Nanthawan Laithong

พามาเบิ่ง สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของคนทั้ง 4 ประเทศ

ที่น่าสังเกต คือ ประชากรไทย ครึ่งประเทศ ถือครองทรัพย์สินรวมกันแค่ 1% ของทรัพย์สินทั้งประเทศ อ้างอิงจาก: – The World Inequality Database ข้อมูล ณ ปี 2021 ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GMS #การถือครองทรัพย์สิน

พาจอบเบิ่ง แรงงานอีสานทำงานอยู่ต่างประเทศมากแค่ไหน

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศทั้งหมด 86,609 คน จาก 128,982 คน คิดเป็น 67.2% ของทั้งประเทศไทย โดยจังหวัดตามภูมิลำเนาของแรงงานที่ไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม และชัยภูมิ ตามลำดับ ส่วนประเทศที่มีแรงงานอีสานไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ตามลำดับ อ้างอิงจาก: – กรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จำนวนแรงงานอีสาน #แรงงานอีสานที่ทำงานในต่างประเทศ #แรงงาน

อีสานอินไซต์พาไป “เที่ยวอีสาน” ตามฮอยบ่าวเกาหลี Cullen

ยูทูปเบอร์ชาวเกาหลีใต้ “คอลแลน” ที่ทำรายการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสและเป็นที่พูดถึงในโลก Social อย่างกว้างขวาง โดยขณะนี้มียอดผู้ติดตามใน Youtube กว่า 8.2 แสนคน ด้วยคาแรคเตอร์ของชาวต่างชาติที่พูดไทยได้ทำให้เป็นที่เอ็นดูของชาวไทย และการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด พร้อมกับการท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์ ทำให้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวสไตล์บ้านๆ ไม่ได้เน้นหรูหรา แต่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากขึ้น วันนี้อีสานอินไซด์จะมาแนะนำเพื่อนๆ ไปตามรอยผู้บ่าวเกาหลีทั้ง 7 จังหวัด ในอีสานว่ามีที่ไหนกันบ้าง 1. บึงกาฬ ถ้ำนาคา น้ำตกถ้ำพระ หินสามวาฬ ภูสิงห์ วัดภูทอก 2. สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขื่อนน้ำพุง 3. เลย ภูกระดึง 4. ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ภูผาม่าน 5. นครพนม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ลานพระยาศรีสัตตนาคราช 6. นครราชสีมา หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 7. อุบลราชธานี วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งกระแสความนิยมของ influencer เกาหลีคนนี้ ช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ติดตามในช่องของเขาทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีสานและในประเทศไทยมากขึ้น อ้างอิงจาก: – Youtube : 컬렌 Cullen HateBerry ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ท่องเที่ยว #ที่ท่องเที่ยวอีสาน #cullenhateberry #คัลแลนพี่จอง #คัลแลน #หนุ่มเกาหลีเที่ยวไทย #ใจฟู

ชวนเบิ่ง อัพเดต ตัวอย่าง 10 บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้านในภาคอีสาน ปี 2565

อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้าน #บริษัทพันล้าน

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน

“ระดับสติปัญญาของคนในชาติมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและระดับการศึกษา” จากผลการสำรวจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 101.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เมื่อแยกวิเคราะห์รายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่ระดับสติปัญญาสูงกว่า 100 มี 11 จังหวัด หรือคิดเป็น 55% โดยมีจังหวัดหนองคายที่มี IQ มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดมีระดับสติปัญญาต่ำกว่า 100 มี 9 จังหวัด หรือคิดเป็น 45% โดยจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐานมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ โดยผลการสำรวจนี้สะท้อนภาพการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยทั้งในระดับประเทศ เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ IQ 1. พันธุกรรม ยีนของเรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับสติปัญญา การศึกษาพบว่าความแปรปรวนของ IQ ที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 30% ถึง 80% โดยโครงสร้างและการทำงานของสมองก็ส่งผลต่อสติปัญญาเช่นกัน คุณสมบัติเฉพาะที่อาจส่งผลต่อ IQ ได้แก่ ขนาดและรูปร่างของสมองส่วนหน้า ปริมาณเลือดและกิจกรรมทางเคมีในสมองส่วนหน้า จำนวนเนื้อสีเทาทั้งหมดในสมอง ความหนาโดยรวมของเปลือกสมอง และอัตราการเผาผลาญกลูโคส 2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม – การกินที่ดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง อีกทั้งการขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟเลต อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา – การศึกษาและการกระตุ้น โดยการเข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสามารถช่วยเพิ่มคะแนน IQ ได้ – สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การเติบโตมาในครอบครัวที่มีรายได้น้อยอาจส่งผลเสียต่อ IQ – การสัมผัสกับสารอันตรายต่างๆ เช่น ตะกั่วและปรอท อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางสติปัญญาได้เช่นกัน – สุขภาพจิต และภาวะสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าและโรคจิตเภท อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง สรุปง่ายๆ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ IQ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดพื้นฐานสำหรับสติปัญญาของเรา แต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหรือจำกัดการพัฒนาทางสติปัญญาของเรา อย่างไรก็ตาม IQ ไม่ใช่ตัวชี้วัดสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบ และเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนไทยทั้งเพศชายและหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอมปลายปีการศึกษา 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 …

