Siree Jamsuwan

พามาเบิ่ง สินค้าส่งออก ISAN –  CLMV

พามาเบิ่ง สินค้าส่งออก ISAN –  CLMV   อ้างอิงจาก :  กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การค้าชายแดน #กัมพูชา #สปป.ลาว #พม่า #เวียดนาม 

ลุ้นหลาย สมาคมพืชสวนโลกลุยตรวจความพร้อมโคราช  เป็นเจ้าภาพ 2029 จัดไซส์ใหญ่ ใช้งบกว่า 4,000 ล้าน

ลุ้นหลาย สมาคมพืชสวนโลกลุยตรวจความพร้อมโคราช  เป็นเจ้าภาพ 2029 จัดไซส์ใหญ่ ใช้งบกว่า 4,000 ล้าน   คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ หรือ AIPH Sie inspection นำโดย Mr. Leonado Capitanio ประธานคณะกรรมการพืชสวนโลก พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2572 หรือ Korat Expo 2029   Mr. Leonado Capitanio ประธานคณะกรรมการพืชสวนโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจาก จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2572 หรือ Korat Expo 2029   มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เช่น นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, ปลัดจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, อธิการบดีมหาวิทยาลัย 4 แห่ง (ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.ราชภัฏนครราชสีมา, มทร.อีสาน, ม.วงษ์ชวลิตกุล) สาธารณสุขจังหวัด, ที่ดินจังหวัด, เกษตรจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, ชลประทานจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, หอการค้าจังหวัดนนครราชสีมา, อบจ.นครราชสีมา, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และภาคเอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมกว่า 500 คน   คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศมีกำหนดการเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 66 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572  โดยวันนี้ (12 ก.ย.) จะเป็นการรับฟังข้อมูลจากหลายภาคส่วน  วันที่ 13 ก.ย. จะลงพื้นที่ Expo Site ที่ อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572  และวันที่ 14 ก.ย. จะมาสรุปเนื้อหาการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมที่ อ.เมืองนครราชสีมา ก่อนนำเสนอรอบสุดท้ายร่วมกับประเทศต่างๆ ที่เสนอตัวจัดอีกครั้งในช่วงต้นปี 2567   สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. …

ลุ้นหลาย สมาคมพืชสวนโลกลุยตรวจความพร้อมโคราช  เป็นเจ้าภาพ 2029 จัดไซส์ใหญ่ ใช้งบกว่า 4,000 ล้าน อ่านเพิ่มเติม »

Sports City แดนอีสาน อยู่หม่องใด๋แหน่ ? 

