Infographic

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในอีสานหลายปานใด๋ ?  (มกราคม – กันยายน) ปี 2566  จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 182 ล้านคน

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในอีสานหลายปานใด๋ ?  (มกราคม – กันยายน) ปี 2566  จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 182 ล้านคน   โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนไทยในภาคอีสานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกลับไม่ฟื้นตัวเทียบเท่ากับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาในพื้นที่ จากภาวะค่าครองชีพสูง อย่างไรก็ดีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลดค่าครองชีพของรัฐบาลใหม่ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอีกด้วย    อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Oct-2566-Final-1.pdf    อ้างอิงสถิติจาก: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย #ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในอีสาน 

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครราชสีมาเมืองย่าโม”

จังหวัดนครราชสีมามีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน จำนวน 2,630,058 คน ในปี 2564 จังหวัดนครราชสีมามีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 315,583 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่มากที่สุดในภาคอีสาน และ รายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 126,119 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคบริการ คิดเป็น 37% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 7,016 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 35% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 518 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 554 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 11,404 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บจก.ศิลาบริการขนส่ง รายได้รวมปี 2565 = 7,631 ล้านบาท 2. บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม รายได้รวมปี 2565 = 7,627 ล้านบาท 3. บจก.แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม รายได้รวมปี 2565 = 6,255 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. รถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามา มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน และจีน เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 2. มอเตอร์เวย์ นครราชสีมา – ขอนแก่น เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ รูปแบบถนนระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และมหาสารคาม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567-2568 และเปิดบริการได้ในปี 2571 โดยประเมินว่าจะมีปริมาณการจราจรอยู่ที่ 41,801 คัน/วัน …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครราชสีมาเมืองย่าโม” อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง คนอีสานประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าหลายส่ำใด๋

ในปี 2565 มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้า อยู่ที่ 7,033 ราย โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้ามากที่สุด อันดับที่ 1 อุดรธานี 989 ราย อันดับที่ 2 ขอนแก่น 862 ราย อันดับที่ 3 นครราชสีมา 760 ราย อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 615 ราย อันดับที่ 5 สุรินทร์ 394 ราย จะเห็นได้ว่า 4 อันดับแรก ก็ยังหนีไม่พ้น 4 จังหวัดหลักของภาคอีสาน แต่ที่น่าสนใจ คือ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้า เป็นอันดับที่ 5 มากถึง 394 ราย จากที่ ISAN Insight เจาะข้อมูลลึกลงไปอีก “อำเภอกาบเชิง” มีผู้ประกอบการมากเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด หรือคิดเป็น 24.4% เลยทีเดียว หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (รหัสประเภทธุรกิจ 46103), การขายส่งเสื้อผ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 46414), ร้านขายปลีกเสื้อผ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 47711), และการขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนังบนแผงลอยและตลาด (รหัสประเภทธุรกิจ 47822) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ร้านขายปลีกเสื้อผ้า #ร้านขายส่งเสื้อผ้า #ขายปลีกเสื้อผ้า #ขายส่งเสื้อผ้า #ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเสื้อผ้า

พาส่องเบิ่ง ผลผลิตสินค้าเกษตร 2 ประเทศ

ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ไทยสามารถผลิตได้ดีกว่าลาว ไทยมีผลผลิตส้ม อยู่ที่ 20,722 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าลาวอยู่ 12,548 กิโลกรัม/ไร่ มีพื้นที่ปลูกส้มทั่วประเทศมากกว่า 86,000 ไร่ ในขณะที่ลาวมีพื้นที่ปลูกพืชตระกูลส้ม มากกว่า 22,000 ไร่ หากมาดูผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลาวสามารถผลิตได้ดีกว่าไทย จะพบว่า “ใบยาสูบ” เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลาวสามารถผลิตได้ดีกว่าไทย เนื่องจากลาวมีทรัพยากรดิน และน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้ำโขงจะพัดพาเอาดินใหม่มาทับถมทุกปี จึงเหมาะที่จะปลูกยาสูบ และอีกหนึ่งชนิดที่ ISAN Insight จะขอยกตัวอย่างผลผลิตมากกว่าไทย คือ กาแฟ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เข้า สปป.ลาวจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี การปลูกกาแฟของลาวส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นและชื้นเหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ นอกจากนี้ การปลูกกาแฟทางตอนเหนือของ สปป. ลาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนักวิจัยด้านการเกษตรพบว่า มีภูเขาที่มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟ จึงได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำมาคำนวนหาประสิทธิภาพการผลิตคือผลผลิตต่อไร่ อ้างอิงจาก: – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ผลผลิตสินค้าเกษตร #ผลผลิตสินค้าเกษตรไทย #ผลผลิตสินค้าเกษตรลาว #ไทย #ลาว

