Infographic

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “ศรีสะเกษ” ดินแดนแห่งขอมโบราณ

จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,454,730 คน และในปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 78,658 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 83,332 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 51% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีผู้ประกอบการอยู่ 2,994 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 28% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีผู้ประกอบการอยู่ 1,133 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ มีผู้ประกอบการอยู่ 10,036 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 10% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว มีผู้ประกอบการอยู่ 2,955 ราย ตัวอย่างสินค้า IG ของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ ข้อมูลสะสมมกราคม – สิงหาคม ปี 2566 การค้าชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษกับกัมพูชา โดยมีมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 1,012 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์ น้ำผลไม้ และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง และมีมูลค่าการนำเข้า อยู่ที่ 20,291 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่มีการนำเข้ามากที่สุด คือ ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ ผักและของปรุงแต่งจากผัก และกาแฟ ชา เครื่องเทศ ตัวอย่างโบราณสถานสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน) โบราณสถานแบบขอมแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลัง ปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ร่วมสมัยศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวนของเขมร และต่อมาได้รับการดัดแปลงในสมัยหลัง จากความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนที่ว่าบุคคลใดที่มีความเดือดร้อนมาบนบาน ก็จะได้สมดังปรารถนา จึงมีผู้แวะเวียนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงมีการริเริ่มจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ปราสาทปรางค์กู่ สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สมัยขอมเรืองอำนาจ สันนิษฐานว่าสร้างเพื่อใช้เป็นสถาน “อโรคยาศาล” หรือสถานีอนามัยเพื่อรักษาคนป่วย …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “ศรีสะเกษ” ดินแดนแห่งขอมโบราณ อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง สรุปในอีสาน ROBINSON มีกี่สาขา ?

พามาเบิ่ง สรุปในอีสาน ROBINSON มีกี่สาขา ?   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson Department Store) เป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ภายหลังการควบรวมกิจการโดยเซ็นทรัลรีเทลใน พ.ศ. 2562 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้ถูกโอนให้มาอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หรือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปัจจุบันประกอบธุรกิจทั้งในส่วนห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ โรบินสัน และศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์” มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา   โรบินสันคือห้างประเภท Department Store ที่มี 4 รูปแบบคือ เป็น Department Store ที่เป็นโซนหนึ่งในห้างประเภท Shopping Mall ที่เป็นตึกใหญ่ๆ ทั้งห้างร่วมเครือเดียวกันของ CPN อย่าง CentralPlaza และห้างของบ.อื่น อย่างซีคอน แฟชั่นไอส์แลนด์ เมกาบางนา ฯลฯ เป็น Department Store ที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม เช่น สาขาสุขุมวิท และบางรัก เป็น Department Store ทั้งตึกแบบ Stand Alone เช่น สาขาภูเก็ต หาดใหญ่ เป็น Department Store และ Shopping Mall ของตัวเองในแบรนด์ Robinson Lifestyle สรุปปัจจุบันมี 53 สาขา (รวมสาขาในอนาคต) อ้างอิงจาก: เว็บไซต์บริษัท centralgroup, MallBee   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #โรบินสัน #ROBINSON  #โรบินสันอีสาน 

พามาเบิ่ง Central Pattana แห่ง BIG 4 of ISAN

พามาเบิ่ง Central Pattana แห่ง BIG 4 of ISAN   บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ซึ่งตระกูล “ จิราธิวัฒน์ ” เป็นเจ้าของกลุ่มเซ็นทรัล เมื่อปี พ.ศ. 2562 นิตยสาร ฟอบส์ จัดอันดับให้เป็นตระกูลที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับ 2 ของไทย  มีมูลค่าทรัพย์สิน 6.7 แสนล้านบาท   ได้มาเริ่มลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าครั้งแรกเมื่อเดือน เมษายน 2552 ครั้งนั้นเป็นการเข้ามาซื้อกิจการของกลุ่มเจริญศรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี” นับเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยทีเดียว   ต่อมาเริ่มขยายกิจการและเปิดเพิ่มอีก 3 แห่งคือ  เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2552  เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2556 และ เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ในเดือนพฤศจิกายน 2560    นับเป็นการเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของ 4 จังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ โดยในแต่ละที่มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกอาคารที่แตกต่างกัน โดยดึงความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดออกมา เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กอีกด้วย    อ้างอิงจาก:  เว็บไซต์ของบริษัท Central Pattana, readthecloud, UBON NOW    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เซ็นทรัลพัฒนา #เซ็นทรัลอุดร #เซ็นทรัลขอนแก่น #เซ็นทรัลอุบล #เซ็นทรัลโคราช #อุดรธานี #ขอนแก่น #อุบลราชธานี #โคราช

