สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครราชสีมาเมืองย่าโม”

จังหวัดนครราชสีมามีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน จำนวน 2,630,058 คน

ในปี 2564 จังหวัดนครราชสีมามีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 315,583 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่มากที่สุดในภาคอีสาน และ รายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 126,119 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคบริการ คิดเป็น 37% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 7,016 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 35% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 518 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 554 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 11,404 ราย

ตัวอย่างบริษัทใหญ่

1. บจก.ศิลาบริการขนส่ง รายได้รวมปี 2565 = 7,631 ล้านบาท

2. บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม รายได้รวมปี 2565 = 7,627 ล้านบาท

3. บจก.แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม รายได้รวมปี 2565 = 6,255 ล้านบาท

ตัวอย่างโครงการใหญ่

1. รถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน

รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามา มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน และจีน เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

2. มอเตอร์เวย์ นครราชสีมา – ขอนแก่น

เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ รูปแบบถนนระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และมหาสารคาม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567-2568 และเปิดบริการได้ในปี 2571 โดยประเมินว่าจะมีปริมาณการจราจรอยู่ที่ 41,801 คัน/วัน

3. ALLS MEGA KHAO YAI

โครงการพัฒนาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทย ที่ตอบโจทย์ผู้ร่วมลงทุน และผู้เข้าใช้บริการ แบบไร้พรมแดน ตั้งอยู่ในเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีออลเมก้าทาวเวอร์ หอคอยดอกบัว ศูนย์รวมเทคโนโลยีและจุดชมวิวเพิ่มความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว พระพุทธรูปสูง 100 เมตร, อุโมงค์สกายวอล์ค 6G, คอนโดมิเนียม, โรงแรม 6 ดาว และอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเศรษฐกิจใน จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงจาก:

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.