Sports City แดนอีสาน อยู่หม่องใด๋แหน่ ?    ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนตามแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ที่สำเร็จและยั่งยืน   โดยมีข้อดีของการเข้าสู่เมืองกีฬา (Sport City) ประกอบไปด้วย เมืองมีพื้นที่ให้บริการการกีฬาและสร้างคุณภาพชีวิต (Sport for Life)  ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะได้ใช้บริการ ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเที่ยวชม จนกลายเป็น Sport Community สร้างบรรยากาศการออกกำลังกายจนสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้กีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สถานที่ออกกำลังกายอย่างสนามกีฬากลาง สวนสาธารณะ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ถูกพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบ และทุกระดับ เพื่อให้พร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ  เมื่อเมืองมีสถานที่พร้อมออกกำลังกายแล้ว กิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งกิจกรรมเกมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนในพื้นที่มากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัญญา   สร้างและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport for Excellence) เมื่อพื้นที่พร้อม ความรู้ด้านการกีฬาพร้อม ข้อดีอีกหนึ่งประการของการเข้าสู่เมืองกีฬา คือ สามารถสร้างและพัฒนาคนในพื้นที่ให้กลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ ภารกิจเฟ้นหาผู้มีพรสวรรค์ด้านกีฬา หรือผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพ  ดังนั้นการให้การศึกษาด้านกีฬาที่ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่เมืองกีฬาทุกเมืองจำเป็นต้องมี โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกีฬา เกิดสถาบันการกีฬาประจำเมืองที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬา ศูนย์พัฒนานักกีฬา สมาคม หรือสโมสรกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตนักกีฬามืออาชีพตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จนท้ายที่สุดสามารถสร้างนักกีฬาที่มาจากประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ พัฒนาจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวเข้าสู่วงการกีฬาในระดับโลกได้อย่างมีศักยภาพ มีทักษะและสมรรถนะทางกีฬาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก   สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ เศรษฐกิจที่เติบโต คือ ข้อดีที่เป็นผลพลอยได้เมื่อเข้าสู่การเป็นเมืองกีฬา ทั้งอุตสาหกรรมการกีฬา การเปิดร้านค้า รวมไปถึงศูนย์บริการการกีฬาที่ครบวงจร และกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว ล้วนนำพามาซึ่งรายได้มหาศาลสู่ชุมชนเมืองกีฬา  ยกตัวอย่างเช่น การจัดการแข่งขันมาราธอนที่เปิดกว้างให้นักวิ่งสายอึดจากทั่วทุกมุมโลกมาลงแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว นักกีฬายังสามารถท่องเที่ยวต่อภายในเมือง หรือระแวกเมืองที่ได้อีกด้วย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ร้านค้า และสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดรายได้จากการให้บริการที่พัก การเดินทาง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดไปจนถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นักกีฬา กองเชียร์ และแขกผู้มาเยือน   ทั้งนี้ข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน การศึกษาด้านการกีฬาต้องถูกพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปลูกฝังความรู้ในการบริหารจัดการกีฬา นอกเหนือไปจากการกีฬาเพื่อการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว ทุกเมืองกีฬาในประเทศต้องสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลกได้อย่างยิ่งใหญ่และทันสมัย เป็น Sport City ที่สมบูรณ์แบบ และครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมสร้างรายได้ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกภูมิภาคให้ดีขึ้นได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม    อ้างอิงจาก: ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   …

Sports City แดนอีสาน อยู่หม่องใด๋แหน่ ?  อ่านเพิ่มเติม »

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดันโปรเจกต์ Smart Trader  ยกระดับสินค้า GI จากภาคอีสาน สู่ Platform Online

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดันโปรเจกต์ Smart Trader  ยกระดับสินค้า GI จากภาคอีสาน สู่ Platform Online   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด สานต่อ Smart Trader สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” ชี้ช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ นำสินค้าในภูมิภาคสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเพิ่มศักยภาพ – ยกระดับสินค้า GI สู่ตลาดสากล   เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึง “โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” และ “กิจกรรมสร้าง Smart Trader สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” ว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านการขาย ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ในภาคอีสาน สู่ช่องทางรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสร้างการรับรู้สินค้า GI) ของภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หวังกระตุ้นยอดการจำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล   ทั้งนี้ “GI” เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว “GI” จึงเปรียบเสมือนเป็น “แบรนด์” ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าประเทศไทย ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้ว ใน 77 จังหวัด 177 สินค้า โดยมีตราสัญลักษณ์ GI ที่มีระบบควบคุมคุณภาพ จำนวน 120 สินค้า และมีการตรวจรับรองระบบควบคุมภายนอกแล้ว 27 สินค้า ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 40 สินค้า เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เส้นไหมพื้นบ้านอีสาน ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เนื้อโคขุนโพนยางคำ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นต้น   “ด้วยผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ทางพาณิชย์จังหวัดฯ จึงมีแนวคิดในการต่อยอด เล็งเห็นการตลาดของผู้ประกอบการในภูมิภาค นำไปสู่การตลาดสมัยใหม่รูปแบบ DIGITAL MARKET ด้วยการสร้างแบรนด์ การสร้างเรื่องราว (STORY) การสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เป็นต้นคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพ และช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสินค้า GI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดันโปรเจกต์ Smart Trader  ยกระดับสินค้า GI จากภาคอีสาน สู่ Platform Online อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ภาพรวมการค้าและการลงทุน ISAN –  CLMV