พามาเบิ่งยี่ห้อรถไฟฟ้ายอดนิยมในกลุ่มประเทศ GMS ปี พ.ศ.2565

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา และจีน โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ได้รับความนิยมสูงสุด และจากข้อมูลในปี พ.ศ.2565 ความนิยมแต่ละยี่ห้อของรถไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ GMS ก็จะพบข้อมูลดังนี้ จีน เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตรถไฟฟ้า รายใหญ่ของโลก ทั้งส่งออก และบริโภคภายในประเทศ และมีแบรนต์รถยนต์มากกว่าหลายร้อยแบรนด์ทำให้ มีการกระจายความนิยมรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์เช่นกัน ในขณะที่แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีน คือ BYD(19%), Wuling(10%) ที่ถือเป็นแบรนด์สัญชาติจีน แต่ก็ยังมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา คือ Tesla(10%) เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในจีนอีกด้วย และนอกเหนือจากนั้นจะเป็นแบรนด์จีนค่ายเล็ก และแบรนด์ญี่ปุ่น ยุโรป และเกาหลี รวมกันที่ 46% เวียดนาม หนึ่งในประเทศผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแบรนด์ VinFast บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเครือ Vingroup จากเวียดนาม ด้วยความสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ VinFast ครองส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดของเวียดนาม กว่า 99% ลาว อีกหนึ่งประเทศที่รถไฟฟ้าแบรนด์จีนเข้าไปทำตลาด ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดมาจากจีน 100% โดยมี 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ BYD และ JMEV ที่แบ่งส่วนแบ่งการตลาดไป 72% และ 28% ตามลำดับ กัมพูชา ตลาดรถไฟฟ้า เกือบทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน โดยมีแบรนด์ Levdeo ถือครองส่วนแบ่งไปกว่า 95% ส่วน ประเทศไทย นั้น หากอ้างอิงจากข้อมูล รถจดทะเบียน ปี พ.ศ.2565 รถไฟฟ้าจะยังไม่ได้มีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายทางเลือกเหมือนปี พ.ศ.2566 แม้ว่าจะมี Nissan ที่เปิดตัวรถยนต์ EV เป็นเจ้าแรกแต่ก็ยังมีราคาที่สูง ทำให้ ความนิยมรถไฟฟ้าไปตกที่แบรนด์จากจีนที่ราคาถูกกว่าอย่าง MG และเครือ GMV(Great Wall Motor) ที่มีแบรนด์ลูกหลากหลายทั้ง Ora(ประเภท BEV), Haval(ประเภท HEV และ PHEV) ก่อนที่ BYD จะเริ่มเข้ามาทำการตลาดและส่งมอบรถในช่วง ไตรมาส สุดท้ายของปี พ.ศ.2565 ซึ่งจากสถานการณ์ข้างต้นก็ทำให้ตลาดรถ EV ในอีสาน มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คือ แบรนด์ MG ที่ครองส่วนแบ่งไปกว่า 78% โดยมี BYD ที่มาแรงครองส่วนแบ่งไปกว่า 12% และอีก 10% เป็นแบรนด์อื่นๆ ได้แก่ Ora, NETA, Nissan, Volvo, …

พามาเบิ่งยี่ห้อรถไฟฟ้ายอดนิยมในกลุ่มประเทศ GMS ปี พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม »

พามาฮู้จัก ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สินค้า GI แดนอีสาน ที่โกอินเตอร์ในต่างประเทศ

“ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอีสานมีพื้นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จํานวนพื้นที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ ทำไมถึงเรียก “ทุ่งกุลาร้องไห้” เดิมมีชื่อว่า ทุ่งหมาหลง หรือ ทุ่งป่าหลาน ที่ได้ชื่อว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” นั้น มีตํานานกล่าวว่ามีพ่อค้าชาวกุลาเดินเร่ขายสินค้าผ่านเข้ามาในทุ่งกว้างแห่งนี้จนเมื่อยล้ายังไม่พ้นทุ่งกว้างแห่งนี้ จึงมีชื่อว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คาดว่าเริ่มมีการนําเข้ามาปลูกหลังจากทางราชการมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิและรับรองพันธุ์ในปี 2502 ในชื่อพันธุ์ “ขาวดอกมะลิ 105” ได้เริ่มดําเนินการอย่างกว้างขวางในปี 2524 โดยโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเน้นการเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากข้าวเหนียวเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า จึงทําให้ข้าวหอมมะลิมีการปลูกอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ปลูกทุก 3 ปี เพื่อให้พันธุ์ข้าวมีความบริสุทธิ์ สภาพการปลูกข้าวหอมมะลิที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทําให้ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อว่าพื้นที่ที่มีน้ำ จะต้องระบายน้ำออกก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 10 วัน จะทําให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ มีคุณภาพดี ข้าวสารมีเมล็ดใส และแกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม รวมทั้งขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานจึงทําให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ ได้แก่ – สหภาพยุโรป – สาธารณรัฐประชาชนจีน – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย จุดเด่นของพันธุ์นี้คืออะไร? ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในช่วงฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ข้าวเปลือกมีสีฟาง เมล็ดข้าว ยาว เรียว และเมล็ดไม่มีหางข้าว เมล็ดข้าวที่ผ่านการสีแล้ว จะมีความเลื่อมมัน จมูกข้าวเล็ก อ้างอิงจาก: – กรมทรัพย์สินทางปัญญา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ข้าว #ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ #ข้าวหอมมะลิ #ทุ่งกุลาร้องไห้ #สินค้าGI#ข้าวGI

พามาเบิ่งแนวโน้มการเติบโตของ รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รถยนต์สันดาปภายใน

อัตราการเติบโตการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2566 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.80% หรือประมาณ 0.93 ล้านคันต่อปี โดยรถเกือบทุกประเภทมีอัตราเพิ่มขึ้น หากพิจารณาเฉพาะจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ในปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.57 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 4.51 ล้านคัน คิดเป็นอัตราการเติบโต 1.4% และหากพิจารณาจากข้อมูลลงลึก ทั้งรายจังหวัดและรายภูมิภาค เราจะพบแนวโน้มที่น่าสนใจคือ การเติบโต ของรถไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดที่มีฐานจดทะเบียนปีก่อนหน้าต่ำอย่าง บึงกาฬ หรือ ยโสธร ปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 92.9% และ 80.4% ตามลำดับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้น คือ กลุ่มจังหวัดใหญ่ที่มีฐานจดทะเบียนปีก่อนหน้าสูงอยู่แล้วอย่าง อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น ก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องเป็น Top5 จังหวัดที่มีรถไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่มากที่สุดในอีสาน อยู่ที่ อุบลราชธานี 84.7% หรือจำนวน 1,290 คัน นครราชสีมา 80.6% หรือจำนวน 1,476 คัน ขอนแก่น 80.3% หรือจำนวน 1,820 คัน และภาคอีสาน ยังมีอัตราการเติบโตของรถไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ เติบโตที่ 334.1% สอดคล้องกับแนวโน้มการจดทะเบียนรถไฟฟ้า ที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2566 มีจำนวนรถไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ทั้งประเทศสูงถึง 40,812 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวน 9,678 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 321.7% (ยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1 แสนคัน) นอกจากนั้นการเติบโตของรถยนต์ ไฮบริด ยังเติบโตเฉลี่ยทั้งประเทศถึง 36.3% ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าอีกด้วย ส่วนการเติบโตของรถเครื่องยนต์สันดาป ที่เฉลี่ยทั้งประเทศที่ 6.5% (มียอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์สันดาปภายในรวมประมาณ 43.2 ล้านคัน) ทำให้มองเห็นทิศทางของพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจในรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2566 ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคก่อนหน้า รวมทั้งภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนบางส่วน ที่มา: – กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – วิจัยกรุงศรี; บทวิเคราะห์: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2566-2568: อุตสาหกรรมรถยนต์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #IsanEcon #Business #Economy #ธุรกิจ#เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน#รถยนต์EV #EV #รถไฟฟ้า #รถจดทะเบียน

