลค่าสูงกว่า 4 แสนล้านบาท และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยบวก ไม่เพียงเพราะประเทศไทยเป็น “สวรรค์” ของการกิน มีร้านอาหารริมทาง(Street Food)ไปจนถึงร้านหรูหราบริการชั้นเลิศ(Fine Dining) ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกระดับชั้นตามฐานะและกำลังซื้อ ปี 2566 ไม่เพียงผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 แต่ยังเป็นปีที่ธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัวกลับมาคึกคัก เพราะไม่ใช่แค่ขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ปลดปล่อยไลฟ์สไตล์ต่างๆ แต่ยังมีการบริโภคเพิ่มจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai) กล่าวว่า ประเทศไทยใครๆก็สามารถเป็น “เจ้าของร้านอาหารได้ง่าย” แต่การเติบโตต้องเผชิญความท้าทายไม่น้อย เพราะจากการเก็บข้อมูลของร้านอาหารต้องพบ “ความจริงที่น่าเศร้าเล็กน้อย” เมื่อมีผู้ประกอบการเข้ามาสมัครเข้ามาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน จะมีการปิดกิจการไป 50% เนื่องจาก “ไม่มียอดขาย” และเมื่อเปิดให้บริการผ่านไป 3 ปี จะมีราว 65% ต้องปิดตัวลง เหล่านี้สะท้อนถึง การแข่งขัน โอกาสรอดของร้านที่เปิดใหม่ในประเทศไทยด้วย สำหรับภาพรวมธุรกิจร้านอาหารไทยครึ่งปีแรก มีร้านเปิดใหม่เพิ่มถึง 13.6% หรือกว่า 1 แสนร้าน มีจำนวน 680,190 ร้าน จากช่วงเดียวกันปีก่อนมี 598,693 ร้าน ขณะที่ประเภทของร้านอาหารที่ให้บริการมากสุด สัดส่วนเป็นดังนี้ – อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 17.7% – คาเฟ่ ร้านกาแฟ 11% – อาหารไทย 10.9% – ก๋วยเตี๋ยว 7.1% – อาหารอีสาน 6.4% – ขนมหวาน 6.2% – บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง สุกี้ 6.1% – เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ 4.2% – อื่นๆ 30% เมื่อโควิดคลี่คลาย ประชาชนออกมาทานข้าวนอกบ้านมากขึ้น ทิศทางโต Dine-in ร้อนแรง ส่วน “เดลิเวอรี” แผ่วลงพอตัว แต่ไลน์แมน วงใน ยังคงรักษาโมเมนตัมขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังสั่งเมนูอร่อย จนทำให้ “ขายดี” บนเดลิเวอรี นำโด่ง เมนูอาหารขายดีบนเดลิเวอรี 1. ก๋วยเตี๋ยวยืนหนึ่งขายดีตลอดกาล 2. ข้าวมันไก่ 3. ส้มตำปูปลาร้า เติบโต 40.4% สะท้อนคนไทยชอบความแซ่บนัว 4. ข้าวผัด (หมู กุ้ง ปู) 5. …

พาจอบเบิ่ง เทรนด์ “ธุรกิจร้านอาหาร” ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม »

พาเปิดเบิ่ง อาณาจักร เจ้าแม่วงการธุรกิจรถทัวร์คนดัง แห่งเชิดชัยทัวร์ สินทรัพย์ล่าสุกว่า 2,300 ล้านบาท .

หากจะถามว่า “เจ๊เกียว” เป็นใคร เชื่อว่าน้อยคนนักจะไม่รู้จัก เพราะตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ชื่อของ เจ๊เกียว หรือ สุจินดา เชิดชัย เจ้าแม่วงการธุรกิจรถทัวร์คนดัง แห่งเชิดชัยชัวร์ มักปรากฏให้เห็นกันเป็นประจำในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสาร หากมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากทางภาคเอกชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเกิดขึ้น หากย้อนไปดูการทำธุรกิจของ “เจ๊เกียว” นั้น ต้องยอมรับว่า เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในวงการรถทัวร์ รถ บขส. มานานกว่า 65 ปี โดยเป็นทั้งเจ้าของอู่เชิดชัย และบริษัทเดินรถ “เชิดชัยทัวร์” ก่อนที่จะมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า ประกาศเตรียมเลิกประกอบธุรกิจรถโดยสาร บขส. เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจอื่น ๆ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับการแข่งขันที่รุนแรง จนทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง และไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งรายจ่ายค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง ค่าจ้างพนักงงาน ส่วนรถโดยสารที่ให้บริการส่วนใหญ่ก็วิ่งให้บริหารเฉพาะสายสั้น ๆ เท่านั้น จนในที่สุด เจ๊เกียว จึงตัดสินใจเตรียมวางมือจากธุรกิจเดินรถ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ทำธุรกิจเดินรถทัวร์ เพื่อต้นทุนสูง แต่ธุรกิจในมือของเจ๊เกียว นั้น ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการรถโดยสาร และการขนส่ง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ ทั้งอู่ต่อรถ ซ่อมรถ ขายรถ ขายอะไหล่ และให้เช่ารถทัวร์ เจ๊เกียว เป็นผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ อย่างน้อย 7 แห่ง ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ บริษัท กิจการราชสีมายานยนต์ จำกัด ประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง สินทรัพย์รวม 34.62 ล้านบาท รายได้รวม 6.24 ล้านบาท บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการต่อตัวถังรถโดยสาร ซ่อม จำหน่ายอะไหล่ สินทรัพย์รวม 931.09 ล้านบาท รายได้รวม 52.69 ล้านบาท บริษัท เกลียวเวิลด์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการประกอบแชสซีส์รถต่างๆ สินทรัพย์รวม 9.06 ล้านบาท รายได้รวม 1.44 ล้านบาท บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร สินทรัพย์รวม 234.22 ล้านบาท รายได้รวม 68.49 ล้านบาท บริษัท เชิดชัย บัส แอนด์ พาร์ท จำกัด ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ สินทรัพย์รวม 98.82 ล้านบาท บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด ประกอบกิจการขายรถยนต์และตัวแทนขายรถยนต์ สินทรัพย์รวม 206.22 …