พามาเบิ่ง ภาพรวมการค้าและการลงทุน ISAN –  CLMV   แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีทิศทางชะลอตัวลง กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) ยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงน่าสนใจว่า ประเทศกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะและปัจจัยสนับสนุนใดที่ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มนี้อีกด้วย   หมายเหตุ :  ข้อมูลปี 2566 (ม.ค.-ส.ค.) กัมพูชา, สปป.ลาว, พม่า เป็นการค้าชายแดน, เวียดนามเป็นการค้าผ่านแดน    อ้างอิงจาก :  กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การค้าชายแดน #กัมพูชา #สปป.ลาว #พม่า #เวียดนาม   

ไปลองกันรึยัง ! Boost Juice Bars Thailand  ขอนแก่น อุดรธานี แซ่บหลายเด้อ 🥤

ไปลองกันรึยัง ! Boost Juice Bars Thailand  ขอนแก่น อุดรธานี แซ่บหลายเด้อ 🥤 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นี้ 🍋✨ Boost Juice Bars Thailand  ชั้น G เซ็นทรัลขอนแก่น🥤 เปิดแล้วว ร้านสมูทตี้ผักผลไม้สัญชาติออสเตรเลียสุดฮิต เมนูเยอะมาก แบบเลือกจนตาลาย ที่ร้านใช้วัตถุดิบสดๆ ปั่นกันหน้าร้านไปเลย เมนูเด็ดๆ ที่ควรลองก็มี All berry bang, Mini-me mango,  5 A Day jce, Soraya’s Fave ใครเป็นแฟนแบรนด์นี้อยู่แล้ว ห้ามพลาด  และที่อุดรก็มีบูสท์แล้วนะ !  เปิดเมื่อวานที่ 8 ก.ย.นี้ 📍 Central อุดรธานี ชั้น G ⏰ ร้านเปิดให้บริการทุกวัน จ-ศ 10.30-20.30 น. /ส-อา 10.00 – 20.30 น.   ใครเตรียมไปสั่งสมูทตี้เมนูอะไร แนะนำกันได้เลยจ้า ~   Boost Juice Bars  https://linktr.ee/boostjuice_thailand    อ้างอิงจาก: Boost Juice Bars Thailand, Khon Kaen Talk, Khonkaen Let’s Go   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #BoostJuiceSEA #BoostJuiceTH #boostjuice

เปิดแล้วเด้อสาวๆ 𝑷𝑨𝑵𝑫𝑶𝑹𝑨 แบรนด์เครื่องประดับยอดฮิต ชั้น 1 Central Khonkaen

💍 เปิดแล้วเด้อสาวๆ 𝑷𝑨𝑵𝑫𝑶𝑹𝑨 แบรนด์เครื่องประดับยอดฮิต ชั้น 1 Central Khonkaen เปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่เซ็นทรัลขอนแก่น เมื่อ 8 ก.ย. นี้ 𝑷𝑨𝑵𝑫𝑶𝑹𝑨 แบรนด์เครื่องประดับยอดฮิต  Pandora แบรนด์เครื่องประดับระดับโลก สัญชาติเดนมาร์ก เจ้าดังด้วยสร้อยข้อมือ Charm ที่มีเอกลักษณ์ และยังสามารถซื้อจี้ชาร์ม ใส่เพิ่มเติมได้ตามใจ เสริมความลัคชูให้กับเครื่องประดับติดตัว รวมถึงยังมีแหวน จี้ สร้อย และอื่นๆ ให้เตรียมไปช้อปอีกมากมาย   📍 Pandora ชั้น 1 Central Khonkaen ข้างร้าน CC DOUBLE O   อ้างอิงจาก: Khon Kaen Talk, Khonkaen Let’s Go   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #pandora

เริ่ดคัก ! เกษตรกรโคราชผุดไอเดีย เลี้ยง “ไข่ผำ” พืชจิ๋วมหัศจรรย์ 14 วันตักขาย สร้างรายได้ 2 หมื่นต่อเดือน

