Siree Jamsuwan

พาส่องเบิ่ง  👀☕️ เส้นทาง Class Café   co-working space จากแดนอีสาน

พาส่องเบิ่ง  👀☕️ เส้นทาง Class Café   co-working space จากแดนอีสาน   Class Café (คลาส คาเฟ่) ร้านกาแฟสัญชาติไทยที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน วางจุดยืนให้เป็นไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้ เน้นสร้างบรรยากาศในรูปแบบของชีวิตสไตล์ดิจิทัล ตกแต่งร้านด้วยสไตล์ Industrial Loft จึงไม่น่าแปลกใจว่า คลาส คาเฟ่ จะกลายมาเป็นร้านกาแฟขวัญใจวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยากให้มาเปิดสาขาใกล้บ้านมากที่สุดร้านหนึ่งในปัจจุบัน   จุดเริ่มต้นของคลาส คาเฟ่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 ในนามบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท โดยมี มารุต ชุ่มขุนทด หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เป็นผู้บริหาร โดยสาขาแรกเปิดที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Open Coffee Platform หรือร้านกาแฟระบบเปิดอัตโนมัติที่ไม่ต้องมีพนักงานคอยให้บริการ ที่เน้นธุรกิจกาแฟระดับพรีเมียม และธุรกิจ Co-working Space หรือพื้นที่สำหรับการทำงานที่เปิดตลอด 24 ชม. ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจนขยายสาขาเป็น 21 สาขาในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี และอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.ขอนแก่น, ม.ศิลปากร, ม.มหิดล.   อ้างอิงจาก: เว็บไซต์บริษัท, หลักทรัพย์บัวหลวง, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, thaipost, readthecloud   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ClassCafé #ClassCafe #คลาสคาเฟ่ #นครราชสีมา

พามาเบิ่ง 5  แนวเทือกเขาในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง 5  แนวเทือกเขาในภาคอีสาน   อ้างอิงจาก: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), wikipedia   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เทือกเขาเพชรบูรณ์ #เทือกเขาภูพาน #เทือกเขาพนมดงรัก #เทือกเขาสันกำแพง #เทือกเขาดงพญาเย็น