พาเปิดเบิ่ง อาณาจักร เจ้าแม่วงการธุรกิจรถทัวร์คนดัง แห่งเชิดชัยทัวร์ สินทรัพย์ล่าสุกว่า 2,300 ล้านบาท . อ่านเพิ่มเติม »

พามาฮู้จัก อาณาจักร หมูยออุบล

หมูยอแม่ฮาย แม่ฮายคือ ชื่อคุณแม่ผู้ก่อตั้งร้าน ซึ่งมีเชื้อสายเวียดนาม เปิดมานานกว่า 50 ปี ตอนนี้สืบทอดมาถึงทายาทรุ่นที่ 2 โดยแบ่งเป็นร้าน หมูยอแม่ฮาย มีสาขาที่ หน้าอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ และสาขานอกตัวเมือง ริมถนนแจ้งสนิท ใกล้ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ ส่วนหมูยอแม่ฮาย 1 อยู่ริมถนนพโลชัย ใกล้กับสี่แยกที่ตัดกับถนนจงกลนิธารณ์ และมีอีกสาขาที่ ตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัด หมูยอตองหนึ่ง เป็นร้านดั้งเดิมที่มีการสืบทอดความอร่อยของอาหารต้นตำรับเวียดนามจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ของร้านตองหนึ่งได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP ทุกชิ้น โดยหมูยอของร้านเน้นใช้เนื้อหมูสดใหม่ มีความอร่อย ฉ่ำมันหมูนิด ๆ เนื้อเด้ง นุ่มหนึบ หมูยอดาวทอง คุณกิม ดาวทองวรกิจ ทายาทรุ่นลูก ได้เล่าถึงที่มาของ หมูยอดาวทอง ซึ่งสืบสานเป็นตำนาน จากรุ่นคุณแม่กัญญา ดาวทองวรกิจ เป็นผู้นำสูตรหมูยอ สูตรตั้งแต่รุ่นอากง โดยต้นตำรับหมูยอ ของทางร้านเป็นสูตรเวียดนามแท้ จากวันนั้นในอดีต สู่วันนี้ในปัจจุบัน ทำให้ชื่อเสียงเรื่องของฝาก วิถีแห่งหมูยอ ครองความเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงคนในท้องถิ่น หมูยอ ป.อุบล ป.อุบล ธุรกิจครอบครัว ก่อตั้งโดยคุณประยงค์ เหรียญรักวงศ์ (คุณพ่อ) ผู้มีแนวคิดธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ได้จำหน่ายในตลาดสด เริ่มต้นทำเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนในปี 2519 ชื่อร้าน “มหาชัยวาริน” ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นแบรนด์ “ป.อุบล” ที่ได้ชื่อว่าเป็น แบรนด์หมูยอที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลฯ อ้างอิงจาก: – เพจและเว็บไซต์ของบริษัท – Matichon Academy – BANGKOKBANK SME – Wongnai ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ร้านหมูยออุบล #หมูยออุบล #หมูยอ

