พาส่องเบิ่ง ธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่ม ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่มทั้งหมด อยู่ที่ 75,951 ร้าน

โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่มมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 8,246 ร้าน

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 8,178 ร้าน

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 7,375 ร้าน

อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด 5,020 ร้าน และ อุดรธานี 5,020 ร้าน

อันดับที่ 5 สุรินทร์ 4,798 ร้าน

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (รหัสประเภทธุรกิจ 56101), การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (รหัสประเภทธุรกิจ 56301), และการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (รหัสประเภทธุรกิจ 56302)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.