พามาเบิ่ง ผลประกอบการ “ทัสคานี วิลล์” อาณาจักรอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในภาคอีสาน

โครงการได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของภูมิทัศน์ และบ้านเมืองในแคว้นทัสคานี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โครงการจึงถูกตั้งชื่อว่า ทอสกานา วัลเล่ ทีมงานตั้งใจที่จะสร้างสถานที่ให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่มีสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวก มีเอกลักษณ์ และไลฟ์สไตล์ ดังเช่น เมืองในชนบทของอิตาลี จึงออกแบบโครงการให้เป็นมากกว่า การตัดถนนแบ่งแปลงจัดสรร แต่ได้ออกแบบชุมชนเมืองในชนบทที่น่าอยู่ ที่เป็นที่พักผ่อน เป็นที่สังสรรค์ และเป็นที่ ๆ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

บริษัทฯ ประเดิมทุนครั้งแรกด้วยจำนวน 60 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปี 2554, 2557 และ 2560 เพิ่มเป็น 200 ล้านบาท, 1,000 ล้านบาท และ 1,240 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท

ปี 2556 มีรายได้ 377 ล้านบาท และมีกำไร 1 ล้านบาท

ปี 2557 มีรายได้ 506 ล้านบาท และมีกำไร 8 ล้านบาท

ปี 2558 มีรายได้ 495 ล้านบาท และมีกำไร 13 ล้านบาท

ปี 2559 มีรายได้ 225 ล้านบาท และมีกำไร -64 ล้านบาท

ปี 2560 มีรายได้ 580 ล้านบาท และมีกำไร 114 ล้านบาท

ปี 2561 มีรายได้ 469 ล้านบาท และมีกำไร 443,045 บาท

ปี 2562 มีรายได้ 176 ล้านบาท และมีกำไร -119 ล้านบาท

ปี 2563 มีรายได้ 292 ล้านบาท และมีกำไร -25 ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้ 892 ล้านบาท และมีกำไร 201 ล้านบาท

หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตัวเลขกำไรรวมที่งบการเงินที่ปรากฏ จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะกำไรจากปี 2562 ที่ติดลบมากถึงหลักร้อยล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็สามารถทำกำไรในปี 2564 พุ่งไปสูงถึงหลักหลายร้อยล้าน

อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเจอให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก:

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0105553096200

Leave a Comment

Your email address will not be published.