October 2023

เครือซีพีส่งเสริมปลูกบักพร้าวน้ำหอม รายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม 5 เท่าตัว

เครือซีพีส่งเสริมปลูกบักพร้าวน้ำหอม รายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม 5 เท่าตัว   เครือซีพีช่วยเกษตรกรขอนแก่น ส่งเสริมปลูกมะพร้าวน้ำหอม รายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม 5 เท่าตัว   นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคอีสานโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ราบสูง ดินปนทราย และขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตจะมีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับราคาผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดในแต่ละปี ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในบางปีและภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น   จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเครือซีพีในการเข้าไปร่วมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน นำร่องที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และภาคีอื่นๆ ในการศึกษาเชิงลึกด้านการเกษตรมูลค่าสูง ทั้งระบบชลประทาน การวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารที่เหมาะสม การเพาะปลูก และการตลาด เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีทางเลือกด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มากขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อรายจ่าย สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   “มะพร้าวน้ำหอม” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถเพาะปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคอีสาน เครือซีพีจึงพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน กว่า 4 ปี เครือซีพีทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนและเทคนิคในการเพาะปลูก การดูแลบำรุงรักษา เชื่อมโยงตลาดผลักดันผลผลิตเข้าสู่แม็คโคร ตลอดจนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตำบลบ้านทุ่งโป่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ พร้อมก้าวสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) อย่างยั่งยืน   ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 รุ่น จำนวน 90 ราย ในเนื้อที่ 242 ไร่ สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 คาดว่าสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 1,800,000 บาทต่อปี และมีปริมาณผลผลิตราว 80,000-100,000 ลูกต่อปี รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาดขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอม ต.ทุ่งโป่ง ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาตนเองพร้อมก้าวสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) อย่างยั่งยืน และในปี 2567 คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรราวๆ 2 ล้านบาทต่อปี   นายบุญหยด นาเมืองรักษ์ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านทุ่งโป่งรุ่นที่ 1 กล่าวว่า เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าว ซึ่งใน 1 ปี มันสำปะหลังให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน/ไร่/ปี แต่เนื่องจากราคาในตลาดมีความผันผวนมาก จึงมีรายได้ไม่แน่นอน ตนจึงหันมาทดลองปลูกมะพร้าวตั้งแต่ปี 2561 ใช้ระยะเวลา 3 ปีครึ่งจึงเก็บผลผลิตในครั้งแรกได้ ให้ผลผลิตที่ดีเกินคาดและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งในการเก็บเกี่ยว โดยให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,200 ลูก …

เครือซีพีส่งเสริมปลูกบักพร้าวน้ำหอม รายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม 5 เท่าตัว อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง 10 อันดับจังหวัดที่มีแรงงานไปเฮ็ดงานประเทศอิสราเอลหลายที่สุดในภาคอีสาน

มีแรงงานอีสานไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล 18,641 คน จากแรงงานทั้งหมด 25,887 คน โดยจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนแรงงานที่ไปทำงานมากที่สุด อยู่ที่ 4,042 คน เนื่องจากกรมการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละประมาณ 50,000 บาท อ้างอิงจาก: – กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #แรงงานอีสาน #แรงงานอีสานในอิสราเอล #อิสราเอล

พามาเบิ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง อยู่ที่ 696 ราย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองมากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 164 ราย อันดับที่ 2 ขอนแก่น 161 ราย อันดับที่ 3 อุดรธานี 93 ราย อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 46 ราย อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 45 ราย หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคลและส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101) และการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68102) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #อสังหาริมทรัพย์ #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชวนเบิ่ง 4 อันดับธุรกิจการเลี้ยงไก่ในภาคอีสาน

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (รหัสประเภทธุรกิจ 01462) และการเลี้ยงไก่ไข่ (รหัสประเภทธุรกิจ 01461) ในปี 2565 อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจการเลี้ยงไก่ #การเลี้ยงไก่ #การเลี้ยงไก่ไข่ #การเลี้ยงไก่เนื้อ

พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน  ในอีสาน หลายปานใด๋ ? 

พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน  ในอีสาน หลายปานใด๋ ?    ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน ในอีสาน หลายปานใด๋ ? จากสถานการณ์ ภาคเกษตรอีสานท่ามกลางวิกฤตเอลนีโญ ความกังวลต่อภัยแล้งจากเอลนีโญที่ปรับตัวสูงขึ้น กำลังเป็นภัยคุกคามหลักต่อภาคการเกษตรอีสานปีการเพาะปลูก 2566/67 อย่างไรก็ตามอีสานอินไซต์คาดสินค้าเกษตรบางชนิดอาจปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณน้ำฝนสะสมก่อนหน้านี้   เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 66-67 มีแนวโน้มลดลงชัดเจน จากพื้นที่เพาะปลูกในภาคการกลางเป็นสำคัญ ที่เป็นพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวจากปริมาณน้ำกักเก็บที่ลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตามอีสานอินไซต์คาดภัยเอญนีโญปีนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าปี 2558   อีสานอินไซต์คาดผลกระทบของเอลนีโญกระทบให้ผลผลิตข้าวลดลงทั้งนาปีและนาปรัง แต่อีสานมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ในขณะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนาปีและนาปรัง   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/Q3_2566-2.pdf    อ้างอิงจาก : กรมชลประทาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ชลประทาน #น้ำชลประทาน #เกษตรอีสาน

ชาวขอนแก่น เตรียมพร้อมละบ้อ มื้ออื่นแล้ว งานหมอลำเฟสติวัล 60 ปี มข.

งานหมอลำเฟสติวัล 60 ปี มข. พรุ่งนี้วันแรก งานมีตั้งแต่วันที่ 9-11 ต.ค. 2566 ณ บึงสีฐาน ม.ขอนแก่น คณะหมอลำ 24 คณะ จุกๆ ทั้ง 3 วัน 3 คืน บัตรรายวัน 60 บาท ซื้อหน้างานได้เลย หรือเหมา 3 วัน 150 บาท หมดเขตซื้อเหมาพรุ่งนี้ (วันที่ 9 ต.ค.) เวลา 18:00 น. ซื้อได้ที่ https://www.theconcert.com/concert/2607 งานหมอลำสุดเริ่ดพร้อมโซนเครื่องเล่นสวนสนุกมากมาย และยังมีถนนอาหารที่หลากหลาย สอบถามเพิ่มเติมเพจ Khon Kaen University – มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างอิงจาก: – Khon Kaen University – รีวิวขอนแก่น ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หมอลำ #หมอลำเฟสติวัล #มข #KKU

พามาเบิ่ง ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ปี 2566 ในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

พามาเบิ่ง ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ปี 2566 ในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?   อ้างอิงจาก :  กรมธนารักษ์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ที่ดินอีสาน #ราคาที่ดิน #ราคาที่ดินอีสาน

ชวนเบิ่ง “โคขุนเมืองดอกคูณ” ยกระดับโคเนื้ออีสานสู่มาตรฐานสากลภายใต้ “ไดโน่โมเดล” ของจังหวัดขอนแก่น

โครงการ “ไดโน่โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ โดยได้มีการนำโมเดลธุรกิจเกษตรเชิงอุตสาหกรรมของ SWPGROUP หรือสุวพัชร์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น มาเป็นโมเดลในการสร้างแหล่งผลิตโคเนื้อชั้นดี ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยจะใช้แม่พันธุ์ของเกษตรกรร่วมกับแม่พันธุ์ของทางฟาร์มที่ผลิตมาจากพ่อพันธุ์อย่างดี ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงวัวยุคใหม่ ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอด” อ้างอิงจาก: – สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #โคขุนเมืองดอกคูณ #โคขุน

ปังหลาย ไทวัสดุ ประเดิมขยายสาขาไตรมาส 4  สาขาศรีสะเกษ สาขาที่ 76 ปลุกตลาดก่อสร้างและกำลังซื้อชายแดน

