ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน

“นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 565,983 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 99,654 บาท ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวมากที่สุด

โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่
📍นครราชสีมา คือ ไวน์เขาใหญ่
📍ชัยภูมิ คือ ส้มโอทองดีบ้านแท่น
📍บุรีรัมย์ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
📍สุรินทร์ คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 422,716 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 97,749 บาท

โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่
📍ร้อยเอ็ด คือ ผ้าไหมสาเกต
📍ขอนแก่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
📍มหาสารคาม คือ มันแกวบรบือ
📍กาฬสินธุ์ คือ พุทรานมบ้านโพน

“สบายดี” (หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 273,482 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 88,914 บาท

โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่
📍หนองคาย คือ สับปะรดศรีเชียงใหม่
📍เลย คือ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
📍อุดรธานี คือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
📍หนองบัวลำภู คือ ผ้าขิดไหม
📍บึงกาฬ คือ สับปะรดบึงกาฬ

“ราชธานีเจริญศรีโสธร” (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 267,720 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 76,383 บาท

โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่
📍อุบลราชธานี คือ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
📍อำนาจเจริญ คือ กระเป๋าสานลายไทย
📍ศรีสะเกษ คือ ทุเรียนภูเขาไฟ
📍ยโสธร คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

“สนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 142,001 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 75,383 บาท

โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่
📍สกลนคร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
📍นครพนม คือ ลิ้นจี่นครพนม
📍มุกดาหาร คือ ผ้าหมักโคลนหนองสูง

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลขนาดเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัดปี 2564

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th
Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #กลุ่มจังหวัด #สนุก#ร้อยแก่นสารสินธุ์ #ราชธานีเจริญศรีโสธร #สบายดี#นครชัยบุรินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.