Nanthawan Laithong

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครพนมเมืองแห่งความสุขริมโขง”

ในปี 2564 จังหวัดนครพนมมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 47,748 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 87,122 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 49% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 2,315 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 30% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 262 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 5,138 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 9% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน อยู่ที่ 2,957 ราย การค้าชายแดนกับลาว มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 6,705 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่ รองลงมา คือ สินค้าแร่และเชื้อเพลิง และน้ำมันสำเร็จรูป ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,302 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ปุ๋ย และปูนซีเมนต์ ตามลำดับ ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งเจียว รายได้รวมปี 2565 = 1,582 ล้านบาท 2. บริษัท วี.อาร์.อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 1,155 ล้านบาท 3. บริษัท มิตรศิลป์ไบค์สโตร์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 817 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม เพื่อสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ารองรับกิจกรรมการขนส่ง ทั้งการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) บนเส้นทางสาย R12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้) …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “นครพนมเมืองแห่งความสุขริมโขง” อ่านเพิ่มเติม »

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “หนองคายเมืองแห่งพญานาค”

ในปี 2564 จังหวัดหนองคายมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 44,396 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 97,617 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 44% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 1,897 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 81 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 22% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน อยู่ที่ 933 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 11% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป อยู่ที่ 2,568 ราย การค้าชายแดนกับลาว มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 44,170 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกชายแดนมากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,516 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ และน้ำมันสำเร็จรูป ตามลำดับ ตัวอย่างบริษัทใหญ่ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 1,228 ล้านบาท บริษัท นวลจันทร์ รับเบอร์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 890 ล้านบาท บริษัท เจียง-อัศวรรณ หนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 796 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก) สร้างเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก 2,893 ล้านบาท จำนวน 3 ตอน …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “หนองคายเมืองแห่งพญานาค” อ่านเพิ่มเติม »

พามาฮู้จัก “ฟาร์มสะเร็นวากิว” โคขุนเมืองสุรินทร์

ฟาร์มสะเร็นวากิวเป็นฟาร์มที่โด่งดังและรายได้สูงที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท/ปี จุดเริ่มต้น “ฟาร์มสะเร็นวากิว” เกิดจากเกษตรกรสุรินทร์กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในช่วงสถานการณ์ที่ราคาโคเนื้อตกต่ำ คุณเคียงเดือนจึงนัดรวมเกษตรกรมาคุยกันว่า “เราจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรดี ที่ขายได้ราคาที่สูง เพื่อเราจะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น” ทำให้คุณเคียงเดือนและเกษตรกรตัดสินใจเลือกที่จะเลี้ยงโคสายพันธุ์วากิวผสมพันธุ์ไทย คุณเคียงเดือนและเกษตรกรใช้เวลาศึกษาและพัฒนาการสร้างโคไทยวากิวและสูตรอาหารรวมถึงการเลี้ยงดูนานถึง 15 ปี ก่อนจะเกิดเป็น “SAREN WAGYU” เส้นทางของ “ ฟาร์มสะเร็นวากิว” ปี 2547 เกษตรกรที่เลี้ยงโคในจังหวัดสุรินทร์รวมตัวกันระดมหุ้น ทำเป็นตลาดนัดซื้อขายแลกเปลี่ยนโคกระบือ ปี 2550 เริ่มเลี้ยงโคสายพันธุ์วากิวผสมพันธุ์ไทย โดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 10 ราย ปี 2560 มีการทำมาตรฐานตั้งต้นด้วย GFM และขยับมาตรฐานเป็นมาตรฐานสากล คือ GP และใช้ระบบ “ตลาดนำการผลิต” ปี 2563 ทางหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ช่วยประสานงานเรื่องการขอจดทะเบียนสร้างแบรนด์และเริ่มบังคับใช้เครื่องหมายทางการค้าปี 2564 ปี 2566 ปัจจุบันมีโคเนื้อวากิวลูกผสมทั้งหมด 225 ตัว อีกทั้งฟาร์มสะเร็นวากิวยังมีโรงงานที่ครบวงจรเป็นของตัวเองอีกด้วย สะเร็นวากิวมีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อ้างอิงจาก: – ThaiChamber Official – Thai PBS (สะเทือนไทย) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #โคขุน #ฟาร์มสะเร็นวากิว #โคขุนเมืองสุรินทร์ #สะเร็นวากิว #สุรินทร์

โอ้ละนอ…สิพามาเบิ่ง ตัวอย่าง 8 ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังจากแดนอีสาน

ต่าย อรทัย ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพลงฮิตอย่าง เพลงสิมาฮักหยังตอนนี้ 382 ล้านวิว ก้อง ห้วยไร่ ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร เพลงฮิตอย่าง เพลงคู่คอง 536 ล้านวิว เบิ้ล ปทุมราช ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพลงฮิตอย่าง เพลงเฮ็ดทุกวิถีทาง 269 ล้านวิว มนต์แคน แก่นคูน ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยโสธร เพลงฮิตอย่าง เพลงคำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส 465 ล้านวิว ลำไย ไหทองคำ ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพลงฮิตอย่าง เพลงผู้สาวขาเลาะ 394 ล้านวิว ไมค์ ภิรมย์พร ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เพลงฮิตอย่าง เพลงกลับคำสาหล่า 340 ล้านวิว ตั๊กเเตน ชลดา ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพลงฮิตอย่าง เพลงบ่งึดจักเม็ด 245 ล้านวิว จินตหรา พูนลาภ ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพลงฮิตอย่าง เพลงเต่างอย 149 ล้านวิว อ้างอิงจาก: – ไทยรัฐออนไลน์ – TrueID Music ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง #ศิลปินลูกทุ่ง #ศิลปินอีสาน #ศิลปินชื่อดัง #ต่ายอรทัย #ก้องห้วยไร่ #เบิ้ลปทุมราช #มนต์แคนแก่นคูน #ลำไยไหทองคำ #ไมค์ภิรมย์พร #ตั๊กเเตนชลดา #จินตหราพูนลาภ

