Infographic

เป็นจั่งใด๋ ? ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565

เป็นจั่งใด๋ ? ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565    อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_cpi/Cpi_tg.pdf?fbclid=IwAR0hBxR0NCj7NAhd11qIi0iLJVkMN4fVb_0uIJQisg6zElih_DUUnAgjacc    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

เงินเฟ้อภาคอีสาน 5.92% องค์ประกอบอิหยังเพิ่มขึ้นหลายที่สุด ?

เงินเฟ้อภาคอีสาน 5.92%  องค์ประกอบอิหยังเพิ่มขึ้นหลายที่สุด ?   สถานการณ์ “เงินเฟ้อ” ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงข้อมูลการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อถึง 5.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ต.ค. 64)   ดัชนีราคาผู้บริโภคจำแนกรายภาค พบว่า มีการขยายตัวสูงสุด คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 6.19%  รองลงมาเป็น ภาคกลาง 5.94%   ในส่วน ภาคเหนือ อยู่ที่ 5.93% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ 5.92% และภาคใต้ 5.82% มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุด    เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าสำคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และอาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) และกับข้าวสำเร็จรูป ส้าหรับสินค้าสำคัญที่ราคาลดลงในทุกภาคได้แก่ ผักกาดขาว ชิง และผักชี เป็นต้น   แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน ปี 2565   คาดว่าจะชะลอตัว ตามราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ้าเป็นต่อการครองชีพหลายรายการที่ชะลอตัวลง และบางรายการราคาทรงตัวแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ สถานการณ์น้้าท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย    ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อของไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่อุปทานยังตึงตัว อุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ยังอยู่ในระดับดี รวมถึงเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป   ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 5.5 – 6.5 (ค่ากลางร้อยละ 6.0) ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินเฟ้อ #ดัชนีราคาผู้บริโภค #เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

พาซอมเบิ่ง “ไพรัชโฮมเดคคอร์” อาณาจักรกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และห้องครัว รายใหญ่ในภาคอีสาน

เส้นทางของไพรัชโฮมเดคคอร์ เมื่อปี 2526 ก่อตั้งไพรัชเคหภัณฑ์ที่บริเวณ ถ.หลังเมือง โดยเริ่มก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง เริ่มต้นได้รับแต่งตั้งเป็น “ตัวแทนจำหน่ายรหัส 4” ของเครือซีเมนต์ไทย คือตัวแทนเฉพาะสินค้ากระเบื้อง เซรามิค ภายใต้แบรนด์ COTTO ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่สามแยก ถ.หน้าเมือง ตัดกับ ถ.รื่นจิตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ตัวแทนจำหน่ายรหัส 1” ของเครือซีเมนต์ไทย คือตัวแทนจำหน่ายสินค้าทุกชนิดของเครือซีเมนต์ไทย หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 เปิดคลังสินค้าบริเวณ ถ.หน้าเมือง เลยวัดหนองแวงมา 1.5 กิโลเมตร ก่อนถึงทางเลี่ยงเมืองติดกับบริษัทเสริมสุข (PEPSI) และเริ่มก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของห้าง และในปี 2541 ได้เปิด Cementhai Homemart ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของห้าง และได้เปิดโชว์รูปกระเบื้องและสุขภัณฑ์ COTTO ที่สาขา ถ.หน้าเมือง จ.ขอนแก่น จากประสบการณ์อันยาวนานทางด้านกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และห้องครัว ทำให้ในวันนี้ “ไพรัชโฮมเคดคอร์” กลายเป็นศูนย์รวมกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องครัว ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีกระเบื้องให้เลือกมากมายนับพันแบบ อีกทั้งการตกแต่งภายในที่ทันสมัยที่มีแอร์เย็นสบาย และยังมีตัวอย่างห้องโชว์กว่า 50 ห้อง จึงทำให้ไพรัชเป็นผู้นำทางด้านกระเบื้อง สุดท้ายนี้ ไพรัชโฮมเดคคอร์ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนามาตรฐานโชว์รูม และการบริการ เพื่อให้สมกับคำว่า “ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเบื้อง” ของจังหวัดขอนแก่น อ้างอิงจาก: https://data.creden.co/company/general/0405547001101 https://prhomedecor.co.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0…/ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจกระเบื้อง #สุขภัณฑ์ #ห้องน้ำ #ห้องครัว #ขอนแก่น #ไพรัชโฮม #ไพรัชโฮมเรคคอร์

ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?