แม่น้ำสายสำคัญในอีสาน โขง สงคราม ชี มูล แม่น้ำแห่งวิถีชีวิต

แม่น้ำสายสำคัญในอีสาน โขง สงคราม ชี มูล แม่น้ำแห่งวิถีชีวิต   แม่น้ำ เป็นเส้นทางแห่งวิถีชีวิตและบ่อเกิดแห่งอารยธรรม อีสานมีลำน้ำและแม่น้ำสายสำคัญ อันเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรม อันสืบเนื่องมายาวนานในภูมิภาคนี้ โดยมีแม่น้ำสายสำคัญอันประกอบไปด้วย แม่น้ำสงคราม แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง ลักษณะทางอุทกวิทยาของภูมิภาคอีสาน สัมพันธ์กับแม่น้ำโขง เนื่องจากระบบการระบายน้ำออกจากพื้นที่ เป็นลำห้วยและแม่น้ำที่สัมพันธ์กับแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง จากลุ่มแม่น้ำภายในไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีแม่น้ำมูลเป็นสาขาสำคัญที่สุด  และมีแม่น้ำชีเป็นสาขาสมทบของแม่น้ำมูล ส่วนทางตอนบนมีแม่น้ำสงครามเป็นสาขาที่สำคัญ  พื้นที่ต้นน้ำของภาคอีสานมีอยู่ด้วยกัน 3 เขตคือ เขตสันปันน้ำของเทือกเขาด้านตะวันตก เป็นต้นกำเนิดสำคัญของแม่น้ำมูลและชี เขตสันปันน้ำของเทือกเขาทางด้านใต้ เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำมูล เทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำของทั้งแอ่งสกลนครทางตอนบนและแอ่งโคราชทางตอนล่าง โดยลำน้ำในแอ่งโคราชไหลลงสู่แม่น้ำชี ส่วนน้ำในตอนบนแอ่งสกลนครไหลลงสู่แม่น้ำสงคราและแม่น้ำโขงโดยตรง   แม่น้ำในภาคอีสาน แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีความยาวถึง 4,590 กิโลเมตร นับเป็นอันดับ 10 ของโลก และมีปริมารน้ำมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ไหลผ่านดินแดนของประเทศต่าง ๆ เป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติ ระหว่างจีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แม่น้ำโขงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แม่น้ำโขงตอนบนในเขตประเทศจีน พม่า และลาว และแม่น้ำโขงตอนล่างในเขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากความสำคัญทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจแล้ว แม่น้ำโขงยังมีความสำคัญต่อคุณค่าทางจิตใจของชุมชนตลอดทั้งสองฝั่งโขง เป็นบ่อเกิดอารยธรรมของคนหลายเชื้อชาติในแถบลุ่มน้ำแห่งนี้ แนวความคิด ปรัชญา โลกทัศน์ คติความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกันสะท้อนออกมาในรูปกรให้ความเคารพนับถือแม่น้ำ เช่น ความเชื่อในเรื่องของพญานาค และพิธีกรรมในการจับปลาบึก ที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่สิบสองปันนา พม่า ล้านนา จนถึงไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แม่น้ำโขงตอนบนมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตที่ราบสูงทิเบต บริเวณเทือกเขาทังกลา บนยอดเขาทังกลาที่ระดับความสูงกว่า 16,700 ฟุตจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า ดเซซู แม่น้ำโขงช่วงนี้มีลักษณะแคบและตื้นไหลเชี่ยว ผ่านโกรกเขาและซอกหินที่สูงชัน กว้างเพียงแค่ 100 เมตร ไหลลงมาขนานกับแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำแยงซีเกียง สู่เขตมณฑลเสฉวน และแคว้นสิบสองปันนา จากนั้นจึงเริ่มค่อย ๆ กว้างออกและมีชื่อว่าแม่น้ำลานฉางหรือเก๋าลุง ในช่วงนี้แม่น้ำจะค่อย ๆ ลดระดับลงเรื่อย ๆ ทุก 400 ฟุตต่อ 1 องศาละจิจูด ซึ่งลักษณะพิเศษของแม่น้ำโขง แต่ยังคงมีกระแสน้ำเชี่ยวและแคบอยู่จึงไม่ได้ใช้สำหรับการคมนาคมมากนัก จากนั้นไหลลงสู่ทางใต้ เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่าและลา และลงมาถึงสามเหลี่ยมทองคำ (สบรวก) ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายและเข้าสู่บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง แม่น้ำโขงตอนล่างจะค่อย ๆ กว้างออกเพราะมีแม่น้ำสาขาจำนวนมากทั้งในเขตไทยและลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงในบริเวณนี้จึงมีความกว้างและกระแสน้ำที่เหมาะสมกับการคมนาคมแต่มีอุปสรรคสำคัญคือ เกาะแก่งต่าง ๆ ที่ขวางอยู่กลางลำน้ำจำนวนมาก จากนั้นจะไหลเข้าสู่ลาวที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและวกกลับออกมาเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย-ลาวอีกครั้งที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย …

แม่น้ำสายสำคัญในอีสาน โขง สงคราม ชี มูล แม่น้ำแห่งวิถีชีวิต อ่านเพิ่มเติม »

2 โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ภาคอีสาน ที่อยู่ในตลาดหุ้น

2 โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ภาคอีสาน ที่อยู่ในตลาดหุ้น   วันนี้ ISAN Insight & Outlook จะพามาดูเส้นทางของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแต่ละรายนี้ เป็นมาอย่างไร?    โรงพยาบาลราชพฤกษ์ หรือ RPH เริ่มก่อตั้งในปี 2536 ในนามของบริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในนามโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มี ชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลภายใต้ราคาที่เหมาะสม  ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทนาลัยขอนแก่น ในปี 2559 ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)   ต่อมาได้มองเห็นความต้องการของบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในบริเวณจังหวัดขอนแก่น โดยทางผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นว่าการให้บริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง และจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่บนถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในปัจจุบัน(วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีทุนจดทะเบียนรวม 546 ล้านบาท มีจำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวน 198 เตียง โดยมีห้องตรวจทั้งหมด 36 ห้อง และศูนย์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 5 ศูนย์   ซึ่งบริษัทมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ คือ “มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความปลอดภัยระดับ มาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ” โดยบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมานับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา โดยเป็นที่มาของการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ บริษัทได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ในขณะที่โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หรือ NEW ก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล เมื่อปี 2528 โดยได้รวบรวมกลุ่มแพทย์เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 25 เตียง ต่อมาในปี 2533 ได้ขยายและจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาลขนาด 100 เตียงจนปัจจุบัน และในปี 2539 บริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท   ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ด้วยการผนวกการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปในอนาคต   อ้างอิงจาก: …

