รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋ ?

ปี 2565 (มกราคม-เมษายน) ภาคอีสานมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 15,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.57% จากปี 2564 (มกราคม-เมษายน) ที่มีรายได้ 11,800 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากคนในประเทศ    5 จังหวัดภาคอีสาน ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ปี 2565 เทียบกับ ปี 2564 อันดับ 1. นครราชสีมา 2,991 ล้านบาท | 3,150 ล้านบาท อันดับ 2. ขอนแก่น 2,574 ล้านบาท | 1,577 ล้านบาท อันดับ 3. อุดรธานี 1,694 ล้านบาท | 1,296 ล้านบาท อันดับ 4. บุรีรัมย์ 1,673 ล้านบาท | 914 ล้านบาท อันดับ 5. เลย 941 ล้านบาท | 531 ล้านบาท จะเห็นว่า ปี 2565 การท่องเที่ยวในภาคอีสานมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากรัฐบาลเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่แนวโน้มดีขึ้น   อีกทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว ” Unseen New Series” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25 Unseen New Series โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จำนวน 25 แหล่งจากทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น   สำหรับแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ในภาคอีสาน ประกอบไปด้วย 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา , พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร , ภูพระ จ.เลย , หอโหวด จ.ร้อยเอ็ด และโลกของช้าง จ.สุรินทร์   อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังมีมาตรการที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงการเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของภาคอีสานเพิ่มขึ้นจากปี 2564 …

รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋ ? อ่านเพิ่มเติม »