Siree Jamsuwan

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา กลุ่มจังหวัด “ สบายดี ” 

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา กลุ่มจังหวัด “ สบายดี ”    อ้างอิงจาก: wekorat  tourismthailand, travel.trueid   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #หอนาฬิกา #สบายดี #อุดรธานี #หนองคาย #หนองบัวลำภู #เลย #บึงกาฬ

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา นครชัยบุรินทร์

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา นครชัยบุรินทร์   อ้างอิงจาก: wekorat  tourismthailand, travel.trueid   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #หอนาฬิกา #ร้อยแก่นสารสินธุ์ #ร้อยเอ็ด #ขอนแก่น #มหาสารคาม #กาฬสินธุ์ 

ส่องเบิ่ง สินค้า OTOP อีสาน   ปี 2566 ทำรายได้เท่าไหร่ ?

ส่องเบิ่ง สินค้า OTOP อีสาน   ปี 2566 ทำรายได้เท่าไหร่ ?   สินค้า OTOP (One Tambon One Product) เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น ในแต่ละตำบล สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 10-20% ตั้งแต่ปี 2546   ในอนาคต สินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถานการณ์ของโลก โดยเฉพาะหลังโควิด-19 ซึ่งผู้บริโภคให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืน ความเท่าเทียม ความแท้จริง ความหลากหลาย และสุขภาพที่ดี คุณค่าเหล่านี้จะต้องเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์โอทอปยุคใหม่   นอกจากนี้ โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช่องทางออนไลน์และการชำระเงินแบบ cashless มีความสะดวกง่ายดาย โอกาสจึงเปิดขึ้นมาก โดยเฉพาะหากได้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และคล่องเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสกลับบ้านเกิด   ภาครัฐจึงควรมีโครงการจูงใจให้คนกลับบ้าน สร้าง OTOP Academy เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้กลับเข้าไปชุบชีวิตผลิตภัณฑ์เดิม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป   หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท   อ้างอิงจาก: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #OTOP #สินค้าOTOP #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #อุดรธานี #ขอนแก่น #กาฬสินธุ์ #ศรีสะเกษ #สุรินทร์ #ร้อยเอ็ด #บุรีรัมย์ #อำนาจเจริญ

