ชวนเบิ่ง 4 อันดับธุรกิจการเลี้ยงไก่ในภาคอีสาน

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (รหัสประเภทธุรกิจ 01462) และการเลี้ยงไก่ไข่ (รหัสประเภทธุรกิจ 01461) ในปี 2565

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.