ชวนเบิ่ง หมูยอ สุดแซ่บ แต่ละจังหวัด

หมูยอลูกคุณแม่ทองใบ – นครราชสีมา หมูยอเจ้าแรกต้นตำหรับในโคราชคือหมูยอแม่ทองใบ ขายมามากกว่า 70 ปี ก่อตั้งโดย คุณแม่เวียน ทิใบ ซึ่งเดิมอยู่เวียดนาม แต่หนีสงครามมาอยู่ที่อุบล และย้ายไปที่โคราช ปัจจุบัน หมูยอแม่ทองใบ ได้วางมือแล้ว แต่ยังมีลูกชายเปิดร้านหมูยอหลอดพลาสติกภายใต้ ชื่อ “หมูยอลูกแม่ทองใบ” และต่อมาหลานชายของแม่ทองใบ จะเข้ามาดูแลกิจการแทน จึงได้กลับมาผลิตหมูยอใบตองโดยใช้สูตรโบราณดั้งเดิม หมูยอมิ่งเจริญ – ขอนแก่น ร้านก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยคุณแม่มิ่งเจริญ มิ่งเจริญพาณิชย์ และคุณสมพงษ์ บำรุงพันธ์ได้รับการสืบทอดต่อ เดิมทีคุณสมพงษ์ ศึกษาอยู่ ม.ขอนแก่น คุณแม่จึงย้ายจากนครพนมบ้านเกิดมาเริ่มทำหมูยอจำหน่าย ในขณะนั้นนับว่าเป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในเมืองขอนแก่นเลยที่เลือกใช้วิธีการนึ่งหมูยอให้สุกด้วยลังถึงและขายร้อน ๆ ที่หน้าร้าน หมูยอแม่ถ้วน – หนองคาย ในสมัยสงครามเวียดนาม คุณพ่อถ้วนฉบับ เหงียนวัน และคุณแม่เฮ่า เหงียนถิ ได้ย้ายมาอยู่ในหนองคาย ในปี 2521 พี่สาวของคุณแม่เฮ่า ได้สอนการทำหมูยอแบบเวียดนามให้แม่เฮ่า จากนั้นนำไปขายที่ตลาดในหนองคาย และนำไปฝากขายตามร้านต่าง ๆ ชาวเวียดนามมักเรียกชื่อของสามีแทนชื่อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อ “หมูยอแม่ถ้วน” หมูยอน้องนิด – สกลนคร หมูยอเจ้าดังจังหวัดสกลนคร เปิดขายมานานกว่า 30 ปี อย่าง “หมูยอน้องนิด” หมูยอเนื้อแน่น เด้ง ชุ่มฉ่ำ ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ ได้รสสัมผัสเนื้อหมูแท้ ๆ รสชาติแบบดั้งเดิม อีกทั้งทางร้านมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมูยอแผ่น หมูยอห่อใบตอง ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี หมูยอนายเติม – อุดรธานี “หมูยอนายเติม” มาจาก คุณพ่อเติม ตรั่นหงอก เป็นชาวเวียดนามได้ย้ายมาอยู่ที่อุดรธานี คุณพ่อเติมเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหาร จึงจุดประกายความคิดจากฮอทดอกที่มีราคาแพง มาต่อยอดการทำหมูยอ โดยใช้ใบตองห่อ จากนั้นได้ทดลองหาบเร่ขายไปตามที่ต่าง ๆ ด้วยความแปลกใหม่และราคาไม่แพง ทำให้หมูยอได้รับความนิยมมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2499 จนถึงปัจจุบัน ภายหลังคุณพ่อเติมได้ส่งต่อกิจการให้คุณณัฏฐนันทน์ ผลากุลสันติกร เป็นคนดูแลกิจการต่อ หมูยอวิทย์อุดร – อุดรธานี เริ่มมาจากเมื่อ 40 ปีที่แล้วเติบโตมากับธุรกิจหมูยอที่ท่าบ่อ จึงคิดอยากทำหมูยอในอุดรธานี จึงได้นำสูตรหมูยอในตำนานมาพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับรสชาติที่โดนใจคนอุดร ทำให้เกิดเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ชื่อว่า “หมูยอวิทย์อุดร” เป็นหมูยอที่อร่อย นึ่งวันต่อวัน ไม่ผสมแป้งและเนื้อไก่ ไร้สารตกค้าง แม้จะไม่ใช่ร้านดั้งเดิม แต่ก็อร่อยถูกใจคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก อ้างอิงจาก: – เพจและเว็บไซต์ของบริษัท – Zolitic – Wongnai – OpenRice – Food Fast Fin …

ชวนเบิ่ง หมูยอ สุดแซ่บ แต่ละจังหวัด อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง อาณาจักร หมูยอ แต่ละหม่อง ในภาคอีสาน

หมูยอ เป็นอาหารขึ้นชื่อของหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ไม่ว่าจะอุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี นครพนม เป็นต้น ลักษณะอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อนึกถึงหมูยอ นั่นคือ หมูยอห่อใบตอง หมูยอ เดิมทีแล้วเป็นอาหารเวียดนาม มีที่มาจากคนเวียดนามนำเข้ามาในไทย โดยคำว่า “ยอ” นั้น มาจากคำว่า “หย่อ” ที่ย่อจาก “หย่อหลัวะ” ซึ่งเป็นชื่อที่คนทางเหนือเรียก ส่วนคนทางใต้จะเรียกว่า “จ๋าหลัวะ” ซึ่งคำว่า “ยอ” ในภาษาไทยนั้นไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใด โดยในไทยส่วนมากจะนิยมกินหมูยอที่เป็นเนื้อหมูล้วน ส่วนในเวียดนามจะมีหลายชื่อเรียกตามส่วนผสมที่ต่างกันออกไป โดยเมนูที่มีหมูยอ ที่มาจากเวียดนามและคนไทยรู้จักกันดีที่สุดก็คงจะเป็น “ก๋วยจั๊บญวน” อ้างอิงจาก: – เพจและเว็บไซต์ของบริษัท – Review Promote – พิชชามีท ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #หมูยอ #ธุรกิจหมูยอ #ร้านหมูยอ