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

อีสานอินไซค์พาเบิ่ง นักศึกษาครู ม.ราชภัฏ หลายส่ำใด๋

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 38 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตครูสำคัญของไทย โดยนักศึกษาครูมากกว่าครึ่งของประเทศมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีสานอินไซต์จึงขอพาดูจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และนักศึกษาเรียนครูสาขาอะไรมากที่สุด อ้างอิงจาก: – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มอราชภัฏ #ครูราชภัฏ #นักศึกษาครู #ราชภัฎ #RU

พาซอมเบิ่ง “เจ้าสัว” แบรนด์ของฝากเจ้าดังโคราช ว่าที่หุ้นใหม่ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 87.7 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยตั้ง บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน กว่าจะมาเป็น “เจ้าสัว” นายเพิ่ม โมรินทร์ (แซ่เตีย) ได้เปิดร้านสาขาพลล้าน โดยก่อตั้งเมื่อปี 2501 ซึ่งเดิมมีอาชีพขายของชำ ในย่านคลองเตย และได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านนิยมเลี้ยงหมูจำนวนมากและมีราคาสูง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองว่าจังหวัดนครราชสีมาเปรียบเสมือนประตูสู่อีสาน ซึ่งน่าจะมีการพัฒนาได้อีกมาก จึงได้มีการแปรรูปเนื้อหมูมาเป็นหมูหยอง หมูแผ่น และขยาย ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเป็นสินค้ายอดนิยมในปัจจุบัน ในปี 2516 ได้มีการขยายกิจการ โดยสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นร้านจำหน่ายของฝาก พร้อมทั้งสร้างโรงงาน เพื่อรองรับการผลิต และได้จดทะเบียนการค้าเป็น “ห้างหุ้นส่วน จำกัด เตีย หงี่ เฮียง” ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 1,000,000 บาท โดยเริ่มกระจายสินค้าออกสู่ร้านค้า ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งในปี 2539 หจก.เตียหงี่เฮียง ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท เตีย หงี่ เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท และในปัจจุบันเจ้าสัวมีสาขาเพิ่มขึ้นกว่า 15 สาขา และร้านจัดจำหน่ายภายในปั๊ม ปตท. มากกว่า 90 แห่ง และมีการแปรสภาพเป็นบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ขนมขบเคี้ยว (Snack) เช่น ข้าวตัง ขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อหมู แครกเกอร์ธัญพืช หนังปลา และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ 2. อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) เช่น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน และแหนม 3. อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เช่น หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูนุ่มเส้น หมูเส้นฝอย และหมูทุบ หากมาดูผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นได้ว่า ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 รายได้ = 934 …

พาซอมเบิ่ง “เจ้าสัว” แบรนด์ของฝากเจ้าดังโคราช ว่าที่หุ้นใหม่ภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

