Nanthawan Laithong

ชวนมาฮู้จัก ตัวอย่าง “ศิลปิน” จากแดนอีสาน

อ้างอิงจาก: – TrueID – ที่นี่ลูกทุ่ง – waymagazine – THE CONCERT – MGR Online ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #อีสานม่วน #เศรษฐกิจอีสาน #ศิลปินจากแดนอีสาน #ศิลปินอีสาน #TREX #AnatomyRabbit #โจอี้ภูวศิษฐ์ #คณะขวัญใจ #ไปส่งกูบขสดู๊

พามาเบิ่ง ภาคอีสานเกี่ยวข้าวนาปีหลายปานใด๋ ?

ปีการเพาะปลูกที่ผ่านมา (ปีการผลิต 2566/67) อีสานเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้วจากเอลนีโญ ฝนมา ล่าช้า ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้ประสบภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับ ทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปล่อยที่นา ให้ว่าง และบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว อีสาน อินไซต์ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีปรับลดลงตามปัจจัยเสี่ยงข้างต้น โดยภาพรวม ถึงแม้การเพาะปลูกนาปีในปีนี้อีสานจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำส่วนใหญ่ยังเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว แต่ผลผลิตมีแนวโน้มปรับลดลงจากปีก่อน โดยอีสานอินไซต์คาดการณ์ว่ามีผลผลิตปรับลดลงกว่า 500,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลอย่างแน่นอนต่อปริมาณข้าวในตลาด รวมถึงราคาข้าวในอนาคต ฮู้บ่ว่า? เอลนีโญ ทำให้ฝนมาล่าช้า ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปล่อยที่นาให้ว่าง และบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว กระทบต่อปริมาณการผลิตที่ลดลง ที่มา การคาดการณ์โดยอีสานอินไซต์ อ้างอิงข้อมูลผลผลิตปี 2565/66 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คาดการณ์ผลผลิตข้าว #ข้าวอีสาน #ข้าวไทย#ผลผลิตข้าว #ชาวนา #ชาวนาอีสาน #ข้าวนาปี #ข้าวนาปรัง

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดเลย” เมืองแห่งทะเลภูเขา

จังหวัดเลยมีขนาดพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 635,249 คน และในปี 2564 จังหวัดเลยขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 56,584 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 105,205 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 43% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีผู้ประกอบการอยู่ 1,947 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีผู้ประกอบการอยู่ 75 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว มีผู้ประกอบการอยู่ 535 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ มีผู้ประกอบการอยู่ 4,025 ราย ตัวอย่างสินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย และผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลย อุทยานแห่งชาติของจังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในปีงบการเงิน 2566 (ต.ค.65 – ก.ย.66) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 57,110 คน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ ป่าต้นเมเปิ้ล พันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม กุหลาบป่า เอื้องคำหิน น้ำตก และหน้าผาชมทิวทัศน์ ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือ เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด ภายในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ผาหมากดูก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบน้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกถ้ำสอเหนือ น้ำตกถ้ำสอใต้ สระอโนดาต เป็นต้น อุทยานฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูกระดึง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. และจะปิดเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี อุทยานแห่งชาติภูเรือ ในปีงบการเงิน 2566 (ต.ค.65 – ก.ย.66) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 87,438 คน …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดเลย” เมืองแห่งทะเลภูเขา อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่งไก่บ้านในอีสานหลายปานได๋

ไก่ย่างเขาสวนกวางหนึ่งใน Soft power ภาคอีสานที่เป็นที่รู้จักในระดับในระดับนานาชาติ เพราะถ้าหากพูดถึงอาหารอีสาน ก็คงปฏิเสธได้ยาก หากไม่คิดถึงไก่ย่าง และส้มตำ อีสาน อินไซต์ พาดูจำนวนไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองในอีสาน วัตถุดิบสำคัญของเมนูไก่บ้านย่าง อาหารอีสานชื่อดัง แต่นอกจากจะใช้เพื่อแปรรูปเป็นอาหารแล้ว ไก่บ้านยังเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ชีวิตของชาวอีสานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การเพาะเลี้ยงเป็นไก่ชนเพื่อการแข่งขัน ภาคอีสานมีจำนวนไก่บ้านมากที่สุดในประเทศ โดยคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่บ้านทั้งหมดในประเทศ โดยการเลี้ยงมีการกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด นับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน #ประวัติศาสตร์การเลี้ยงไก่ เก่าแก่ที่สุดในโลก ทีมนักโบราณคดีจากหลายสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เผยการค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ว่า ไก่ป่าอาจถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรก ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริด ระหว่าง 1,650 – 1,250 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคิดกันไว้หลายพันปี หลักฐานดังกล่าวคือกระดูกไก่บ้านอายุเก่าแก่ 3,670 ปี ที่พบในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยหลักฐานนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ทราบกันอยู่เดิมแล้วว่า ไก่ป่าสีแดง (Red junglefowl) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบรรพบุรุษของไก่บ้านหลากสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ ที่มา กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566 BBC News -ไทย : นักโบราณคดีชี้ต้นกำเนิดไก่บ้านทั่วโลก มาจากแหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ของไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ไก่บ้าน #ไก่ไทย #ฟาร์มไก่ #เลี้ยงไก่ #ไก่ย่าง#ไก่ย่างเขาสวนกวาง #ไก่ปิ้ง

