พาส่องเบิ่ง คนอีสานประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าหลายส่ำใด๋

ในปี 2565 มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้า อยู่ที่ 7,033 ราย

โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้ามากที่สุด

อันดับที่ 1 อุดรธานี 989 ราย

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 862 ราย

อันดับที่ 3 นครราชสีมา 760 ราย

อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 615 ราย

อันดับที่ 5 สุรินทร์ 394 ราย

จะเห็นได้ว่า 4 อันดับแรก ก็ยังหนีไม่พ้น 4 จังหวัดหลักของภาคอีสาน แต่ที่น่าสนใจ คือ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้า เป็นอันดับที่ 5 มากถึง 394 ราย จากที่ ISAN Insight เจาะข้อมูลลึกลงไปอีก “อำเภอกาบเชิง” มีผู้ประกอบการมากเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด หรือคิดเป็น 24.4% เลยทีเดียว

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (รหัสประเภทธุรกิจ 46103), การขายส่งเสื้อผ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 46414), ร้านขายปลีกเสื้อผ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 47711), และการขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนังบนแผงลอยและตลาด (รหัสประเภทธุรกิจ 47822)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.