2 โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ภาคอีสาน ที่อยู่ในตลาดหุ้น อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง 3 ร้านอาหาร จากแดนอีสานมาไกลถึงเมืองหลวง 

พามาเบิ่ง 3 ร้านอาหาร จากแดนอีสานมาไกลถึงเมืองหลวง    เมื่อพูดถึงอีสาน หลายคนจะนึกถึงอาหารอีสานที่มีความแซ่บ ทั้งรสเปรี้ยว เผ็ด เป็นที่นิยมสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารรสจัด วันนี้ ISAN Insight จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารอีสาน ที่มาไกลถึงกรุงเทพฯ   ตำมั่ว (tummour) ตอนนี้ ตำมั่ว ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้เครือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยิ่งทำให้แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดด ศิรุวัฒน์เสริมว่าการตัดสินใจจับมือกับเครือใหญ่อย่างเซ็นกรุ๊ป เพราะต้องการผลักดันแบรนด์ที่เกิดจากคนไทยให้ดังไกลไปต่างแดนจนสร้างความภูมิใจให้กับคนไทย อีกทั้งเพื่อให้จดจำง่ายสำหรับคนที่มาทานหรือต้องการบอกต่อ ได้ทำการตลาดอย่างเหนือชั้นอย่าง Music marketing โปรโมทร้านผ่านเพลง “บ่เป็นหยัง” ของก้องห้วยไร่ ซึ่งปัจจุบันมียอดวิวกว่า 50 ล้านวิว ทำให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นไปอีก   ซาว (ZAO) ซาวอุบล คือร้านอาหารอีสานบนถนนเลี่ยงเมืองอุบลที่ก่อตั้งโดย คุณณัฐธิดา พละศักดิ์ (อีฟ) อดีตแฟชั่นดีไซเนอร์ที่กลับบ้านมาตั้งหลักปักฐานทำธุรกิจรถไถนาและขยายออกมาเป็นร้านอาหารอีสานสูตรจากยายจุย ภูภักดี ก่อนจะเป็นร้านซาวอุบล อีฟเคยทำโปรเจกต์ลาวดีเพื่อหาคำตอบให้กับอาหารอีสาน และค่อยๆ เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบมาทำอาหารตามฤดูกาลของคนอีสาน การถนอมอาหาร รวมทั้งการปรุงอาหาร โดยเป้าหมายคือการขยายให้ซาวอุบลเติบโตเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน เพราะเลือกใช้พืชผัก เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาขายเอง ตั้งชื่อร้านว่า ซาวอุบล เพราะในภาษาภาษาอีสานคำว่า “ซาว” แปลว่าควานหรือคว้าอะไรบางอย่างมาใส่ สื่อได้ว่ามีอะไรก็ซาวมาทำอาหาร ซาวพืชผักสวนครัวมา ซาววัตถุดิบที่ชาวบ้านนำมาจากต่างอำเภอ    เผ็ดเผ็ด (Phed Phed) กว่า 6 ปี ของการเริ่มต้นทำร้านสาขาแรก (ตั้งแต่ปี 2559) มาวันนี้เผ็ดเผ็ดสามารถปักหมุดหมายให้บริการลูกค้าในกว่า 6 สาขา ท่ามกลางสถานการณ์ความซบเซาของเศรษฐกิจ และธุรกิจร้านอาหารอีสานที่ดูจะเป็น Red Ocean ในประเทศไทย  ไม่ต้องมีชะลอม กระติ๊บข้าวเหนียว หม้อดิน หรือพร็อพใดๆ ที่สื่อถึงความเป็นร้านอาหารอีสานให้มากความ เพราะเผ็ดเผ็ดเลือกที่จะหยิบจับความโมเดิร์น ความทันสมัย และลุคที่แตกต่างออกไปมาออกแบบร้านของพวกเขาในแต่ละสาขาให้หวือหวา และเก๋ไก๋ สาเหตุที่ทำให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายของ โควิด-19 ได้ คือเลือกกระจายความเสี่ยงด้วยการรับลูกค้าในรูปแบบการ Take Away หรือเดลิเวอรี่ด้วย โดยปัจจุบันรายได้ของพวกเขาในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากถึงกว่า 40-50% ต่อสาขาเลยทีเดียว  เป้าหมายในอนาคต อาจจะเลือกแตกแบรนด์ไปทำอาหารในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่ส้มตำ อาจจะเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก โดยสาระสำคัญคือการที่ทั้งคู่ยังคงต้องสนุก และมีความสุขในสิ่งที่พวกเขาได้ทำ   อ้างอิงจาก:  เว็บไซต์ทางการของบริษัท , Creden Data และ บทสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight  …