ชวนเบิ่งตัวอย่าง “ไนท์มาร์เก็ต” ดินแดนอีสาน

ตลาดต้นตาล – ขอนแก่น เปิดทำการทุกวัน เวลา 16:00 – 23:00 น. ตลาดต้นตาลแม้ว่าจะเปิดให้บริการมามากกว่า 10 ปีแล้ว แต่แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น โดยตลาดต้นตาลก่อตั้งขึ้นจากรุ่นคุณพ่อของคุณณิชกานต์ ตลาดต้นตาลกลายเป็นโซนพลาซ่าอย่างเดียว ก็คือเป็นพื้นที่ให้คนท้องถิ่นมาเช่าและขายของ ความน่าสนใจของตลาดต้นตาลก็คือ เหมือนเป็นแหล่งโอโซนอย่างดีของเมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่กิจกรรม, ขายของ, แสดงวัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ . ตลาดเซฟวัน – นครราชสีมา ปีก่อตั้ง 2539 เปิดทำการทุกวัน เวลา 14:00 – 22:00 น. ตลาดเซฟวันเเมื่อก่อนทำเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อห้างเซฟวัน โดยเจ้าของคลังพลาซ่า (ห้างท้องถิ่นของโคราช) ร่วมกับกลุ่มทุนเครือเซ็นทรัล แต่กิจการมีปัญหาใน ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 แล้วห้างก็ได้ปิดตัวลงไป แล้วก็มีคนเริ่มนำเอาของมือสองมาขายแบบเปิดท้ายขายของ เซฟวันจึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปิดให้เช่าเป็นพื้นที่ขายของจนกลายเป็นตลาดกลางคืนขนาดใหญ่ . ถนนคนเดินเชียงคาน – เลย เปิดทำการทุกวัน เวลา 17:00 – 22:00 น. คำว่า “เชียง” ซึ่งตามธรรมเนียมราชประเพณีไทยล้านนา ล้านช้าง มักใช้คำนำหน้าเมืองว่า เชียง ส่วนคำว่า “คาน” เป็นชื่อของผู้สร้างเมืองเชียงคาน คือ “ขุนคาน” กษัตริย์แห่งเมืองเชียงทอง ปัจจุบันเชียงคานมีอายุมากกว่า 100 ปีแล้วแถมมีบ้านไม้เก่าๆ วิวสวยๆตามริมฝั่งโขง เงียบสงบ บรรยากาศดี แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมาย . UD Town – อุดรธานี เปิดทำการทุกวัน เวลา 10:00 – 22:00 น. UD TOWN เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธานี บริหารโดย บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด โดยมีคุณธนาโกรณ์ วีรชาติยนกูล นักธุรกิจมากประสบการณ์กว่า 15 ปี ในวงการขายและการตลาด เป็นผู้ก่อตั้ง ตัวโครงการตั้งอยู่ในอุดรธานี ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีน มีศักยภาพด้านการค้า ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการขนส่ง โดยมีพื้นที่ 24 ไร่ และมีขนาด 13,000 ตารางเมตร . . อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – THE PEOPLE – KORATWAY – อีสานร้อยแปด ติดตาม ISAN Insight …

ชวนเบิ่งตัวอย่าง “ไนท์มาร์เก็ต” ดินแดนอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง CEO บริษัทอีสานในตลาดหุ้น อยู่ GEN ไหนกันบ้าง?

Post war อายุ 79 ปี ขึ้นไป พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วัฒนาการแพทย์ ธุรกิจ: โรงพยาบาล ที่ตั้ง : อุดรธานี อายุ: 82 ปี Baby Boomer อายุ 60-78 ปี วิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ ธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง ที่ตั้ง : ร้อยเอ็ด อายุ: 66 ปี อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดูโฮม ธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง ที่ตั้ง : อุบลราชธานี อายุ: 71 ปี Gen X อายุ 44-59 ปี อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง ธุรกิจ : ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ตั้ง : นครราชสีมา อายุ : 47 ปี ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ ธุรกิจ : แปรรูปยางพารา ที่ตั้ง : บุรีรัมย์ อายุ : 55 ปี Gen Y อายุ 28-43 ปี รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช ธุรกิจ : แป้งมันสำปะหลัง ที่ตั้ง : มุกดาหาร อายุ : 34 ปี สุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ธุรกิจ : เอทานอล ที่ตั้ง : อุบลราชธานี อายุ : 38 ปี อ้างอิงจาก: – รายงานประจำปี 2565 ของแต่ละบริษัท …

