พามาเบิ่ง รถ EV ใหม่ป้ายแดงในภาคอีสาน ข้อมูลปี 2566 (ม.ค. – ต.ค.)

รถยนต์ EV เป็นทางออกของการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นเหตุภาวะโลกร้อน ประเทศที่เห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานเริ่มผลักดันการใช้รถยนต์ EV ให้ตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ จำนวน 70,189 คัน

โดยรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนใหม่ มีจำนวนมากท 5,166 คัน คิดเป็นสัดส่วน 7.4% ของจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยอดขายรถยนต์ EV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน และแม้ว่าราคารถยนต์ EV จะแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป แต่คาดว่าราคาจะลดลงจากต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะลดลง การสร้างจุดชาร์จรถจะมีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ยอดขายรถ EV เพิ่มสูงขึ้น แม้จะไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้งานก็ตาม

อ้างอิงจาก:

– กรมการขนส่งทางบก

– ไทยรัฐออนไลน์

– Morningstar

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.