ย้อนเบิ่ง สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในภาคอีสานปี 65

ก่อนอื่นต้องรู้ว่า ‘ความยากจน’ หรือ Poverty สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความยากจนด้านตัวเงิน (Monetary Poverty) และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-monetary poverty)

เครื่องมือวัดความยากจนด้านตัวเงิน คือ เส้นความยากจน (Poverty line) ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจนจะถูกจัดให้เป็นคนจน โดยอีสานมีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในอีสาน ได้แก่

1. กาฬสินธุ์ 18.26%

2. หนองบัวลำภู 18.16%

3. ศรีสะเกษ 16.03%

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนต่ำสุดในอีสาน ได้แก่

1. เลย 0.58%

2. ชัยภูมิ 1.17%

3. ขอนแก่น 1.58%

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.