ปังหลาย ไทวัสดุ ประเดิมขยายสาขาไตรมาส 4  สาขาศรีสะเกษ สาขาที่ 76 ปลุกตลาดก่อสร้างและกำลังซื้อชายแดน   ไทวัสดุ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินยุทธศาสตร์ขยายสาขารับไตรมาสที่ 4 ในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ ทุ่มงบกว่า 340 ล้าน เปิดไทวัสดุ สาขาศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสาขาที่ 76 ของประเทศและสาขาแรกของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ – อ.กันทรลักษ์    โดยรวบรวมสินค้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านครบวงจรกว่า 38,000 รายการ บนพื้นที่กว่า 16,000 ตร.ม. รองรับดีมานด์การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจภายในพื้นที่ การค้าชายแดนไทย – กัมพูชาที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูความโดดเด่นด้วย 3 กลยุทธ์แห่งการตอบโจทย์ ได้แก่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเชิงลึก ตอบโจทย์ทุกกำลังซื้อ และตอบโจทย์ทุกการเข้าถึง   นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 4 ไทวัสดุได้ประเดิมการขยายสาขาไปยังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจฮาร์ดไลน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีสาขามากที่สุดเป็นอับดับ 2 รองจากภาคกลาง เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเติบโตเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ความโดดเด่นจากลักษณะภูมิศาสตร์เป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้า – บริการ พรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดธุรกิจการค้าในหลายประเภท   สำหรับไทวัสดุ สาขาศรีสะเกษ นับเป็นสาขาที่ 76 ของประเทศ และเป็นสาขาที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสาขาชัยภูมิ สาขาสุรินทร์ สาขาบุรีรัมย์ สาขาสกลนคร สาขาขอนแก่น สาขาอุบลราชธานี สาขาร้อยเอ็ด สาขามหาสารคาม สาขามุกดาหาร สาขาอุดรธานี สาขาหนองบัวลำภู สาขาเลย สาขานครราชสีมา สาขาปากช่อง และสาขานครราชสีมา (หัวทะเล) เปิดนำร่องไปก่อนหน้านี้    ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่ ด้วยความครบครันของสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เช่นเดียวกับสาขาศรีสะเกษที่ได้รวบรวมสินค้าแบรนด์ดัง คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า เพื่อคนในพื้นที่ที่มีอยู่กว่า 160,000 ครัวเรือน รองรับความต้องการทั้งในกลุ่มสร้างบ้านและต่อเติมบ้าน กลุ่มตกแต่งบ้าน กลุ่มช่าง กลุ่มผู้รับเหมาที่ให้บริการก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังชูความแตกต่าง และความโดดเด่นของสาขาใหม่ดังนี้   ตอบโจทย์ทุกความต้องการในเชิงลึก – ด้วยความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และทำการศึกษาพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเปิดบริการ เพื่อคัดสรรและส่งมอบสินค้า/บริการให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังทั้งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านช่างมือ 1 จากทีม vFIX คอยให้คำปรึกษา …

ปังหลาย ไทวัสดุ ประเดิมขยายสาขาไตรมาส 4  สาขาศรีสะเกษ สาขาที่ 76 ปลุกตลาดก่อสร้างและกำลังซื้อชายแดน อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง 10 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจฟาร์มหมูมากที่สุดในภาคอีสาน

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า “จังหวัดนครราชสีมา” เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจฟาร์มหมูมากที่สุดในภาคอีสาน อยู่ที่ 89 แห่ง ซึ่งสาเหตุที่มีมากนั่นคือ นครราชสีมามีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูและการผลิตเนื้อหมูในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังจังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสานที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการทำธุรกิจฟาร์มหมู นอกจากนี้ นครราชสีมายังมีการพัฒนาฐานพื้นที่สำหรับฟาร์มและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีฟาร์มหมูจำนวนมากในพื้นที่นี้ โดยนครราชสีมา มีฟาร์มใหญ่อย่าง บริษัท เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากถึง 125 ล้านบาท หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงสุกร (รหัสประเภทธุรกิจ 01450) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจฟาร์มหมู #ฟาร์มหมู #การเลี้ยงสุกร #ฟาร์มสุกร #การเลี้ยงหมู