พาส่องเบิ่ง ผลผลิตสินค้าเกษตร 2 ประเทศ

🇹🇭ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ไทยสามารถผลิตได้ดีกว่าลาว

ไทยมีผลผลิตส้ม อยู่ที่ 20,722 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าลาวอยู่ 12,548 กิโลกรัม/ไร่ มีพื้นที่ปลูกส้มทั่วประเทศมากกว่า 86,000 ไร่ ในขณะที่ลาวมีพื้นที่ปลูกพืชตระกูลส้ม มากกว่า 22,000 ไร่

🇱🇦หากมาดูผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลาวสามารถผลิตได้ดีกว่าไทย

จะพบว่า “ใบยาสูบ” เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลาวสามารถผลิตได้ดีกว่าไทย เนื่องจากลาวมีทรัพยากรดิน และน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้ำโขงจะพัดพาเอาดินใหม่มาทับถมทุกปี จึงเหมาะที่จะปลูกยาสูบ

และอีกหนึ่งชนิดที่ ISAN Insight จะขอยกตัวอย่างผลผลิตมากกว่าไทย คือ กาแฟ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เข้า สปป.ลาวจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี การปลูกกาแฟของลาวส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นและชื้นเหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ นอกจากนี้ การปลูกกาแฟทางตอนเหนือของ สปป. ลาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนักวิจัยด้านการเกษตรพบว่า มีภูเขาที่มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟ จึงได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น

หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำมาคำนวนหาประสิทธิภาพการผลิตคือผลผลิตต่อไร่

อ้างอิงจาก:

– Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

– สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.