ชวนเบิ่ง 5 อันดับราคาที่ดินที่แพงที่สุด ของ Big 4 of ISAN

📍ขอนแก่น
1. ถนนศรีจันทร์ ราคาประเมินอยู่ที่ 2,500 – 200,000 บาท/ตารางวา
2. ถนนหน้าเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 26,500 – 170,000 บาท/ตารางวา
3. ถนนกลางเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 25,500 – 170,000 บาท/ตารางวา
4. ถนนหลังเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 97,500 บาท/ตารางวา
5. ถนนประชาสโมสร ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 82,000 บาท/ตารางวา

📍นครราชสีมา
1. ถนนชุมพล ราคาประเมินอยู่ที่ 110,000 – 130,000 บาท/ตารางวา
2. ถนนจอมพ ราคาประเมินอยู่ที่ 60,000 – 130,000 บาท/ตารางวา
3. ถนนอัษฎางค์ ราคาประเมินอยู่ที่ 50,000 – 130,000 บาท/ตารางวา
4. ถนนราชดำเนิน ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 130,000 บาท/ตารางวา
5. ถนนจักรี ราคาประเมินอยู่ที่ 120,000 บาท/ตารางวา

📍อุดรธานี
1. ถนนโพศรี ราคาประเมินอยู่ที่ 70,000-180,000 บาท/ตารางวา
2. วงเวียนน้ำพุ ราคาประเมินอยู่ที่ 160,000 บาท/ตารางวา
3. ถนนอุดรดุษฎี ราคาประเมินอยู่ที่ 70,000-150,000 บาท/ตารางวา
4. ถนนทหาร ราคาประเมินอยู่ที่ 60,000-135,000 บาท/ตารางวา
5. วงเวียนหอนาฬิกา ราคาประเมินอยู่ที่ 117,000 บาท/ตารางวา

📍อุบลราชธานี
1. ถนนอุปราช ราคาประเมินอยู่ที่ 110,000 บาท/ตารางวา
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ราคาประเมินอยู่ที่ 5,500 – 110,000 บาท/ตารางวา
3. ถนนราชบุต ราคาประเมินอยู่ที่ 45,000 – 85,000บาท/ตารางวา
4. ถนนพรหมเทพ ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 85,000 บาท/ตารางวา
5. ถนนเลียบแม่นำ้มูล ราคาประเมินอยู่ที่ 25,000 – 80,000 บาท/ตารางวา

หมายเหตุ: ราคาประเมินที่ดินรายหน่วยที่ดินเป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการขอทราบราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ กองประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อ้างอิงจาก:
– ราคาประเมินที่ดินรายหน่วยที่ดิน รอบบัญชี ปี พ .ศ. 2566 – 2569 จากกรมธนารักษ์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ราคาที่ดิน #ราคาประเมินที่ดิน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top