พามาเบิ่ง 3 ร้านอาหาร จากแดนอีสานมาไกลถึงเมืองหลวง  อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน

พามาเบิ่ง ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)      การแสดงของภาคอีสานเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็ว กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เซิ้งดึงครกดึงสาก     นอกจากนี้ยังมี ฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือ เช่น ฟ้อนภูไท (ผู้ไท) เป็นต้น การแสดงพื้นเมือง ปัจจุบันการแสดงพื้นเมืองมีอยู่มากมายตามภูมิภาคต่างๆ มีทั้งที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม  และแบบที่คิดขึ้นใหม่ เพราะสาเหตุแห่งความนิยมทางวัฒนธรรมพื้นเมือง ด้วยการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาค รวมทั้งการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ หรือแม้กระทั้งการแสดงเพื่อเป็น เอกลักษณ์ของจังหวัด มาให้การแสดงพื้นเมืองเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย กอปรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้รับความรู้ด้านการแสดงพื้นเมือง  นำมาถ่ายทอด และฝึกหัด  เพื่อใช้สำหรับการแสดงในงานต่างๆ  ทำให้ชุดการแสดงพื้นเมืองเป็นที่นิยมแพร่หลาย ซึ่งเมื่อกรมศิลปากรนำมาจัดแสดงจะมีทั้งที่เป็น แบบแผนดั้งเดิม และแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่   อ้างอิงจาก :  sanook , toeitm.blogspot, rtbtechnfology   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #กันตรึม #ฟ้อนภูไท  #เซิ้งตังหวาย #เซิ้งบั้งไฟ #เรือมจับกรับ #เรือมอันเร #นครพนม #อุบลราชธานี

พามาเบิ่ง  หอนาฬิกา ราชธานีเจริญศรีโสธร

พามาเบิ่ง  หอนาฬิกา ราชธานีเจริญศรีโสธร   อ้างอิงจาก: wekorat  tourismthailand, travel.trueid, wongnai   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #หอนาฬิกา #สกลนคร #มุกดาหาร #นครพนม

พามาเบิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอีสาน

พามาเบิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอีสาน   เนื่องจากวันที่ 3 มีนาคม 2567 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก วันนี้ ISAN Insight พามาเบิ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 หลังจากการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรก โดยกฎหมายได้กําหนดให้มีบริเวณสําหรับเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ของสัตว์ป่า เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” การกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    การกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อคุ้มครองชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อรักษาแหล่งพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต และความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งต้นนํ้าลำธาร เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   อ้างอิงจาก :  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์  #IsanEcon  #อนุรักษ์สัตว์ป่า #สัตว์ป่าอีสาน #สัตว์ป่า #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา กลุ่มจังหวัด “สนุก”

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา กลุ่มจังหวัด “สนุก”   อ้างอิงจาก: wekorat , tourismthailand, travel.trueid, wongnai   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #หอนาฬิกา #สกลนคร #มุกดาหาร #นครพนม  