ไตรมาส 3  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?   5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่สูงสุด อันดับที่ 1    นครราชสีมา       409 ราย     ทุนจดทะเบียน 704.4   ล้านบาท อันดับที่ 2    ขอนแก่น             354 ราย     ทุนจดทะเบียน 547      ล้านบาท อันดับที่ 3    อุดรธานี              219 ราย     ทุนจดทะเบียน 301.1   ล้านบาท อันดับที่ 4    อุบลราชธานี       214 ราย     ทุนจดทะเบียน 987.1   ล้านบาท  อันดับที่ 5    ร้อยเอ็ด               126 ราย     ทุนจดทะเบียน 190.7   ล้านบาท   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3 ว่า มีการปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว    แต่จากความผันผวนและไม่มั่นคงของสถานการณเศรษฐกิจโลก ทั้งในรูปของสถานการณ์เงินเฟ้อ รวมถึง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งจาก FED ส่งผลให้การลงทุนในอีสานมีแนวโน้มที่หดตัว และถึงแม้ จำนวนการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะปรับสูงขึ้น แต่ยังเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำ   อ้างอิงจาก :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่  

พาซอมเบิ่ง “อีสานพิมานกรุ๊ป” ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ระดับร้อยล้านในภาคอีสาน

อีสานพิมานกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี โดยสร้างผลงานกว่า 89 โครงการ สร้างชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จกับยอดขายบ้านและที่อยู่อาศัยกว่า 8,000 ยูนิต ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัด เช่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และลำพูน ซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม จนขึ้นแท่นเป็นบริษัทอสังหาฯอันดับต้นของขอนแก่น ภายใต้การบริหารงานของคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 อีสานพิมานกรุ๊ปเตรียมเปิดพรีเซล (presale) 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมมูลค่าลงทุนกว่า 407 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการโคะอิ ศิลา 68 ยูนิต มูลค่าลงทุน 181 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์โฮม 7 หลัง บ้านแฝด 16 หลัง และบ้านเดี่ยว 45 หลัง อยู่ติด ถ.เลี่ยงเมือง ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) 2.โครงการศิลาวิลเลจ เป็นบ้านแฝดทั้งหมด 50 ยูนิต มูลค่าการลงทุน 73 ล้านบาท อยู่ที่ ถ.เลี่ยงเมือง ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) 3.โครงการ COSI Condo มูลค่าการลงทุน 72 ล้านบาท รวม 79 ยูนิต อยู่ติด Lotus Extra (ถ.โนนม่วง-มข.) 4.โครงการคอนโดฯ Jompon Wellness Community มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 80 ล้านบาท อยู่ติดบึงทุ่งสร้างขอนแก่น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ มากขึ้น มีความคาดหวังมากขึ้นทั้งคุณภาพและการบริการ รวมถึงมีความกล้าจ่ายมากขึ้น แต่หลายรายไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งบริษัทมีการศึกษาโครงการเรื่อย ๆ โดยพยายามลงทุนตามความต้องการภายในพื้นที่ รวมถึงมุ่งเน้นการเชื่อมโยงให้เป็นคอมมิวนิตี้หรือเป็นมิกซ์ยูส เช่น มีร้านค้าให้เช่า เป็นต้น ซึ่งจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ระบบขนส่ง ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน คุณชาญณรงค์ ฉายภาพรวมอสังหาฯในขอนแก่นว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากมีการลงทุนโครงการ ค่อนข้างมาก ประกอบกับธนาคารมีความระมัดระวัง เข้มงวดในการปล่อยกู้ยากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นก็ระมัดระวัง แต่สำหรับปัจจุบันเริ่มเห็นภาพ การลงทุนใหม่ ๆ ทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม มีการซื้อที่ดินใหม่ ซึ่งบ้านที่ขายดียังคงเป็นบ้านเดี่ยว ราคาประมาณ 3-4 …

พาซอมเบิ่ง “อีสานพิมานกรุ๊ป” ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ระดับร้อยล้านในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ฮู้บ่ว่า การย่อยสลายของกระทงใช้เวลาปานใด๋ ?

