พามาเบิ่ง มูลค่าจดทะเบียนใหม่เดือนมีนาคม 2566 ภาคอีสานเป็นจั่งใด๋แหน่

ธุรกิจจดทะเบียนใหม่ในอีสานยังอยู่ในจังหวัดหลักอย่างนครราชสีมาและขอนแก่นเป็นหลัก โดยประเภทของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในเดือนนี้เปลี่ยนจากภาคการค้าเป็นภาคเกษตรกรรม และร้อยเอ็ดเป็นอันดับที่ 3 ของภาคที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนใหม่มากที่สุด จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนของธุรกิจร้านทอง

3 ลำดับจังหวัดที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่มากที่สุดในภาคอีสาน

อันดับที่ 1 ขอนแก่น โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

อันดับที่ 2 นครราชสีมา โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน
การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

อันดับที่ 3 ร้อยเอ็ด โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
การให้สินเชื่อ
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่
https://isaninsight.kku.ac.th/outlook

อ้างอิงจาก:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ทุนจดทะเบียนใหม่ #มูลค่าจดทะเบียนใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published.