พาส่องเบิ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดกว่า 27,346 ราย แล้วรู้หรือไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสานมีมากแค่ไหน? โดยในภาคอีสานของเรามีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 943 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.4% ของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในประเทศไทย โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 253 ราย อันดับที่ 2 ขอนแก่น 186 ราย อันดับที่ 3 อุดรธานี 109 ราย อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 72 ราย อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 66 ราย หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101), และการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์#อสังหาริมทรัพย์ #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีสาน#อสังหาริมทรัพย์อีสาน

พามาเบิ่ง ไข่ไก่ไทยหลายปานได๋

อีสาน อินไซต์ พาชมว่าไข่ไก่ที่กินกันทุกวันนี้มาจากไหนบ้าง โดยในปัจจุบันไข่ไก่เกือบ 40% มาจากภาคตะวันออกเป็นหลัก ซึ่งไก่ไข่เป็นปศุสัตว์ที่ไม่นิยมเลี้ยงในภาคอีสานมากนัก โดยอีสานมีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เป็นจำนวนน้อยกว่า 10 ราย โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นเป็นหลัก ในขณะที่ผู้เลี้ยงรายอื่นในอีสานเกือบทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงรายย่อย และอีสานมีจำนวนผู้เลี้ยงรายย่อยมากที่สุดในประเทศ มาดูฝั่งผู้บริโภคกันบ้าง จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นอย่างจีนที่มีการบริโภค 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี และมาเลเซีย 314 ฟองต่อคนต่อปี จากสถิติข้างต้นทำให้ คนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยวันละประมาณ 0.6 ฟอง ซึ่งน้อยกว่าคำแนะนำจากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 ที่ว่า “เด็กกำลังเจริญเติบโต ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ทานไข่ได้วันละ 1 ฟอง ผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง ควรทานไข่ สัปดาห์ละ 2 – 3 ฟอง” ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าให้ชาวไทยกินไข่ไก้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 12% ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในอนาคต คนไทยอาจบริโภคไข่ไก่วันละประมาณ 1 ฟอง ซึ่งจะใกล้เคียงกับคำแนะนำจากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย ที่มา กรมปศุสัตว์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ไก่ไข่ #ไข่ไก่ #ฟาร์มไข่ #ฟาร์มไก่ไข่ #ตลาดไข่ไก่ #ราคาไข่ไก่ #ไข่ไก่สด

พามาเบิ่งวัวเนื้ออีสาน แต่ละจังหวัดมีหลายส่ำได๋

โคเนื้อเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้งในเชิงของการใช้งาน รวมถึงการเลี้ยงขุนเพื่อบริโภค และใช้เพื่อการจำหน่าย อีสานอินไซต์พาชมจำนวนวัวเนื้อในอีสานว่าแต่ละจังหวัดมีการเลี้ยงกันมากขนาดไหน โดยกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการจำนวนการเลี้ยงวัวเนื้อมากที่สุดในอีสาน โดยมีจำนวนรวมมากกว่า 1.5 ล้านตัว และมีจำนวนเกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อที่มาก ในขณะที่พื้นที่อีสานบน เช่น บึงกาฬ และ เลย มีจำนวนผู้เลี้ยงวัวเนื้อไม่มากนัก จากปัจจัยของพื้นที่ที่อาจไม่อำนวยต่อการเลี้ยงสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้ 2 จังหวัดนี้มีจำนวนวัวเนื้อรวมเพียง 1 แสนกว่าตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อีสานอินไซต์เห็นแนวโน้มของข้อมูลสะท้อนว่าในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อ 1 ราย มีการเลี้ยงวัวเฉลี่ยเกือบ 10 ตัวต่อคน ที่มา กรมปศุสัตว์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #โคเนื้อ #ปศุสัตว์ #โคเนื้ออีสาน #โคเนื้อ

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “ชัยภูมิ” เมืองแห่งขุนเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำชี

จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดพื้นที่ 12,778 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของภาคอีสาน และมีประชากร 1,113,706 คน และในปี 2564 จังหวัดชัยภูมิมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 67,722 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 73,134 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 43% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีผู้ประกอบการอยู่ 3,567 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีผู้ประกอบการอยู่ 452 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว มีผู้ประกอบการอยู่ 1,667 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ มีผู้ประกอบการอยู่ 9,111 ราย ตัวอย่างสินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ส้มโอทองดีบ้านแท่น กล้วยหอมทองหนองบัวแดง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น และผ้าไหมลายหมี่คั่นขอนารี ตัวอย่างสถานที่น่าสนใจของจังหวัดชัยภูมิ มอหินขาว หนึ่งในที่เที่ยวแลนด์มาร์กของชัยภูมิ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินขนาดใหญ่ เสน่ห์ของมอหินขาวไม่ได้อยู่ที่รูปทรงหินที่ดูแปลกตาเท่านั้น โดยบริเวณลานดินจะล้อมรอบด้วยทุ่งดอกไม้ป่าสวยงาม ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์และผืนป่าที่เขียวขจี อีกทั้งยังสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย พร้อมทั้งเป็นลานกางเต็นท์เพื่อนอนชมทะเลดาวที่โรแมนติกที่สุดอีกด้วย น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี แต่จะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม โดยลำธารจะไหลไปตามความกว้างของหน้าผา ไหลลงมาเป็นม่านน้ำตกขนาดใหญ่ ดูสวยงามตื่นตาตื่นใจ โดยสามารถลงเล่นน้ำได้ตรงบริเวณแอ่งน้ำด้านบน และบริเวณด้านล่างของหน้าผา ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากกระแสน้ำเชี่ยวกราก ก็ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว 3 อำเภอ คือ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ภายในอุดมด้วยธรรมชาติสวยงาม และสัตว์ป่าหลายชนิด ดังนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวขับรถเข้ามาในพื้นที่ ควรที่จะขับช้าๆ เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้ใช้เส้นทางร่วมกับเรา พลาดไม่ได้กับไฮไลต์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้แก่ “ทุ่งกะมัง” เป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ลักษณะคล้ายแอ่งกะละมังอยู่กลางผืนป่า พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดิบเขา อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – กรมทรัพย์สินทางปัญญา – …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “ชัยภูมิ” เมืองแห่งขุนเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำชี อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ค้าปลีกท้องถิ่นแดนอีสาน

“ตั้งงี่สุน” หรือ บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จำกัด จุดเริ่มต้น คือ อากงของคุณมิลินทร์ที่ย้ายถิ่นจากจีนมายู่ที่อุดรธานี และประกอบอาชีพขายสินค้าเบ็ดเตล็ด จนในปี 2530 ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจจากร้านยี่ปั๊วสู่ร้านซูเปอร์สโตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากคุณสาวลักษณ์ (กรรยาของคุณปรีชา) ได้สังเกตเห็นร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศ ทำให้คุณเสาวลักษณ์ได้น้ำมาปรับใช้กับตั้งงี่สุน โดยผลประกอบการปี 2565 มีรายได้ 3,462 ล้านบาท และมีกำไร 49 ล้านบาท “ยงสงวน” หรือ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด จุดเริ่มต้น คือ เดินเป็นร้านโชห่วย ใช้ชื่อว่า “โค้วย่งง้วน” จนในปี 2500 ได้ย้ายที่ตั้งร้านไปอยู่ถนนพรหมเทพและขยับขยายร้าน และใน 2503 ได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ร้านเกิดความเสียหาย และเปลี่ยนทำเลมาเป็นร้านใหม่ จากนั้นในปี 2519 ได้ขยายร้านเพิ่มเติมและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “ยงสงวน” ในปี 2525 โดยผลประกอบการปี 2565 มีรายได้ 2,541 ล้านบาท และกำไร 54 ล้านบาท “เคี้ยง” หรือ บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด จุดเริ่มต้น คือ จากร้านค้าของครอบครัวชาวจีนที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2480 สู่เคี้ยงพานิช ต่อมาดำเนินธุรกิจในชื่อ “เคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต” เป็นร้านค้าท้องถิ่นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ตอนที่ทายากรุ่นที่ 3 อย่างคุณกมลวัฒน์ เปิด “K Mart by เคี้ยง” ที่หลัง ม.ขอนแก่น แถวนั้นยังมีร้านสะดวกซื้อเพียงร้านเดียว โดยผลประกอบการปี 2565 มีรายได้ 772 ล้านบาท และมีกำไร 4.6 ล้านบาท อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ตั้งงี่สุน #ยงสงวน#เคี้ยง #ค้าปลีกท้องถิ่น #ค้าปลีก

พาส่องเบิ่ง ตัวอย่าง 4 เส้นทางเดินป่าในอีสานอยู่ที่ไหนบ้าง

เนิน 1408 เลย ความสูง 1,408 เมตร ระยะทาง 8 กิโลเมตร ภูเรือ เลย ความสูง 1,365เมตร ภูกระดึง เลย ความผสูง 1,316 เมตร ระยะทาง 30 กิโลเมตร ภูบักได เลย ความสูง 1,200 เมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร ภูลังกา บึงกาฬ นครพนาม ความสูง 563 เมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร ที่มา: สวนหลังบ้าน ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #อุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน #อุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติ #ท่องเที่ยว #เลย #บึงกาฬ