พามาเบิ่ง 10 “พระธาตุ” ศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน

พามาเบิ่ง 10 “พระธาตุ” ศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน

 

  1. พระมหาธาตุแก่นนคร

วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของขอนแก่น มีอายุมากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีความสวยงามอย่างยิ่ง ความสูง 80 เมตร สามารถเยี่ยมชมภายในพระมหาธาตุแก่นนครได้ทั้ง 9 ชั้น  ชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้ สามารถมองเห็นวิวบึงแก่นนครและตัวเมืองขอนแก่นได้ 360 องศา

  1. พระธาตุขามแก่น

เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2,000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่ บ้านขาม ในพุทธศตวรรษที่ 5

  1. พระธาตุนาดูน

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ของเมืองมหาสารคาม เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย ที่สำคัญคือ…มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำฤทธิ์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 เก่าแก่สมัยทวารวดี

รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง “พระธาตุนาดูน” ขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

  1. พระธาตุยาคู

“พระธาตุยาคู” หรือ “พระธาตุใหญ่” เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆ มากมาย พระธาตุยาคู เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของกาฬสินธุ์ ภายในของพระธาตุองค์นี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่า มีอัฐิของพระเถระที่ชาวเมืองเคารพนับถือบรรจุอยู่

ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ประดับด้วยปูนปั้น มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จากลักษณะดังกล่าวขององค์พระธาตุฯ ที่ผสานรูปแบบการก่อสร้างไว้ถึง 3 สมัย 

  1. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร มีให้ชม 5 ชั้น 

– ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่างๆ 

– ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่า ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร

– ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน

– ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม หลวงปู่ศรี 

– ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

  1. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม 

สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง 

  1. พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย มีรูปทรงสัณฐานคล้ายพระธาตุพนม สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เป็นการสร้างร่วมกันระหว่างไทย – ลาว เพื่อยืนยันเป็นประจักษ์พยานต่อสัมพันธ์
  1. พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งองค์พระธาตุมีลักษณะสวยงามจำลองมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูป และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน เชื่อกันว่าผู้ที่ได้กราบไหว้จะมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาผ่องใส
  1. พระธาตุนคร วัดมิ่งเมือง หรือวัดพระธาตุในปัจจุบัน ลักษณะของพระธาตุนครมีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในองค์พระธาตุเจดีย์บรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูป ทองคำ พระพุทธรูปเงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่าง ๆ 
  1. พระธาตุศรีคุณ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าและพระสังกัจจายนะ

อ้างอิงจาก:

thai.tourismthailand, i-san.tourismthailand, วัดหนองแวง, ททท., JDchaimongkol

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ 

https://linktr.ee/isan.insight 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #พระธาตุ #พระมหาธาตุแก่นนคร #พระธาตุขามแก่น #พระธาตุนาดูน #พระธาตุยาคู #พระมหาเจดีย์ชัยมงคล #วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร #พระธาตุศรีสองรัก #พระธาตุท่าอุเทน #พระธาตุนคร #พระธาตุศรีคุณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.