ภาคอีสานดินแดนแห่งเกษตรกรรม ข้อมูลน่าฮู้… คนอีสานปลูกข้าวมากแค่ไหน

จากข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2565/66 ที่ความชื้น 15% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูก อยู่ที่ 38,577,000 ไร่ และมีผลผลิต อยู่ที่ 12,974,098 ตัน

ในส่วนข้อมูลข้าวนาปรัง ปี 2565 ที่ความชื้น 15% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูก 1,892,820 ไร่ และมีผลผลิต 1,080,911 ตัน

5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการการปลูกข้าวมากที่สุด

อันดับที่ 1 ร้อยเอ็ด จำนวน 475 ราย

อันดับที่ 2 อุบลราชธานี จำนวน 414 ราย

อันดับที่ 3 ศรีสะเกษ จำนวน 409 ราย

อันดับที่ 4 ขอนแก่น จำนวน 395 ราย

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ จำนวน 363 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการปลูกข้าวเจ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 01121) และธุรกิจการปลูกข้าวเหนียว (รหัสประเภทธุรกิจ 01122)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.