ฮู้บ่ว่า  การย่อยสลายของกระทงใช้เวลาปานใด๋ ?   ก่อนจะไปลอยกระทงปี 2565 กัน มีข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) มาฝาก    เนื่องจากปัจจุบันหลายคนหันไปใช้กระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อหวังจะลดปริมาณขยะจากกระทง แต่กระทงแต่ละชนิดก็ใช้ระยะเวลาย่อยสลายแตกต่างกัน บางชนิดอาจย่อยสลายได้เร็ว บางชนิดอาจกลายเป็นอาหารปลาได้ แต่หากมีปริมาณที่มากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียเช่นกัน   กระทงที่ทำจากขนมปังเมื่อขนมปังยุ่ย จะทำให้น้ำมีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หรือ ค่าสารอินทรีย์สูง หากปริมาณไม่มาก จะไม่ค่อยส่งผลเสีย แต่หากมากเกินไป จะทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสียได้    อีกทั้งยังมีผลกระทบที่จะเกิดกับธรรมชาติ สัตว์น้ำ ที่อาจทั้งกินเอาขยะเข้าไป หรือก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่เริ่มเน่า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์บางอย่างในการทำกระทงเช่น ตะปู ลูกแม็กที่ใช้เย็บใบตอง ที่ไม่อาจย่อยสลายได้   ในการจัดเก็บกระทง จึงมีการแยกกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ นำไปเป็นวัตถุดิบหมักทำปุ๋ย โดยส่งไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมจะรวบรวมและประสานบริษัทนำไปรีไซเคิล เช่น การทำกล่องดินสอ ไม้บรรทัด และวัสดุในหมอนรองคอ ซึ่งคาดว่าในปีนี้กระทงโฟมจะมีปริมาณลดลง   เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ ลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง  อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี ควบคู่กับการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนที่ทำกระทงแบบรักสิ่งแวดล้อม ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น    อ้างอิงจาก: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพธุรกิจ Springnews Thairath   #ISANInsightAndOutlook  #อีสาน #ลอยกระทง #ลอยกระทง2565 #กระทงรักษ์โลก

พามาเบิ่ง “โฮมช็อป” อาณาจักรธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ระดับร้อยล้านในภาคีอสาน

การทำธุรกิจต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ พร้อมสํารวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต อ้างอิงจาก: http://www.homeshop.co.th/ https://data.creden.co/company/general/0455553000030 https://www.maxmathailand.com/17236802/homeshop #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง #โฮมช็อป #ร้อยเอ็ด

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ?

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ?   “ประเพณีลอยกระทง” เป็นประเพณีที่คนไทยให้ความสำคัญ และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีประเพณีและพิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การบูชา – ขอขมา พระแม่คงคา” และถือเป็นการ สะเดาะเคราะห์ นำสิ่งร้ายๆ ให้พ้นไปจากตัวเอง โดยจะ ลอยกระทง ในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) สำหรับปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกันวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2565   สำหรับในภาคอีสานนั้นประเพณีลอยกระทง ตามสายน้ำ และปล่อยโคมคล้ายคลึงกับภาคเหนือ โดยในสมัยก่อนจะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า “สิบสองเพ็ง” โดยจังหวัดทางภาคอีสานที่นิยมและมีชื่อเสียงในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง   (1) ลอยกระทง ณ แม่น้ำโขง จ.นครพนม, จ.หนองคาย, จ.มุกดาหาร เป็นต้น ในวันลอยกระทง จะนิยมตกแต่งไฟประดับเรือในรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามวิจิตร ซึ่งเรียกว่า “ประเพณีไหลเรือไฟ”    (2) สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” จ.ขอนแก่น  วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 มีถนนโคมไฟภายใต้แนวคิด “น้ำ ปลา นาค” ขบวนแห่ ” KKU Carnival 2022 ” ฟังคณะหมอลำ “ศิลปินสินไซ” โดย วงโปงลางสินไซ    (3) สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย ชมการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ    (4) งานลอยกระทงพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล จ.สกลนคร  วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 นิยมลอยกระทง ที่ทำจาก “กาบกล้วย” ผู้คนมักจะเรียกว่าเทศกาลลอยประทีป    (5) ตลาดเมืองผี วิถีไทด่าน จ.เลย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโพนชัย การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงวัยใบบุญ โชว์เต้นผีตาโขน   (6) งานแข่งเรือยาว และงานลอยกระทง จ.บุรีรัมย์ …

