พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน  ในอีสาน หลายปานใด๋ ? 

พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน 

ในอีสาน หลายปานใด๋ ? 

 

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง พื้นที่ที่ได้รับผลโยชน์จากน้ำชลประทาน ในอีสาน หลายปานใด๋ ? จากสถานการณ์ ภาคเกษตรอีสานท่ามกลางวิกฤตเอลนีโญ ความกังวลต่อภัยแล้งจากเอลนีโญที่ปรับตัวสูงขึ้น กำลังเป็นภัยคุกคามหลักต่อภาคการเกษตรอีสานปีการเพาะปลูก 2566/67 อย่างไรก็ตามอีสานอินไซต์คาดสินค้าเกษตรบางชนิดอาจปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณน้ำฝนสะสมก่อนหน้านี้

 

เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 66-67 มีแนวโน้มลดลงชัดเจน จากพื้นที่เพาะปลูกในภาคการกลางเป็นสำคัญ ที่เป็นพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวจากปริมาณน้ำกักเก็บที่ลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตามอีสานอินไซต์คาดภัยเอญนีโญปีนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าปี 2558

 

อีสานอินไซต์คาดผลกระทบของเอลนีโญกระทบให้ผลผลิตข้าวลดลงทั้งนาปีและนาปรัง แต่อีสานมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ในขณะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนาปีและนาปรัง

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/Q3_2566-2.pdf 

 

อ้างอิงจาก : กรมชลประทาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ชลประทาน #น้ำชลประทาน #เกษตรอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.