สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบุรีรัมย์”

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดพื้นอยู่ที่ 10,323 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,576,915 คน

ในปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 96,936 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 80,684 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคการบริการ คิดเป็น 45% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 3,927 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การปลูกข้าวเจ้า อยู่ที่ 352 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ อยู่ที่ 3,305 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 12,190 ราย

ตัวอย่างบริษัทใหญ่

1. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รายได้รวมปี 2565 = 25,208 ล้านบาท

2. บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 7,108 ล้านบาท

3. บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 2,532 ล้านบาท

ตัวอย่างโครงการใหญ่

1. ยกระดับสนามบินบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สร้างเพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมคุรุภัณฑ์อำนวยความสะดวกและการต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร ขยายทางขับและลานจอดเครื่องบินขนส่งสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงส่วนอื่นๆ ปัจจุบันรองรับให้บริการผู้โดยสารปีละ 3.5 แสนคน หากพัฒนาปรับปรุงแล้ว คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 แสน – 1 ล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ

– ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.