พามาเบิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอีสาน

พามาเบิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอีสาน

 

เนื่องจากวันที่ 3 มีนาคม 2567 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก วันนี้ ISAN Insight พามาเบิ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 หลังจากการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรก โดยกฎหมายได้กําหนดให้มีบริเวณสําหรับเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ของสัตว์ป่า เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” การกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 

การกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีวัตถุประสงค์ คือ

เพื่อคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

เพื่อคุ้มครองชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่า

เพื่อรักษาแหล่งพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต และความสมดุลของระบบนิเวศ

เพื่อรักษาไว้ซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

เพื่อเป็นแหล่งต้นนํ้าลำธาร

เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

อ้างอิงจาก : 

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์  #IsanEcon  #อนุรักษ์สัตว์ป่า #สัตว์ป่าอีสาน #สัตว์ป่า #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Leave a Comment

Your email address will not be published.