พาซอมเบิ่ง “อีสเทิร์นไรซ์มิลล์” อาณาจักรโรงสีข้าวรายใหญ่ในภาคอีสาน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทการผลิต โดยให้บริการด้านการสีข้าว รับซื้อข้าวเปลือก-ข้าวสาร หอมมะลิ ข้าวเปลือกนาปรัง ข้าวเปลือกเหนียว กข.6 กข.10 เป็นต้น โดยมียอดการผลิตข้าวสารทุกโรงสีในเครือของ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด จำนวน 8,000 ตันต่อวัน ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิตราจัสมิน เป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ข้าวสารดีคุณภาพส่งออกอีกหนึ่งแบรนด์ ในเครือธนสรรไรซ์กรุ๊ป ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลก จากการแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้งาน “World rice Conference 2016” ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประเดิมทุนครั้งแรกด้วยจำนวน 200 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปี 2557 เพิ่มเป็น 300 ล้านบาท

ปี 2556 มีรายได้รวม 833 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 844 ล้านบาท

ปี 2557 มีรายได้รวม 1,552 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 1,860 ล้านบาท

ปี 2558 มีรายได้รวม 2,571 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,478 ล้านบาท

ปี 2559 มีรายได้รวม 3,187 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,154 ล้านบาท

ปี 2560 มีรายได้รวม 3,187 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,219 ล้านบาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 3,184 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,355 ล้านบาท

ปี 2562 มีรายได้รวม 2,620 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,770 ล้านบาท

ปี 2563 มีรายได้รวม 3,461 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,226 ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้รวม 1,080 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,079 ล้านบาท

หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตัวเลขรายได้รวมที่งบการเงินที่ปรากฏ จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะรายได้จากปีแรก (2556) หลักร้อยล้าน ปัจจุบันพุ่งไปสูงถึงหลักพันล้าน

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจโรงสีข้าว

คุณศุภชัย เป็นนักธุรกิจรุ่นเก๋าในวงการโรงสีของประเทศ เริ่มต้นทำธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดชัยนาท เมื่อ10 ปีก่อน ก่อนจะขยายฐานโรงสีไปยังจังหวัดต่าง ๆ อาทิ พิจิตร กาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีโรงสีอยู่จำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวมวันละ 5,000 ตัน มีบริษัทที่สัมพันธ์เชื่อมโยงอีกหลายแห่ง

โดย ‘คุณศุภชัย’ เริ่มเข้าสู่วงการค้าข้าวตั้งแต่วัยหนุ่ม เป็นพ่อค้ารับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดพิจิตร แล้วส่งข้าวเปลือกต่อให้โรงสี ก่อนที่ธุรกิจค้าข้าวเปลือกจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นผู้ค้าข้าวเปลือกรายใหญ่ ที่มีรถพ่วงเป็นของตัวเอง 20-30 คัน

บริษัทฯ เปิดทำการในเดือนตุลาคม ปี 2556 เป็นโรงสีขนาดกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน อีก 1 แห่งในเครือของ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสีแปรและส่งออกข้าวหอมมะลิไปต่างประเทศ แต่กว่าโรงสีแห่งนี้จะเปิดดำเนินการได้ก็มีอุปสรรค เพราะในขณะนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศให้ส่งออกข้าวหอมมะลิได้ ทำให้ ‘คุณศุภชัย’ เดินเรื่องเข้าติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ และในที่สุดพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวหอมมะลิได้

อ้างอิงจาก:

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0465556000014

https://www.kalasinnews.com/economic/4164/

https://www.isranews.org/…/item/62833-inves00-62833.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.