พามาเบิ่ง  เครื่องดนตรีภาคอีสาน และการประยุกต์ 

พามาเบิ่ง  เครื่องดนตรีภาคอีสาน และการประยุกต์    หืน  เป็นเครื่องดนตรีกึ่งดีดกึ่งเป่าอย่างหนึ่งมีทั้งที่ทำด้วยไม้ไผ่และโลหะเซาะร่องตรง กลางเป็นลิ้นในตัว  เวลาเล่นประกบหืนเข้ากับ ปาก ดีดที่ปลายข้างหนึ่งด้วยนิ้วหัวแม่มือ หรือนิ้วชี้ อาศัยกระพุ้งปากเป็นกล่องเสียง ทำให้ เกิดเสียงสูงต่ำตามขนาดของกระพุ้งปากที่ทำ สามารถดีดเป็นเสียงแท้คล้ายเสียงคนออกเสียงสระ  เครื่องดนตรีนี้มีเล่นกันในพวกชนเผ่ามูเซอ เรียกชื่อว่า เปี๊ยะ  แคน เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด มีความเป็นมาย้อนหลังไปหลายพันปี แคนทำ ด้วยไม้ซาง มีลิ้นโลหะ เช่นดีบุก เงิน หรือทองแดง บางๆ ประกอบไว้ในส่วนที่ประกอบอยู่ในเต้าแคน แคนมีหลายขนาด ด้านบนมีรูปิดเปิดบังคับเสียง เวลา เป่า เป่า ที่เต้าแคนด้านหน้า ใช้มือทั้งสอง ประกอบจับเต้าแคนในลักษณะเฉียงเล็กน้อย แคนเป็น เครื่องดนตรีที่บรรเลงได้ทั้งทำนองเพลงประสานเสียง และให้จังหวะในตัวเอง จึงมีลีลาการบรรเลง ที่วิจิตรพิสดารมาก  ระบบเสียงของแคน เป็นทั้งระบบ ไดอะโทนิค และเพนตะโทนิค มีขั้น คู่เสียงที่เล่นได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบ ไทยรวมทั้งคู่เสียงระดับเดียวกันอีกด้วย โหวด เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งที่ไม่มีลิ้น เกิดจากกระแสลมที่เป่าผ่านไม้รวกหรือไม้ เฮี้ย (ไม้กู่แคน) หรือไม้ไผ่ ด้านรู เปิดของตัวโหวดทำด้วยไม้รวกขนาดเล็ก สั้น ยาว (เรียงลำดับตามความสูงต่ำของเสียง) ติด อยู่รอบกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เป็นแกนกลาง ติดไว้ด้วยขี้สูด มีจำนวน 6-9 เลา ความ ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร เวลาเป่าจะหมุนไปรอบๆ ตามเสียงที่ต้องการ  พิณ เป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงด้วยการดีด มี 2-3 สาย แต่ขึ้นเป็นสองคู่ โดยขึ้นคู่ ๕ ดีดเป็นทำนองเพลง ตัว พิณและคันทวนนิยมแกะด้วยไม้ชิ้นเดียวกัน มีนมสำหรับตั้งเสียง สายพิณนิยมทำด้วยโลหะ โดยเฉพาะสายลวดเบรคจักรยาน ที่ดีดนิยมทำด้วยขาสัตว์แบนๆ เหลาให้บางพอที่จะดีด สะบัดได้ โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีประเภทที่บรรเลง ทำนองด้วยการตีเพียงชนิดเดียวของภาคอีสาน โดยบรรเลงร่วมกันกับแคน พิณและเครื่องประกอบจังหวะ หรือ บรรเลงเดี่ยว ตังโปงลางทำด้วยท่อนไม้แข็งขนาดต่างๆ กันเรียงตามลำดับเสียงร้อยด้วยเชือกเป็นลูกระนาด ปลายข้างเสียงสูงผูกแขวนไว้กับกิ่งไม้ และ ข้างเสียงต่ำปล่อยทอดเยื้องลงมาคล้องไว้กับ หัวแม่เท้าของผู้บรรเลง หรือคล้องกับวัสดุ ปกติ ผู้เล่นโปงลางรางหนึ่งมี ๒ คน คือ คนบรรเลง ทำนองเพลงกับคนบรรเลงเสียงกระทบแบบคู่ประสาน ไม้ ที่ตีโปงลางทำด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นรูปคล้าย ค้อนตีด้วยมือสองข้าง ข้างละอัน ขนาดของโปงลางไม่มีมาตรฐานแน่นอน  จะเข้(กระบือ) เป็นเครื่องดนตรีสำคัญชิ้นหนึ่งในวงมโหรีเขมร เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดในแนวนอน มี ๓ สาย สมัยก่อนสายทำจากเส้นไหมฟั่น ปัจจุบันทำจาก สายเบรคจักรยาน การบรรเลงจะใช้มือซ้ายกด สายบนเสียงที่ต้องการ ส่วนมือขวาใช้สำหรับดีด กระจับปี่(จับเปย) เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด โดยใช้กระที่ทำจากเขาสัตว์ …

พามาเบิ่ง  เครื่องดนตรีภาคอีสาน และการประยุกต์  อ่านเพิ่มเติม »

ย้อนเบิ่ง ปี 2565 ที่ผ่านมา  มีจำนวนพระภิกษุ สามเณรหลายปานใด๋ ? 

ย้อนเบิ่ง ปี 2565 ที่ผ่านมา  มีจำนวนพระภิกษุ สามเณรหลายปานใด๋ ?    วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะนั่นเอง    วันนี้ ISAN Insight ย้อนเบิ่ง ปี 2565 ที่ผ่านมา มีจำนวนพระภิกษุ สามเณรหลายปานใด๋ ?    อ้างอิงจาก :  สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #มาฆบูชา #วันมาฆบูชา2566 #พระ #พระอีสาน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคอีสาน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคอีสาน   ข้อแนะนำสุขภาพ – ระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  สำหรับบุคคลทั่วไป: ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 5-11 พ.ย. 66 การระบายอากาศไม่ดี แต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนตก อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) และวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร   อ้างอิงจาก: กรมควบคุมมลพิษ หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ฝุ่นPM2.5 #PM2.5

