เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? เดือนเมษายน 2566

เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? 

เดือนเมษายน 2566

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)  

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค  เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ  โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายไป   สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่กำหนด

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)

 

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพฤษภาคม 2566

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัวแล้ว 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2) และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง

 

อ้างอิงจาก :

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.