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ? อ่านเพิ่มเติม »

พาซอมเบิ่ง “ส.เขมราฐ” อาณาจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง การเกษตร และพลังงาน

กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 จากการร่วมกันระหว่างกิจการสถานีบริการเติมน้ำมันในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะชัยเขมราฐ กับโรงโม่หิน ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี 2529 ได้ขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ด้วยผลงานที่การันตีความสำเร็จมากกว่า 33 ปี บริษัทจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีบุคลากรคุณภาพ มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ มีเครื่องจักรมากกว่า 500 ตัวเพื่อรองรับในการทำงานทุกระดับ บริษัทได้รับความไว้วางใจในด้านความสามารถการบริหารจัดการโครงการและระยะเวลาในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้การดำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการเงิน รวมไปจนถึงการใส่ใจในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นพิเศษ และได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 70 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุด บริษัทได้รับความไว้วางไว้ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสระบุรี-บางปะอิน ตอนที่ 13 , โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 สายตระการ – บ้านห้วยยาง , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลฯ – อำนาจ ตอน 2 , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 แยก ทล.2 ท่าพระ– มหาสารคาม , โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม โครงการก่อสร้างฝาย และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย และใน ปี 2561 – ปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในนาม “กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ” ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 6 บริษัท และมีพนักงานมากกว่า 700 อัตรา อันได้แก่ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด , บริษัท ส.เขมราฐทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท เอสเคการ์เดี้ยน จำกัด , บริษัท เอสเค กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ส.เขมราฐเอ็กเพรส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยเขมราฐ จำกัด โดยกลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ มีมาตรฐานการบริหารจัดการ องค์กรตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท …

พาซอมเบิ่ง “ส.เขมราฐ” อาณาจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง การเกษตร และพลังงาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง  หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน  ร่างทรง & นาคี

พามาเบิ่ง  หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน  ร่างทรง & นาคี   เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฮาโลวีน (Halloween) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตก เมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงการแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจในงานฉลองต่าง ๆ ส่วนในประเทศไทยยังอาจเรียกวันฮาโลวีนว่า “วันปล่อยผี” อีกด้วย   เมื่อพูดถึงความเชื่อของคนไทยและคนอีสาน ที่เป็นที่รู้จักก็จะนึกถึง ร่างทรง พญานาค ผีฟ้า ผีแถน ผีปอบ เป็นต้น โดยมีหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อภาคอีสานมากมาย และสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องร่างทรง และ นาคี    ทั้งสองเรื่องถ่ายทำและได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายสถานที่ จึงทำให้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเที่ยวตามรอยตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวตามรอยกระแสภาพยนตร์ (Pop-Culture Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  (Spiritual Tourism)    ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ในหลายแห่งการท่องเที่ยวช่วยให้คนมีงานทำในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไป ทำงานในเมือง การท่องเที่ยวมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจและสนใจในวัฒนธรรมของตนมากขึ้นทำให้สนใจศึกษาค้นคว้าและรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ช่วยฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรี ศิลปะการแสดงไม่ให้สูญหายไป   อีกทั้งทำให้ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น และยังมีการพัฒนา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ถ่ายทำละครให้ดีขึ้นอีกด้วย     อ้างอิงจาก: Majorcineplex Theisaanrecord Traveleatdrinkreview  Urbancreature   #ISANInsightAndOutlook  #อีสาน #ร่างทรง #นาคี #นาคี2 #ความเชื่ออีสาน #Halloween2022