เผย คนไทยมีเงินติดบัญชี ไม่ถึง 5 หมื่นบาท กว่า 116 ล้านบัญชี (คิดเป็น 88%) และ 93 ล้านราย มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5,000 บาท

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผยบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท ลดลง เหตุค่าครองชีพสูง คนต้องนำเงินออมออกมาใช้ ตะลึง ! พบบัญชีเงินฝากกว่า 80% มีเงินน้อยกว่า 5,000 บาท
.
อึ้ง! สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผย คนไทยมีแค่เศษเงินติดบัญชีมากถึง 81 ล้านบัญชี
.
ขณะที่จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง อยู่ที่ 15.96 ล้านล้านบาท ลดลง 1.32% ซึ่งเกิดจากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยในรายละเอียด พบว่า จำนวนผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท หรือส่วนมากไม่เกิน 5,000 บาท ในเดือน ส.ค. 2566 อยู่ที่ 81 ล้านราย จากทั้งหมด 93.46 ล้านราย เติบโต 4.45% ซึ่งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่ถึง 5,000 บาท แต่จำนวนเงินฝากกลับเริ่มมีการหดตัวตั้งแต่ปี 2565 ที่ ติดลบ 0.63% และในเดือน ส.ค. 2566 ติดลบ 3.61%

.

ทั้งนี้ ผู้มีเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท มีการปรับตัวลดลง ทั้งจำนวนเงินฝากและจำนวนผู้ฝากตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่มากนักจึงต้องนำเงินออมมาใช้จ่าย จนอาจทำให้สุขภาวะที่ดีทางการเงินอ่อนแอลงได้

.

คนไทย 88% มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 50,000 🙀🙀

อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งจำนวนบัญชีเงินฝากในกลุ่มต่างๆ พบว่ากลุ่มไม่เกิน 50,000 บาท เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด มีถึง 116 ล้านบัญชี
เมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนทั้งหมดราวๆ 130 ล้านบัญชี กลุ่มนี้มีมากถึง 88%
นอกจากนี้ รายงานข่าวในช่วงปลายปีที่แล้ว พบว่าในกว่าร้อยล้านบัญชีที่ไม่ถึง 50,000 นั้น เฉลี่ยส่วนใหญ่ประชาชนมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนด้วย
โดยแบ่งจำนวนเงินฝากของคนไทยได้ดังนี้…
💸ไม่เกิน 50,000 บาท มี 116 ล้านบัญชี
💸50,000 – 100,000 บาท มี 4.2 ล้านบัญชี
💸100,000 – 200,000 บาท มี 3.4 ล้านบัญชี
💸200,000 – 500,000 บาท มี 3.2 ล้านบัญชี
💸500,000 – 1,000,000 บาท มี 1.6 ล้านบัญชี
💸1,000,000 – 10,000,000 บาท มี 1.7 ล้านบัญชี
💸10,000,000 – 100,000,000 บาท มี 150,000 บัญชี
💸100 ล้านบาท – 500 ล้านบาท มี 10,000 บัญชี
500 ล้านบาท ขึ้นไป มี 1,593 บัญชี
ใครมีเท่าไรบ้าง ลองมาแชร์กันได้นะ 😭
.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top