ส่องเบิ่งราคา ตัวอย่าง 8 สนามกอล์ฟ  โซนเขาใหญ่-โคราช

ส่องเบิ่งราคา ตัวอย่าง 8 สนามกอล์ฟ  โซนเขาใหญ่-โคราช   โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาใหญ่-โคราช โซนสนามกอล์ฟขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศ และสนามเขา ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค และความท้าทายให้นักกอล์ฟได้มาสัมผัส และหลายสนามช่วงนี้จัดโปรโมชั่นน่าสนใจ โดยเฉพาะที่ เจมส์ โบนันซา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ที่จัดโปรโมชั่น “ฟรี” ค่ากรีนฟีในวันธรรมดา และ 300 บาท ในวันหยุด นอกจากนั้นยังมีสนามอื่นๆ ที่ HotGolf ได้รวบรวมมาเป็นข้อมูลสำหรับท่านนักกอล์ฟครับ   Bonanza Golf & Country Club ที่อยู่: 236 หมู่ 5 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 วันธรรมดา: Green fee 300 บาท  วันหยุด: Green fee 500 บาท *แคดดี้ 400 บาท *ไม่บังคับ / รถกอล์ฟ 600 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร: 086 327 3193   Rancho Charnvee Country Club ที่อยู่: 333/4 หมู่ 12 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 วันธรรมดา: Green fee 900 บาท วันหยุด: Green fee 1,600 บาท *แคดดี้ 450 บาท / รถกอล์ฟ 600 บาท *บังคับ สอบถามเพิ่มเติมโทร: 088 378 2324   Khao Yai Golf Club ที่อยู่: 151 หมู่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 วันธรรมดา: กรีนฟี แคดดี้ 1,500 บาท วันหยุด: กรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ 3,550 บาท *แคดดี้ 350 บาท / …

ส่องเบิ่งราคา ตัวอย่าง 8 สนามกอล์ฟ  โซนเขาใหญ่-โคราช อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง จำนวนสนามกอล์ฟ ในภาคอีสาน มีเท่าใด๋แหน่ ?

พามาเบิ่ง จำนวนสนามกอล์ฟ ในภาคอีสาน มีเท่าใด๋แหน่ ?   หมายเหตุ : สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อน้ำ หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคารส่วนกลางในสนามกอล์ฟเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารและให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้สนามกอล์ฟอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรร ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่น ภายในโครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ในโครงการจัดสรรก็ได้ ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ   ที่มา : กรมสรรพสามิต รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สนามกอล์ฟ #สนามกอล์ฟอีสาน

พามาฮู้จัก   โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  Greater Mekong Subregion (GMS)

พามาฮู้จัก   โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  Greater Mekong Subregion (GMS)   โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก กลุ่มประเทศ GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ พื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ  สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก   ระหว่าง 4-5 กรกฎาคม 2548 จีนได้เป็นเจ้าภาพการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 2 ณ นครคุนหมิง โดยผู้นำได้ออกแถลงการณ์ร่วมคุนหมิง (Kunming Declaration) ซึ่งมีเป้าหมายคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความปรองดองและความมั่งคั่งของอนุภูมิภาค รวมถึงความพยายามในการลดปัญหาความยากจนและ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขัน ระหว่างกัน นอกจากนั้น ผู้นำประเทศ GMS ได้แสดงเจตนารมณ์ให้มีการลงนามในภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายของความตกลงขนส่ง ข้ามพรมแดน (GMS Cross-Border Transport Agreement)ให้เสร็จครบถ้วนภายในปี 2548 และ เห็นชอบกับความริเริ่มในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้การคุ้มครอง ระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้และต้นน้ำในอนุภูมิภาค ภายใต้โครงการ GMS Bio-diversity Corridor  ทั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงในเรื่องการขนส่ง การค้าพลังงาน การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ และ การสื่อสารโทรคมนาคม และลาวรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 3 ในปี 2551   กลไกการทำงานของ GMS แบ่งเป็นการดำเนินการ 4 ระดับ ได้แก่ การประชุมระดับคณะทำงาน ของแต่ละสาขาความร่วมมือเพื่อประสานงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  ซึ่งจัดปีละ 1-2 ครั้ง การประชุมระดับรัฐมนตรี  ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2547 ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 13 ณ …

พามาฮู้จัก   โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  Greater Mekong Subregion (GMS) อ่านเพิ่มเติม »

