May 2023

เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? เดือนเมษายน 2566

เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?  เดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)     ดัชนีราคาผู้บริโภค  เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ  โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายไป   สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่กำหนด ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)   แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพฤษภาคม 2566 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัวแล้ว  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2) และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง   อ้างอิงจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค   

พามาเบิ่ง ISAN Insight ประมาณการ รายได้การท่องเที่ยว สงกรานต์ปี 2566

พามาเบิ่ง ISAN Insight ประมาณการ รายได้การท่องเที่ยว สงกรานต์ปี 2566   อีสานอินไซต์ประมาณการว่าสงกรานต์ปี 2566 จะทำให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ กว่า 9,500 ล้านบาท ซึ่งสร้างผลดีโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/…/ISAN-INSIGHT-April-2566…    อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Destination insight with Google    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน   

เดือนเมษายน  กลุ่มสินค้าและบริการใด๋ ? ขยายตัวในอีสานดีที่สุด 

เดือนเมษายน  กลุ่มสินค้าและบริการใด๋ ? ขยายตัวในอีสานดีที่สุด    เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่มสินค้าและบริการอะไร ขยายตัวในอีสานดีที่สุด โดยวัดจากการค้นหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการในหมวดต่าง ๆ บน Google Trend  พบว่ากลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวดีในอีสานช่วงนี้ คือ กลุ่มบริการ Face to face ก็ได้รับอานิสงส์จากสงกรานต์ที่ผ่านมานั่นเอง โดยมีกลุ่มบริการออนไลน์ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 แต่เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มของการจับจ่ายใช้สอยมีการขยายตัวดีในกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้าน แต่ขณะที่กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงเสื้อผ้าเริ่มชะลอตัวลงทั้งเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 และปีก่อน กลุ่มกิจกรรม Face to face มีการขยายตัวขึ้นชัดเจน ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์จะยังไม่ปรับตัวเข้าสู่ระดับเดียวกันกับปี 2562 ก็ตาม อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ISAN-INSIGHT-April-2566.pdf   อ้างอิงจาก: Google Trends   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้าอีสาน #การบริการ #ค่าใช้จ่ายอีสาน #GoogleTrends

พามาเบิ่ง 5 อันดับธุรกิจในกลุ่มการขายปลีก ที่มีมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนใหม่มากที่สุดในภาคอีสาน

อันดับที่ 1 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าจดทะเบียน 35 ล้านบาท อันดับที่ 2 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้าน มีมูลค่าจดทะเบียน 30 ล้านบาท อันดับที่ 3 ร้านขายเครื่องประดับ มีมูลค่าจดทะเบียน 29 ล้านบาท อันดับที่ 4 การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต มีมูลค่าจดทะเบียน 28 ล้านบาท อันดับที่ 5 การขายปลีกทางยานยนต์ใหม่ มีมูลค่าจดทะเบียน 27 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า อันดับที่ 1 คือ “ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง” เนื่องจากธุรกิจด้านการก่อสร้างต้องการเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการดำเนินงาน อีกทั้งวัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและต้องมีการจัดซื้อมากกว่าธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจวัสดุก่อสร้างมักเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมที่มาก เพื่อเพิ่มกำลังซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพื้นที่ เช่าอาคาร ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าจ้างพนักงาน ค่าบริการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างต้องมีเงินทุนที่เพียงพอ เพื่อรองรับการดำเนินงานต่างๆ อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจในกลุ่มการขายปลีก #การขายปลีก

พามาฮู้จัก “ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)” อาณาจักรฟาร์มไก่เนื้อรายใหญ่แห่งอีสาน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อประเภทประกันราคาแบบมีสัญญาผูกพัน (Contract Farming) โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามคำแนะนำและเห็นชอบจากบริษัทคู่สัญญา ทั้งนี้เมื่อได้ผลผลิตที่เป็นไก่เนื้อก็ส่งขายให้กับโรงงานชำแหละของคู่สัญญา วัตถุดิบหลัก คือ ลูกไก่พันธ์เนื้อ สายพันธุ์เป็นที่นิยมของตลาดไก่เนื้อ เนื่องจากให้ผลผลิตที่ดี มีการเจริญเติบโตดี และมีอัตรากรแลกเนื้อต่ำ แล้วนำมาดำเนินการเลี้ยงในโรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System : EVAP) ซึ่งเป็นระบบที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ จนอายุครบ 38ถึง 45วัน แล้วจึงจำหน่ายให้กับบริษัทคู่สัญญา เส้นทางของ “ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)” เป็นอย่างไร? ปี 2543 ก่อตั้งบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด เพื่อประกอบกิจการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปี 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท ปี 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมิถุนายนเป็น 25 ล้านบาท หลังจากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งในเดือนตุลาคมเป็น 32 ล้านบาท ปี 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท ปี 2562 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2562 ที่ก้าวกระโดดไปถึงหลักร้อยล้านบาท อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ชูวิทย์ฟาร์ม#ฟาร์มไก่เนื้อ #ผลิตไก่เนื้อ #บุรีรัมย์