พามาเบิ่ง ธงประจำจังหวัด ภาคอีสาน

พามาเบิ่ง ธงประจำจังหวัด ภาคอีสาน   จังหวัดกาฬสินธุ์ ธงพื้นสีเขียว-แสด-เขียว แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นดวงตราวงกลม บรรจุภาพติณชาติ (ต้นหญ้า) บึงน้ำสีดำ (สัญลักษณ์แทนความหมายของชื่อจังหวัดกาฬสินธุ์) ภูเขา และเมฆพยับฝน เบื้องล่างของดวงตรามีข้อความ “จังหวัดกาฬสินธุ์” โอบดวงตราเป็นแถวโค้งครึ่งวงกลม จังหวัดขอนแก่น ธงพื้นสีเลือดหมู ตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดคือรูปพระเจดีย์ก่อไว้บนตอไม้ หมายถึง พระธาตุขามแก่น จังหวัดชัยภูมิ ธงพื้นสี้น้ำตาล-แสด-น้ำตาล แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ จังหวัดนครพนม ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งครึ่งเป็นสองแถบตามแนวนอน แถบบนสีแดง แถบล่างสีดำ กลางธงมีตราประจำจังหวัดนครพนม เป็นรูปพระธาตุพนม จังหวัดนครราชสีมา ธงพื้นสีแสด กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล จังหวัดบึงกาฬ ธงประจำจังหวัดบึงกาฬเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบสี 3 แถบตามสัดส่วนธง คือม่วง-ขาว-ม่วง มีตราจังหวัดอยู่ตรงกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ธงพื้นสีม่วง-แสด แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราเทพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดมหาสารคาม ธงพื้นสีเหลือง กลางมีแถบสีน้ำตาลพาดผ่าน ภายในแถบนั้นมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปทุ่งนาและต้นรัง จังหวัดมุกดาหาร ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น (ปัจจุบันพื้นเปลี่ยนเป็น สีขาวหมอกมัว) มีเส้นขอบริมสีแดง3ด้าน ยกเว้นด้านที่ติดเสาธง ตรงกลางเป็นรูปปราสาทสองนางสถิต ประดิษฐานแก้วมุกดาหารอันเป็นตราประจำจังหวัด จังหวัดยโสธร ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2แถบ แบ่งครึ่งตามแนวนอน แถบบนสีชมพู แถบล่างสีฟ้า กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดยโสธร เป็นรูปพระธาตุอานนท์เปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือดอกบัวบาน มีสิงห์ยืนขนาบสองข้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ธงพื้นสีเหลือง ตรงกลางธงมีตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตราวงกลม ภายในดวงตราบรรจุภาพศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดเลย ธงพื้นสีฟ้า ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจำจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลมบนพื้นผ้าทั้งสองด้าน จังหวัดศรีสะเกษ ธงพื้นสีแสดและสีขาว แบ่งครึ่งตามแนวนอน มีตรารูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน และใบลำดวน 6 ใบรองรับอยู่เบื้องล่าง จังหวัดสกลนคร ธงพื้นสีน้ำเงินและสีเหลือง แบ่งครึ่งตามแนวนอน มีรูปพระธาตุเชิงชุม หน้าหนองหานหลวงและดอนสวรรค์ เบื้องล่างของตราในแถบสีเหลืองมีข้อความ “จังหวัดสกลนคร” สีน้ำเงิน จังหวัดสุรินทร์ ธงพื้นสีแสด-เหลือง-เขียว แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดมีรูปพระอินทร์ประทับบนแท่นศีรษะช้างเอราวัณ หน้าปราสาทหินศีขรภูมิ จังหวัดหนองคาย ธงพื้นสีดำ – แดง – ดำ แบ่งตามแนวนอนเท่ากันทุกแถบ กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปกอไผ่ริมหนองน้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาล เบื้องหลังเป็นหนองบัวลำภู เบื้องล่างของตรานั้นมีรูปแถบผ้าขมวดปมที่ตอนต้นและตอนปลาย ภายในมีข้อความ “จังหวัดหนองบัวลำภู” จังหวัดอุดรธานี ธงพี้นสีแสด กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ เทวดาผู้รักษาทิศเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงมี 2 แถบแบ่งครึ่งตามแนวนอน ด้านบนของธงมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู ด้านล่างมีอักษรสีขาวคำว่า “อุบลราชธานี” ปักอยู่บนพื้นสีเขียว จังหวัดอำนาจเจริญ …

พามาเบิ่ง ธงประจำจังหวัด ภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top