Nanthawan Laithong

อีสานอินไซต์พาไปเบิ่ง คนอีสานสิได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท หลายปานใด๋แหน่

นายกเศรษฐาออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท อีสานอินไซต์ พาดูว่าจะมีคนอีสานกี่คนที่จะผ่านเกณฑ์และได้รับเงินดิจิทัล ตามประกาศของรัฐบาล ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจากมาตรการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล ต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 70,000 บาท และมีเงินฝากรวมไม่เกิน 500,000 บาท อีสานอินไซต์ประมาณการจำนวนผู้ที่มีสิทธิได้รับในอีสานว่าจะมีผู้ที่ได้รับเงินกว่า 17.0 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 95% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มกว่า 1.7 แสนล้านบาท สร้างผลดีอย่างแน่นอนกับเศรษฐกิจในพื้นที่ อ้างอิงจาก: – การประมาณการโดย ISAN INSIGHT & OUTLOOK โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เงินดิจิทัล

ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง MICE อีสานยังโจ้โก้ มันสิฮ้างได้จั่งได๋

ทำความรู้จักกับ “MICE” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์ เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม ทั้งในระดับองค์กรภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคำว่า “MICE” มาจากการรวมความหมายของหลากหลายคำมากความหมายมาประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพรวมกลายเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ M = Meetings การประชุมสัมมนาระดับองค์กร หรือศึกษาดูงานทั้งระดับกลุ่มบุคคลมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือมีการวางแผนล่วงหน้า I = Incentives การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร C = Conventions การประชุมสมาคมวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพเดียวกันหรือแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรสมาคมระดับชาติหรือรัฐบาล E = Exhibitions คือ การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยอาจจะเป็นการแสดงสินค้าระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน (Business – to – Business (B2B)) หรือ เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ (Business – to – Consumer (B2C)) โดยมีการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่ควบคู่ไปกับผู้บริโภค สถานที่จัดงาน 3 จังหวัด MICE 1. มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ – อุดรธานี มีจำนวน 2 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 25,000 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 401 แห่ง และมีทั้งหมด 6,755 ห้อง 2. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE – ขอนแก่น มีจำนวน 4 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 15,151 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 345 แห่ง และมีทั้งหมด 8,291 ห้อง 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – นครราชสีมา มีจำนวน 1 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 10,583 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 793 แห่ง และมีทั้งหมด 24,297 ห้อง ตัวอย่างงาน MICE ที่โดดเด่นในภาคอีสาน 1. มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2023 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น 2. The Best of Udonthani ของดีเมืองอุดร 2016 จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี 3. มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale …

ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง MICE อีสานยังโจ้โก้ มันสิฮ้างได้จั่งได๋ อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง 6 อุทยานแห่งชาติในภาคอีสานที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด

อุทยานแห่งชาติในไทยมีทั้งหมด 148 แห่ง แต่ละที่จะมีที่เที่ยวต่างๆ ที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งในภาคอีสานก็มีอุทยานสวยงามไม่แพ้ภาคอื่น โดย 6 อุทยานแห่งชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคอีสาน อันดับที่ 1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักท่องเที่ยว 967,527 คน อันดับที่ 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 259,030 คน อันดับที่ 3 อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และ จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 131,614 คน อันดับที่ 4 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 126,448 คน อันดับที่ 5 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยว 110,303 คน อันดับที่ 6 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยว 98,505 คน อ้างอิงจาก: – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #อุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน #อุทยานในภาคอีสาน #อุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติ #ท่องเที่ยว

พาส่องเบิ่ง ตลาดกาแฟประเทศเวียดนามเป็นจั่งใด๋แหน่

ส่วนแบ่งตลาด มากกว่า 74% เป็นแบรนด์กาแฟท้องถิ่นในเวียดนาม รองลงมา คือ TOP Coffee และ Melitta ตามลำดับ ในส่วนของสัดส่วนรายได้ในตลาดเวียดนาม จะพบว่า กว่า 81.25% จะเป็นรายได้จากกาแฟคั่ว ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 450.7 บาท และอีกกว่า 18.75% จะเป็นรายได้จากกาแฟสำเร็จรูป ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 558.3 บาท Robusta ครองใจคนเวียดนามมากกว่า Arabica โดยมีการสำรวจค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า “ใน 1 ปี คนเวียดนามบริโภคกาแฟ 2 กิโลกรัมต่อคน และเป็นสายพันธุ์ Robusta” อ้างอิงจาก: – statista – alifeofy – bestqualitycoffee – techsauce ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ตลาดกาแฟ #ตลาดกาแฟเวียดนาม #เวียดนาม #กาแฟ

เคยฮู้บ่ว่า คนอีสานออมเงินเฉลี่ยปีละหลายส่ำใด๋

มาตรการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล ผู้ที่ได้รับต้องมีเงินฝากรวมไม่เกิน 500,000 บาท อีสานอินไซต์พาดูว่าคนอีสานออมเงินเฉลี่ยกันปีละ 33,000 บาท หรือตกวันละ 100 บาท โดยจังหวัดที่การออมเงินเฉลี่ยสูงสุดในอีสานคือ ยโสธร ที่มีการออมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอีสานอยู่วันละ 20 บาท ซึ่งหากภาพรวมคนอีสานไม่มีเงินออมติดบัญชีเลย กว่าจะมีเงินออมถึง 500,000 บาท จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 16 ปี ซึ่งสะท้อนภาพดีว่าคนอีสานส่วนใหญ่จะได้รับการเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัฐบาลมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาชุมชน ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบุรีรัมย์”

