ชวนเบิ่ง 7 อันดับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรที่มีรายได้รวมมากที่สุดในภาคอีสาน .

อันดับที่ 1 บริษัท ทองอุไรพัฒนา จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงสุกร
รายได้รวม 1,704 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น

อันดับที่ 2 บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จำกัด
ธุรกิจ โรงสีข้าว
รายได้รวม 934 ล้านบาท
จังหวัด สุรินทร์

อันดับที่ 3 บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงสุกร
รายได้รวม 811 ล้านบาท
จังหวัด บุรีรัมย์

อันดับที่ 4 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ
รายได้รวม 635 ล้านบาท
จังหวัด ชัยภูมิ

อันดับที่ 5 บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีก
รายได้รวม 573 ล้านบาท
จังหวัด บุรีรัมย์

อันดับที่ 6 บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ
รายได้รวม 568 ล้านบาท
จังหวัด บุรีรัมย์

อันดับที่ 7 บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด
ธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่
รายได้รวม 563 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น

จากอันดับข้างต้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรในขอนแก่น มีรายได้รวมกันมากที่สุด อยู่ที่ 2,267 ล้านบาท เนื่องจากขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงพืชอาหารสัตว์อย่างหลากหลาย ทำให้สามารถผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ฟาร์มเลี้ยงไก่มีการเติบโตและกำไรสูงขึ้น

อ้างอิงจาก:
– CredenData

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร #การเกษตร #ธุรกิจ #Business #ธุรกิจอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.