อีสานใต้เริ่ดคักหลาย ‘เซ็นทาราอุบล’ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น บูมศก.ท่องเที่ยว ฮับไลฟ์สไตล์อีสานใต้

เคลื่อนทัพสร้างอาณาจักรมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” ที่มีเรือธงศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล และ คอนโด ESCENT ปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิต สำหรับยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร “เซ็นทรัลพัฒนา” เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรม “เซ็นทารา อุบล” (Centara Ubon) จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์การพักผ่อนและท่องเที่ยว หนึ่งในแม่เหล็กและจิ๊กซอว์สำคัญของ Hub of Lifestyle แห่งอีสานตอนใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Property บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า การพัฒนาโรงแรม “เซ็นทารา อุบล” เป็นการเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวและพักผ่อนตอบโจทย์ทั้ง Business & Leisure ยกระดับไลฟ์สไตล์การพักผ่อนด้วยห้องพักหรู เอ็นจอยไนท์ไลฟ์ที่บาร์ TEENS OF THAILAND พร้อมจับมือกับ “Local Hero” ร้านกาแฟ GODFATHER ยกคาเฟ่สุดคูลแห่งอีสานมาไว้ถึงที่ นับเป็นการยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความสุขให้กับจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงนักเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร และเพื่อนบ้านจากลาว และ เวียดนามอีกด้วย สุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development กล่าวเสริมว่า โรงแรมเซ็นทารา อุบล จะเป็น Top of Mind Destination ของจังหวัดและศูนย์กลางของอีสานตอนใต้ เป็น “ห้องรับแขก” รอต้อนรับผู้คนทั้งในจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลและภาคอีสานมาร้อยเรียงเรื่องราวผ่านงานดีไซน์และงานศิลปะที่นำเสนอในพื้นที่และมุมต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งได้มีการจัดวางผลงาน Art Piece ดึง Local Essence มานำเสนออย่างมีเอกลักษณ์ โดยมีโรงแรม “เซ็นทารา อุบล” จุดหมายปลายทางแบบ All-In-One ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางทั้งสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนและติดต่อธุรกิจ เซ็นทารา อุบล ยังมีพื้นที่จัดงานในส่วนกลางของโรงแรม รวมถึงห้องประชุมและอบรมสัมนา และห้องแกรนด์บอลรูม รองรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ อีกทั้งโดดเด่นและแตกต่างด้วยดีไซน์กลิ่นอายอุบลและอีสานซ่อนอยู่ในทุกมุม เริ่มจากการเลือกวัสดุและสีที่มีความเฉพาะตัวของ “ก้อนอิฐ” หนึ่งในวัสดุที่อยู่คู่กับสถาปัตยกรรมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะในภาคอีสาน เกิดจากการนำดินแดงผสมกับแกลบเผาไฟเพื่อให้กลายเป็นก้อน เชื่อมประสานกันด้วยปูน มีความแข็งแรง และเรียงก่อเป็นรูปได้หลากหลาย ซึ่งก้อนอิฐทุกก้อนที่นำมาเรียงรังสรรค์เป็นเซ็นทารา อุบล ล้วนเป็นฝีมือของช่างพื้นเมืองทั้งสิ้น การตกแต่งโรงแรมเซ็นทารา อุบล เลือกใช้งานหัตถกรรมของชาวอุบลและชาวอีสาน อาทิ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมลวดลายเฉพาะถิ่น โดยเฉพาะ “ลายกาบบัว” ลายผ้าเฉพาะของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมงานจักรสานด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และงานประติมากรรมอันโดดเด่น ที่ออกแบบให้เป็น Masterpiece หนึ่งเดียวในโลก เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้มีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนท้องถิ่นอย่างลงตัว …

อีสานใต้เริ่ดคักหลาย ‘เซ็นทาราอุบล’ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น บูมศก.ท่องเที่ยว ฮับไลฟ์สไตล์อีสานใต้ อ่านเพิ่มเติม »

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โรดโชว์อุดรธานี รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง โดยนายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ปลุกธุรกิจรายเล็ก 10 จังหวัดอีสานตอนบน ร่วม SMEsเข้มแข็ง ลั่นพร้อมค้ำให้เข้าถึงสินเชื่อเต็มเม็ดเต็มหน่วย ค่าธรรมเนียมต่ำ รวดเร็วฉับไว   นายฐิตวัฒน์  พรหมทวีโชค  ผจก.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุดรธานี  ซึ่งดูและพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธ์ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย  และจังหวัดเลย  ร่วมกันแถลงการเปิดตัวโครงการ “ บสย.SMEs เข้มแข็ง ” โครงการใหม่บสย.ประจำปี 2566   ช่วง 2564-2565 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19  บสย.ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อไปเกือบ 5 แสนล้านบาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 แสนราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมากถึง 270,000 รายเศษ       สำหรับ 3 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566 )  บสย. สำนักงานเขตอีสานตอนบน ได้ค้ำประกันเงินกู้ของผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วจำนวน  2,003.08  ล้านบาท มีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อและอนุมัติการค้ำประกัน จำนวน 865  ราย สูงสุดคือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการบริการทุกประเภท  2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 3. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ และ 4. กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค   ในปี 2566 นี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ในกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดย บสย.ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “โครงการบสย. SMEs เข้มแข็ง” ซึ่งมีข้อดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในรอบนี้ คือ  1.ในรอบนี้ บสย.จะให้การค้ำประกันตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 40 ล้านบาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs  …