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา ร้อยแก่นสารสินธุ์

พามาเบิ่ง หอนาฬิกา ร้อยแก่นสารสินธุ์   อ้างอิงจาก: tourismthailand, travel.trueid   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #หอนาฬิกา #ร้อยแก่นสารสินธุ์ #ร้อยเอ็ด #ขอนแก่น #มหาสารคาม #กาฬสินธุ์

พามาเบิ่ง 10 นางงามจากอีสาน  บนเวที Miss Grand Thailand 

พามาเบิ่ง 10 นางงามจากอีสาน  บนเวที Miss Grand Thailand    มิสแกรนด์ไทยแลนด์ เป็นการประกวดนางงามในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2556  โดยมีณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นประธานกองประกวด, อารยะ ศุภฤกษ์ เป็นผู้จัดการกองประกวด และวรัญชนา ระดมเล็ก เป็นรองผู้จัดการกองประกวด เพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล และมีการส่งผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและผู้เข้ารอบสุดท้ายต่าง ๆ ไปประกวดยังเวทีนานาชาติอื่น ๆ   อ้างอิงจาก:  women.kapook และ เพจกลุ่มแฟนคลับ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #มิสแกรนด์ไทยแลนด์ #MissGrandThailand

พามาเบิ่ง อาณาจักร โบนันซ่าเขาใหญ่

พามาเบิ่ง อาณาจักร โบนันซ่าเขาใหญ่   คุณไพวงษ์ เตชะณรงค์ เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่า และภรรยาของคุณไพวงษ์ คือ คุณภัสสรา เตชะณรงค์ มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน   โดยคนโตเป็นที่รู้จักกันดี คือ คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์ เป็นผู้ดูแลสืบทอดกิจการโบนันซ่า กรุ๊ป โบนันซ่า มีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ และโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม   คนรอง คุณไพพรรณี เตชะณรงค์ ช่วยดูแลธุรกิจ โบนันซ่า เขาใหญ่ เช่นกัน ส่วนลูกสาวอีกคน คุณ พัทธมน เตชะณรงค์ ชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบและแฟชั่น ลูกชายคนเล็ก คุณภูผา เตชะณรงค์ ดูแล 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโบนันซ่า เอ็กโซติกซู 200 ไร่   โดยจัดแสดงสัตว์หายาก สัตว์แปลก เช่น อัลปาก้า, สิงโตขาว, แพนด้าแดง และดูแล โบนันซ่า อินเตอร์เนชันแนล สปีดเวย์ (สนามแข่งรถ) พื้นที่ 151 ไร่   วัยเด็กของคุณไพวงษ์เขาต้องดิ้นรนขายลอตเตอรี่อยู่ในสวนลุมพินี พอโตมาก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารในอเมริกา เรียกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทำร้านอาหาร   ต่อมา เขาได้กลับมาเมืองไทย เริ่มต้นทำเทรดดิ้งส่งสินค้าไปขายในอเมริกา และลงมือทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในชื่อ โบนันซ่า ที่เขาใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นความใฝ่ฝันของเขา   คุณไพวงษ์ ได้เริ่มดำเนินโครงการโบนันซ่าที่เขาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 บนเนื้อที่รวมกว่า 5 พันไร่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แนวคาวบอยเรื่องโปรด คือเรื่อง Bonanza นั่นเอง   อ้างอิงจาก: เว็บไซต์บริษัท, Creden Data, ลงทุนแมน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่  https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #Bonanza  #โบนันซ่า #โบนันซ่าเขาใหญ่ #เขาใหญ่ #ปากช่อง

พามาเบิ่ง ปี 2566 จังหวัดใด๋ในภาคอีสาน?  มีจำนวนคู่สมรสกับต่างชาติหลายที่สุด

พามาเบิ่ง ปี 2566 จังหวัดใด๋ในภาคอีสาน?  มีจำนวนคู่สมรสกับต่างชาติหลายที่สุด   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถิติคู่สมรส  #Valentine #คู่สมรส #คู่รัก

Scroll to Top