พามาเบิ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง อยู่ที่ 696 ราย

5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 164 ราย

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 161 ราย

อันดับที่ 3 อุดรธานี 93 ราย

อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 46 ราย

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 45 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคลและส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101) และการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68102)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.