สิพามาเบิ่ง จำนวนสาขาเปิดร้านสุกี้สุดดังในทุกยุค

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีการเผยแพร่เอกสารเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของกิจการ MK สุกี้ ซึ่งเป็นเอกสารที่แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่าบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยปรับเปลี่ยน จากโลโก้เดิม ที่มีอักษร MK เป็นโลโก้ใหม่ ที่มีตัวอักษร M พร้อมข้อความ MK Group ด้านล่างแทน กว่าจะมาเป็น MK MK เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัว เป็นร้านอาหารไทยเล็กๆ ย่านสยามสแควร์ ดำเนินกิจการโดยคุณป้าทองคำ เมฆโต ซื้อกิจการมาจากคุณมาคอง คิงยี (Makong King Yee) คุณป้าทำกิจการด้วยใจรักงานบริการจนลูกค้าที่มาอุดหนุนติดใจ กลับมารับประทานอีก และกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด นั่นก็เป็นเพราะความใจดีของคุณป้านั่นเอง จวบจนในปี 2527 ห้างสรรพสินค้าเริ่มผุดขึ้นหลายแห่ง คุณป้าได้รับการชักชวนให้ไปเปิดร้านในเซ็นทรัล ลาดพร้าว ของคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ และให้ชื่อร้านใหม่ว่า “ร้านกรีน เอ็มเค” ซึ่งยังคงเป็นร้านอาหารไทยอยู่เช่นเดิม มีลูกค้ากลุ่มครอบครัว และออฟฟิศเข้ามาอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง . จนกระทั่งในปี 2529 คุณสัมฤทธิ์ก็ได้ชักชวนให้เปิดร้านสุกี้ MK สาขาแรกในห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีสุกี้เป็นเมนูเด็ดที่เรียกลูกค้ามาเข้าร้านอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบัน MK มีสาขาทั่วประเทศกว่า 452 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาขาทั้งหมด 55 สาขา โดยจังหวัดนครราชสีมามีสาขา MK มากที่สุด อยู่ที่ 11 สาขา หากมาดูผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นได้ว่า ทั้งรายได้รวมและกำไรรวม มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 รายได้รวม = 11,368 ล้านบาท กำไรรวม = 131 ล้านบาท ปี 2565 รายได้รวม = 15,938 ล้านบาท กำไรรวม = 1,439 ล้านบาท ครึ่งปี 2566 รายได้รวม = 12,844 ล้านบาท …

สิพามาเบิ่ง จำนวนสาขาเปิดร้านสุกี้สุดดังในทุกยุค อ่านเพิ่มเติม »

พาเบิ่งข้อมูลที่น่าฮู้ เกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มหมูในภาคอีสาน

จากข้อมูล ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 มีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 150,343 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 11 ล้านตัว โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 69,278 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 2.4 ล้านตัว ธุรกิจฟาร์มหมูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 800 แห่ง คิดเป็น 41% และจังหวัดที่มีธุรกิจฟาร์มหมู่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูและการผลิตเนื้อหมูในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังจังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสานที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการทำธุรกิจฟาร์มหมู นอกจากนี้นครราชสีมายังมีการพัฒนาฐานพื้นที่สำหรับฟาร์มและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีฟาร์มหมูจำนวนมากในพื้นที่นี้ โดยนครราชสีมา มีฟาร์มใหญ่อย่าง บริษัท เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากถึง 125 ล้านบาท หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงสุกร (รหัสประเภทธุรกิจ 01450) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. – กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจฟาร์มหมู #ฟาร์มหมู #การเลี้ยงสุกร #ฟาร์มสุกร #การเลี้ยงหมู #หมูเถื่อน

ท่ามกลางกระแสดราม่า สิพามาเบิ่ง makro มีจำนวนสาขาในภาคอีสาน หม่องใด๋แหน่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 161 สาขา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมด 27 สาขา ครอบคลุม 19 จังหวัดด้วยกัน มีเพียงอำนาจเจริญที่ยังไม่มีสาขาแม็คโคร โดยจังหวัดหัวเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนสาขามากกว่า 1 สาขา ได้แก่ ขอนแก่น 4 แห่ง นครราชสีมา 4 แห่ง อุดรธานี 2 แห่ง อุบลราชธานี 2 แห่ง สาเหตุที่จังหวัดหัวเมืองมีมากกว่า 1 สาขา อาจจะเป็นเพราะโครงสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจของทั้ง 4 จังหวัด อีกทั้งประชากรในพื้นที่ยังมีกำลังซื้อค่อนข้างมาก และการตั้งสาขาของแม็คโครมักจะพิจารณาจากตลาดและทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่นั้นมีศักยภาพในการเปิดสาขาหรือไม่ สำหรับสาขาที่ตั้งในภาคอีสาน มีหลายปัจจัยที่ทำให้แม็คโครเลือกที่จะตั้งสาขาในจังหวัดหลัก อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของ makro ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #MAKRO #แม็คโคร #หมูเถื่อน #makro