เริ่ดคัก ! เกษตรกรโคราชผุดไอเดีย เลี้ยง “ไข่ผำ” พืชจิ๋วมหัศจรรย์ 14 วันตักขาย สร้างรายได้ 2 หมื่นต่อเดือน   นางบุษบา ม้วนสูงเนิน อายุ 48 ปี เกษตรกรบ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้หันมาทดลองเพาะเลี้ยงไข่ผำเป็นอาชีพเสริม ที่เกิดจากการต่อยอดมาจากการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 4 ไร่แบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้เกิดไข่ผำ หรือที่เรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด ซึ่งไข่ผำจะพบได้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นส่วนมาก ในแถบภาคกลางยังมีไม่มาก และแทบยังไม่มีคนรู้จัก รวมถึงที่สวนในตอนแรกก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่า ไข่ผำ คืออะไร หรือมีประโยชน์อย่างไร เพราะไข่ผำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   ทำให้มีไอเดียขึ้นมาว่านำเอาไข่ผำ มาทดลองปรุงอาหารกิน ทำได้หลายเมนู ปรากฏว่า ไข่ผำ มีรสชาติอร่อยมาก คล้ายๆ กินไข่ปลา มีคุณค่าสารอาหารที่ให้โปรตีน แคลเซียม เบตาแคโรทีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ตนจึงนำไข่ผำไปขาย ที่ตลาดในราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท ปรากฏว่าขายดีมาก เฉลี่ยเดือนละกว่า 15,000-20,000 บาท ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพราะว่าการเพาะเลี้ยงไข่ผำใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงเพียง 2 สัปดาห์ ปล่อยเลี้ยงไว้ในสระตามธรรมชาติก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย   ไข่ผำ เป็นพืชน้ำ ลักษณะเป็นสีเขียวขนาดเล็กคล้ายไข่ปลา กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ มีขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง เช่น บึง และหนองน้ำธรรมชาติทั่วไป โดยปกติจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียน เวลาเก็บไข่น้ำต้องใช้สวิงช้อนขึ้นมา แล้วล้างให้สะอาดก่อนจะนำไปปรุงทำอาหาร ไข่ผำ เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น แกง หรือผัด บางที่ก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหาร ไข่ผำ เป็นพืชน้ำที่มีขนาดเล็กมาก คล้ายตะไคร่น้ำ รูปร่างเป็นเม็ดกลมเล็กๆ ขณะนี้ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ตนเองมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงไข่ผำขายเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว   อ้างอิงจาก: mgronline   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์

ปังหลาย  ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่เจ้านาง ถนนเหล่านาดี บริษัทเครื่องสำอาง แลนด์มาร์คใหม่เมืองขอนแก่น  

ปังหลาย  ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่เจ้านาง ถนนเหล่านาดี บริษัทเครื่องสำอาง แลนด์มาร์คใหม่เมืองขอนแก่น     แลนด์มาร์คใหม่เมืองขอนแก่น สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดัง ปัจจุบันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท แป้งพัฟ แป้งฝุ่น รองพื้น ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มียอดขายหลัก 100 ล้านบาทตั้งแต่ปี 62 และในปี 65 ที่ผ่านมามีรายได้ 137 ล้านบาท   มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นทั้งส่วนสำนักงาน และมีร้าน Chaonang Cafe ในที่เดียวกัน ที่ตั้งอยู่บนถนนเหล่านาดี เยื้องตรงข้ามกับทางเข้าโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ออกแบบโดย Rhyme design group   อ้างอิงข้อมูลจาก: Khon Kaen Talk   ขอบคุณรูปภาพจาก : Rhyme design group   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Chaonangthailand #เจ้านางไทยแลนด์ #เจ้านาง

พามาเบิ่ง จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติรายจังหวัด ครึ่งปีแรก เป็นจั้งใด๋ ? (ม.ค.-มิ.ย.) 

พามาเบิ่ง จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติรายจังหวัด ครึ่งปีแรก เป็นจั้งใด๋ ? (ม.ค.-มิ.ย.)    ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติระดับจังหวัด หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง และพำนักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตามแผนการเดินทาง (ไม่รวมชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย)   จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่มาอีสานมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศของจีน และการเปิดใช้บริการรถไฟจีน-ลาว ส่งผลดีโดยเฉพาะกับหนองคายและอุดรธานี   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/Aug-2566.pdf    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP    อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน #นักท่องเที่ยวต่างชาติ