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดพื้นอยู่ที่ 10,323 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,576,915 คน ในปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 96,936 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 80,684 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 45% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 3,927 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การปลูกข้าวเจ้า อยู่ที่ 352 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ อยู่ที่ 3,305 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 12,190 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รายได้รวมปี 2565 = 25,208 ล้านบาท 2. บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 7,108 ล้านบาท 3. บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 2,532 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. ยกระดับสนามบินบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สร้างเพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมคุรุภัณฑ์อำนวยความสะดวกและการต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร ขยายทางขับและลานจอดเครื่องบินขนส่งสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงส่วนอื่นๆ ปัจจุบันรองรับให้บริการผู้โดยสารปีละ 3.5 แสนคน หากพัฒนาปรับปรุงแล้ว คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 แสน – 1 ล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบุรีรัมย์” อ่านเพิ่มเติม »

กระแสสัปเหร่อกำลังมาแฮง รายได้ทะลุ 656 ล้านบาท เคยสงสัยบ่ว่า ภาคอีสานมีธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียนหลายปานใด๋

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียน อยู่ที่ 1,081 ราย 5 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียนที่สุด อันดับที่ 1 ศรีสะเกษ 654 ราย อันดับที่ 2 สุรินทร์ 167 ราย อันดับที่ 3 บุรีรัมย์ 159 ราย อันดับที่ 4 ชัยภูมิ 50 ราย อันดับที่ 5 มหาสารคาม 20 ราย ตัวอย่างธุรกิจความตาย ที่ไม่มีวันตาย “ส.บูรพาหีบศพ อุดรธานี” เป็นสาขาของ “ส. บูรพา หีบศพ” ที่จำหน่ายหีบศพ โลงศพ ขายโลงศพ โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพฝรั่ง โลงศพคริสต์ บริการรถรับศพ ดอกไม้หน้าศพ ครบวงจร ส.บูรพาหีบศพ จำหน่ายโลงศพ ประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 8 สาขา ผลประกอบการ ปี 2565 ของ “ส.บูรพาหีบศพ อุดรธานี” รายได้รวม 5,992,244 บาท และกำไรรวม 429,404 บาท หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจกิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (รหัสประเภทธุรกิจ 96301) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ธุรกิจเกี่ยวกับงานศพ

เตรียมตัวเด้อ งานลอยกระทง มข.ปีนี้ จัดยิ่งใหญ่คัก เบิ่งหมอลำวงใหญ่ 3 คณะ ฟรี 25-27 พ.ย. 66 นี้เด้อ ห้ามพลาด

สีฐานเฟสติวัล ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ 3 วัน 3 คืน อีกทั้งยังมีหมอลำวงใหญ่ 3 คณะ ฟรี แบบจุกๆ และภายในงานยังพบกับกิจกรรมอีกมากมาย งานตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างอิงจาก: – Sithan KKU Festival สีฐานเฟสติวัล ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จุดเช็คอินขอนแก่นที่ไม่ควรพลาด #หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้น #สีฐานเฟสติวัล2566 #บุญสมมาบูชานาค #60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุดรธานีเมืองเก่าแก่แดนอีสาน”

จังหวัดอุดรธานีมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับ 4 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,563,048 คน ในปี 2564 จังหวัดอุดรธานีมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 113,797 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 90,818 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 48% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 4,511 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 1,438 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 18% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 312 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 6,513 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บจก.น้ำตาลไทยอุดรธานี รายได้รวมปี 2565 = 5,797 ล้านบาท 2. บจก.กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) รายได้รวมปี 2565 = 3,746 ล้านบาท 3. บจก.ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ รายได้รวมปี 2565 = 3,462 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว อุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ภายใต้แนวคิดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน เน้นหลักการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับคนไทยในภาคอีสาน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในการมีช่องทางการประกอบอาชีพในถิ่นเกิดโดยไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งนิคมฯแห่งนี้ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนในภูมิภาค ที่ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ ติดตาม ISAN Insight & …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุดรธานีเมืองเก่าแก่แดนอีสาน” อ่านเพิ่มเติม »

สิพามาเบิ่ง ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศลาว

– เบียร์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 58.9% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 53.2 บาท – เหล้าขาว มีสัดส่วนอยู่ที่ 37.8% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 บาท – เหล้าสาโท, ไวน์ข้าว มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.0% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 1,030 บาท – ไวน์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 220 บาท – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดลม มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.1% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 200 บาท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวถูกขายไปในช่องทาง “ออฟไลน์” มากถึง 99% ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยจะถูกขายในช่องทางออฟไลน์ 100% เลยทีเดียว ในส่วนของรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวนั้นมาจากการซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านมากถึง 85% ส่วนของไทยรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านนั้นจะอยู่ที่ 68% หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ ปี 2566 อ้างอิงจาก: – statista.com – beerlao.la – priceoftravel.com – ramblingj.com ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ลาว #ส่วนแบ่งตลาดของลาว