พามาเบิ่ง CEO บริษัทอีสานในตลาดหุ้น อยู่ GEN ไหนกันบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง คนอีสานอายุเกิน 100 มากแค่ไหน

ในปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคนที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป อยู่จำนวน 5,426 คน ซึ่งอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 77 ปีเท่านั้น โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ – นครราชสีมา มีจำนวน 765 คน – ขอนแก่น มีจำนวน 714 คน – บุรีรัมย์ มีจำนวน 504 คน – อุดรธานี มีจำนวน 419 คน – อุบลราชธานี มีจำนวน 382 คน สำหรับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 100 ปีน้อยที่สุดได้แก่ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีเพียง 53 คนเท่านั้น แล้วอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีอายุยืนเกิน 100 ปี? ความเจริญก้าวหน้าและความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ด้านการแพทย์ อาหาร สภาพแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะทำให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนเช่นเดียวกัน ได้แก่ การมีกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมสันทนาการที่ตนเองชื่นชอบ รวมไปถึงปัจจัยความเชื่อทางจิตวิญญาณ พลังศรัทธาทางศาสนา การมีจุดหมายในชีวิตและความเข้มแข็งของ จิตใจปัจจัยทางประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการมีชีวิตความเป็นอยู่และอายุที่ยืนยาวของผู้สูงอายุ การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทั้งปัจจัยทางสุขภาพและปัจจัยทางสังคมรวมถึง มีชีวิตอย่างยืนยาวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เคล็ดลับทั้งหมดสู่การมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีเป็นตัวอย่างอันพึงปฏิบัติ ยังไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นในวันนี้ หากทุกคนมีความปรารถนาและความมุ่งมั่นสู่การมีชีวิตที่ยืนยาว มีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่ต่อไป คุณอาจเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มีอายุยืนร้อยปีในวันข้างหน้า อ้างอิงจาก: – Agenda – กรมการปกครอง – กระทรวงสาธารณสุข – ข้อมูลสถิติประชากร พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Economy #เศรษฐกิจ #เศรษฐกิจอีสาน#บ้านเมืองอีสาน #คนอีสานอายุเกิน100ปี #อายุเกิน100ปี #คนแก่อายุเกิน100ปี #คนอีสาน

พามาเบิ่ง จำนวนครู : จำนวนนักเรียน ในอีสาน

วันครู ตรงกับ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยจุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ทำให้เป็นคนดีรู้วิชา ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ เนื่องในโอกาสดังกล่าว อีสานอินไซต์ขอพาดูจำนวนครูทั้งหมดในภาคอีสาน โดยปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 1.7 แสนคนกระจายอยู่ทั่วทั้ง 20 จังหวัดโดยคิดเป็น 35% ของจำนวนครูทั้งหมดในประเทศ 5.1 แสนคน โดยครูในอีสานมีค่าเฉลี่ยในการดูแลเด็กต่อครู 1 คน อยู่ที่เด็ก 15 คน ซึ่งยังเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมประเทศที่นักเรียน 16.8 คนต่อครู 1 คน สะท้อนถึงการดูแลเด็กที่ทั่วถึงมากขึ้น ข้อสังเกต ข้อมูลชุดนี้ยังไม่มีการแยกครูตามระดับชั้น ดังนั้นจะไม่สามารถเห็นการกระจายตัวได้ว่า ครู 1 คนในระดับชั้นใดรับภาระการสอน ต่อ จำนวนนักเรียนมากที่สุด? หมายเหตุ 1) จำนวนครูนับเฉพาะที่สังกัด โรงเรียนรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และโรงเรียนสาธิต (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยนับรวมในทุกระดับการศึกษา 2) ปีการศึกษา 2566 ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #IsanInsight #วันครู #วันครูแห่งชาติ#นักเรียน #ครูไทย #วันครูแห่งชาติ2567 #สวัสดีวันครู #สวัสดีวันครู2567 #บ้านเมืองอีสาน