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง อันดับธุรกิจที่มีมูลค่าจดทะเบียนใหม่เดือนมีนาคม 2566 เปลี่ยนไปส่ำใด๋แหน่จากเดือนก่อนหน้า

ประเภทของกิจการที่มีธุรกิจทุนจดทะเบียนจดทะเบียนใหม่ในอีสานมากที่สุดในเดือนนี้เปลี่ยนจากภาคการค้าเป็นภาคเกษตรกรรม การจดทะเบียนใหม่ภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก มาจากการจัดตั้งฟาร์มไก่เนื้อขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลัก คือ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) โดยได้ทำการลงทุนเพียงบริษัทเดียว 580 ล้านบาท จาก 586 ล้านบาท หรือคิดเป็นอยู่ 95% ของมูลค่าเงินลงทุนประเภทการเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของภาคการค้า เริ่มสะท้อนแนวโน้มการลงทุนภายนอกเขตเมืองมากขึ้น สะท้อนภาพการฟื้นตัวของกำลังชื้อในพื้นที่ของนอกเขตอำเภอเมือง โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เงินจดทะเบียนใหม่ล่าสุดในภาคการค้า เป็นการค้าปลีกเป็นหลัก อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ https://isaninsight.kku.ac.th/outlook อ้างอิงจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจจดทะเบียนใหม่ #มูลค่าจดทะเบียนใหม

พามาเบิ่ง มูลค่าจดทะเบียนใหม่เดือนมีนาคม 2566 ภาคอีสานเป็นจั่งใด๋แหน่

ธุรกิจจดทะเบียนใหม่ในอีสานยังอยู่ในจังหวัดหลักอย่างนครราชสีมาและขอนแก่นเป็นหลัก โดยประเภทของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในเดือนนี้เปลี่ยนจากภาคการค้าเป็นภาคเกษตรกรรม และร้อยเอ็ดเป็นอันดับที่ 3 ของภาคที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนใหม่มากที่สุด จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนของธุรกิจร้านทอง 3 ลำดับจังหวัดที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่มากที่สุดในภาคอีสาน อันดับที่ 1 ขอนแก่น โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง อันดับที่ 2 นครราชสีมา โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน อันดับที่ 3 ร้อยเอ็ด โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด ร้านขายปลีกเครื่องประดับ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน การให้สินเชื่อ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ https://isaninsight.kku.ac.th/outlook อ้างอิงจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ทุนจดทะเบียนใหม่ #มูลค่าจดทะเบียนใหม่

คนอีสานเรียนสูงขึ้น เป็นหยังคือตกงาน?

คนอีสานเรียนสูงขึ้น เป็นหยังคือตกงาน? (สถานการณ์แรงงาน กับ ระดับการศึกษา ปี 2565)   จากสถานการณ์ตลาดแรงงานอีสาน ปี 2565 กลับพบว่า ตลาดแรงงานกำลังติดกับดัก Skills Mismatch คือ ผลิตปริญญาตรีเป็นสัดส่วนที่สูง แต่นายจ้างต้องการจ้างงานสายวิชาชีพมากกว่า ส่งผลให้มีการว่างงานสูงในกลุ่มปริญญาตรี   โดยอาจเกิดได้จากความรู้ของแรงงานที่สูงเกินความต้องการของตลาด หรือไม่ก็สาขาที่เรียนไม่ตรงกับสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการ ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน (Labour Market Mismatch)   ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างสถาบันการศึกษา อาจต้องคิดต่อว่า จะสร้างทักษะแห่งอนาคตให้ผู้เรียนได้อย่างไร เพราะในทางเศรษฐศาสตร์ การเรียนสูงเกินความจำเป็น หรือเรียนไม่ตรงกับเทรนด์ความต้องการของตลาดแรงงานสร้างต้นทุนและค่าเสียโอกาสให้กับแรงงานอย่างมาก ทั้งเงินค่าเล่าเรียน เวลาในการศึกษา รวมไปถึงเสียโอกาสในการหารายได้และประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ว่างงาน #SkillsMismatch #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #ความต้องการแรงงาน #ผู้สมัครงาน #การบรรจุงาน