ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง MICE อีสานยังโจ้โก้ มันสิฮ้างได้จั่งได๋

ทำความรู้จักกับ “MICE” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์ เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม ทั้งในระดับองค์กรภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งคำว่า “MICE” มาจากการรวมความหมายของหลากหลายคำมากความหมายมาประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพรวมกลายเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่

M = Meetings การประชุมสัมมนาระดับองค์กร หรือศึกษาดูงานทั้งระดับกลุ่มบุคคลมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือมีการวางแผนล่วงหน้า

I = Incentives การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

C = Conventions การประชุมสมาคมวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพเดียวกันหรือแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรสมาคมระดับชาติหรือรัฐบาล

E = Exhibitions คือ การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยอาจจะเป็นการแสดงสินค้าระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน (Business – to – Business (B2B)) หรือ เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ (Business – to – Consumer (B2C)) โดยมีการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่ควบคู่ไปกับผู้บริโภค

สถานที่จัดงาน 3 จังหวัด MICE

1. มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ – อุดรธานี

มีจำนวน 2 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 25,000 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 401 แห่ง และมีทั้งหมด 6,755 ห้อง

2. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE – ขอนแก่น

มีจำนวน 4 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 15,151 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 345 แห่ง และมีทั้งหมด 8,291 ห้อง

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – นครราชสีมา

มีจำนวน 1 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 10,583 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 793 แห่ง และมีทั้งหมด 24,297 ห้อง

ตัวอย่างงาน MICE ที่โดดเด่นในภาคอีสาน

1. มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2023 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

2. The Best of Udonthani ของดีเมืองอุดร 2016 จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี

3. มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา”

อ้างอิงจาก:

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– UFI

– Khon Kaen MICE Event news

– Hotel survey 2020

– National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.