ปังหลาย พืชสวนโลก in ISAN มหกรรมแสดงศักยภาพพืชสวนโลกสู่สากล

ปังหลาย พืชสวนโลก in ISAN มหกรรมแสดงศักยภาพพืชสวนโลกสู่สากล   หากกล่าวถึงมหกรรมระดับโลกที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย ‘มหกรรมพืชสวนโลก’ นับเป็นหนึ่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่หลายคนรู้จัก นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพพืชสวนไทยสู่สายตาชาวโลกแล้ว ยังสร้างรายได้และเงินสะพัดหลักหมื่นล้านบาท โดยในวันนี้จะพามาฮู้จักพืชสวนโลกที่มีแผนว่าจะมาเปิดในอีสานกันบ้าง    มหกรรมพืชสวนโลก 2569 – ประเทศไทย โดย จ.อุดรธานี ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการและพร้อมโชว์ศักยภาพพืชสวนไทยบนพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 1,030 ไร่ ภายใต้แนวคิด “Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living (ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คน สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน)” ช่วยส่งเสริมให้อุดรฯ กลายเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคาดการณ์ผู้เข้าชมงานถึง 3.6 ล้านคน เพิ่มมูลค่า GDP (Gross Domestic Product) ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และสร้างการจ้างงานมากกว่า 8 หมื่นอัตรา   มหกรรมพืชสวนโลก 2572 – เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ โดยใช้พื้นที่ใน จ.นครราชสีมา กว่า 678 ไร่ ภายใต้ธีมการจัดงาน “Nature and Greenery: Envisioning the Green Future” แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชสวนไทย โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าชมงานประมาณ 2.6 ล้านคน และคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 1 หมื่นล้านบาท   สามารถแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในบทบาทการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ รวมไปถึงการสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย   อ้างอิงจาก: businesseventsthailand   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #TCEB #MICEInThailand #MICEUpdate #ปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ2566 #MICEEvents #มหกรรมพืชสวนโลก #อุดรธานี #นครราชสีมา

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร โดยมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน จำนวน 1,784,641 คน ในปี 2564 จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อยู่ที่ 213,039 ล้านบาท นับว่าเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน และ GPP ต่อหัวอยู่ที่ 124,489 บาท ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บจก.ห้างทองทองสวย ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ มีรายได้รวมปี 2565 = 21,564 ล้านบาท 2. บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ มีรายได้รวมปี 2565 = 8,022 ล้านบาท 3. บจก.ขอนแก่นแหอวน มีรายได้รวมปี 2565 = 3,262 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่–มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ 2. ท่าเรือบกขอนแก่น โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับพื้นที่พัฒนากระจายสินค้า เชื่อมการขนส่งแบบถ่ายลำ และทั้งทางบกและทางราง 3. Medical hub มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง และ บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขยายบริการทางการแพทย์ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ขอนแก่น

ส่องเบิ่ง ยอดขาย 10 อันดับ สินค้า OTOP อีสาน 👜 (ก.ค.-ก.ย.)  ทำรายได้เท่าใด๋ ?

ส่องเบิ่ง ยอดขาย 10 อันดับ สินค้า OTOP อีสาน 👜 (ก.ค.-ก.ย.)  ทำรายได้เท่าใด๋ ?   สินค้า OTOP (One Tambon One Product) เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น ในแต่ละตำบล สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 10-20% ตั้งแต่ปี 2546   ในอนาคต สินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถานการณ์ของโลก โดยเฉพาะหลังโควิด-19 ซึ่งผู้บริโภคให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืน ความเท่าเทียม ความแท้จริง ความหลากหลาย และสุขภาพที่ดี คุณค่าเหล่านี้จะต้องเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์โอทอปยุคใหม่   นอกจากนี้ โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช่องทางออนไลน์และการชำระเงินแบบ cashless มีความสะดวกง่ายดาย โอกาสจึงเปิดขึ้นมาก โดยเฉพาะหากได้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และคล่องเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสกลับบ้านเกิด   ภาครัฐจึงควรมีโครงการจูงใจให้คนกลับบ้าน สร้าง OTOP Academy เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้กลับเข้าไปชุบชีวิตผลิตภัณฑ์เดิม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป   อีกทั้งยังมีงานมหกรรมของดี…ชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองหมอแคนยิ่งใหญ่ & ใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากว่า 400 ร้านค้า เตรียมพบกับของดีชายแดนใต้ที่พร้อมขนทัพมาให้ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้ชิม ช้อป อย่างจุใจ ระหว่าง 21 – 30 ตุลาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมไคซ์   หมายเหตุ : รายได้รวม เป็นรายได้จากทางยอดขายออนไลน์ และประเภทสินค้าที่ทำรายได้สูงสุด เป็นรายได้รวมจากการขายออนไลน์และหน้าร้าน   อ้างอิงจาก: http://logi.cdd.go.th/otop/   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #OTOP #สินค้าOTOP #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #อุดรธานี #ขอนแก่น #กาฬสินธุ์ #ศรีสะเกษ #สุรินทร์ #ร้อยเอ็ด #บุรีรัมย์ #อำนาจเจริญ