คนอีสานมักซื้อรถยี่ห้อหยังกันแหน่

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในอีสานปี 2566 มีจำนวนทั้งหมด 70,189 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก ตามด้วยรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นแนวโน้มความต้องการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นชัดเจนในอีสาน จากยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใหม่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อ้างอิงจาก: – กรมการขนส่งทางบก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #รถยนต์ #รถนิยมในอีสาน

พาไปน้ำลายแตก ร้านอาหารไทยสุดแซ่บในภาคอีสานที่ได้ “มิชลิน ไกด์ ปี 2566”

“มิชลิน ไกด์” ซึ่งมีตั้งแต่ 1-3 ดาว แต่ก็ยังมีรางวัลที่ไม่มีดาวอีกต่างหาก หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแต่ละร้านมี 5 อย่าง ประกอบด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคการรังสรรค์อาหาร เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่นำเสนอผ่านมื้ออาหาร ความคุ้มค่าสมราคา และความคงที่ของประสบการณ์ในการทานต่างวาระ จังหวัดนครราชสีมา 1. เจ้น้อยกระโทก เจ้าตำรับเมนูไทยอีสานที่เสิร์ฟลูกค้ามานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันดูแลโดยทายาทรุ่นที่สอง มีที่จอดรถบริเวณหน้าร้าน และเลือกนั่งได้ทั้งชั้นล่างและชั้นบน 2. ขนมจีนประโดก บ้านครูยอด “ครูยอด” อดีตอาจารย์สอนดนตรี ผู้อนุรักษ์ทั้งดนตรีและอาหารท้องถิ่น ครูยอดเปิดร้านขนมจีนรสเด็ดได้กว่า 20 ปีแล้ว ตัวร้านเป็นบ้านโอ่โถง ตกแต่งด้วยเครื่องดนตรีอังกะลุงที่ครูยอดชอบเล่นเพื่อผ่อนคลายจากงานครัว หากโชคดี บางครั้งครูยอดจะบรรเลงให้ลูกค้าได้ฟังกันด้วย 3. บ้านแป้งหอม ชื่อร้านตั้งตามชื่อคุณแม่ของเจ้าของ เปิดบริการมากว่า 20 ปี เสิร์ฟอาหารไทยรสชาติเยี่ยมตำรับคุณแม่ โดยใช้เครื่องปรุงสดใหม่ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี สำหรับเมนูปลา สามารถเลือกได้ทั้งปลาช่อนหรือปลากระพง และเลือกเมนูที่ต้องการได้ 2 แบบในจานเดียว จังหวัดขอนแก่น 1. สีนานวล คาเฟ่ (กังสดาล) สีนานวล ในภาษาถิ่นหมายถึงหญิงสาว โดยร้านสามารถรองรับลูกค้าได้มากถึง 500 คน โดยเลือกนั่งได้ทั้งโซนด้านใน หรือรับลมธรรมชาติด้านนอก จึงเหมาะเป็นร้านมานั่งชิลกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ที่นี่เสิร์ฟอาหารไทยและอาหารอีสานที่เรียกได้ว่ารสชาติดีเกินมาตรฐานร้านทั่วไปในขอนแก่น 2. ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยายสมศรี ร้านตกแต่งด้วยสีดำ เทา และสีเหลืองจากดอกสุพรรณิการ์ตามชื่อร้าน อาหารของที่นี่ปรุงตามสูตรของคุณยาย เป็นการผสมผสานเมนูเด็ดของชายฝั่งทะเลตะวันออก (ตราดและจันทบุรี) กับอาหารอีสานยอดนิยม จึงไม่น่าแปลกใจที่ทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบหลายอย่างจากชายฝั่งทะเลตะวันออก อย่างน้ำปลาพรีเมียม กะปิ และปลาเค็ม เพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกต้อง จังหวัดอุบลราชธานี 1. หมก ตัวร้านจัดเป็นสองชั้น มีบริเวณเทอเรซให้นั่งชมต้นไม้เล็กๆ เพิ่มความสดชื่น สูตรอาหารเป็นตำรับจากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา อีกทั้งเชฟเจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันยังจบด้านการทำอาหารมาโดยเฉพาะ จึงใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบและปรุงแต่ละจานด้วยความประณีต ที่นี่ยังมีเมนูชุดพิเศษประจำวันที่รับประทานได้ 2-3 คน อีกทั้งยังมี Tasting Menu ที่ต้องจองล่วงหน้าตามประกาศของเชฟ 2. ชมจันทร์ ร้านนี้เหมาะมากสำหรับการสังสรรค์ในหมู่ครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสำหรับโอกาสพิเศษ เพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงได้ทั้งวิวยามเย็นที่สวยงามจับใจและลมธรรมชาติ มีดนตรีสด แต่มีโซนเครื่องปรับอากาศให้เลือก เสิร์ฟอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทย-อีสานและอาหารนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี 1. ระเบียงพัชนี เจ้าตำรับของร้านนี้คือคุณพัชนี ที่เริ่มเปิดร้านตั้งแต่กว่าสามสิบปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของทายาทรุ่นสอง ซึ่งยังคงสืบทอดเมนูคลาสสิกที่ยังเป็นที่นิยมอย่างเป็ดเสวยเนื้อปู คือ เป็ดกรอบราดน้ำปรุงรส โรยหน้าด้วยเนื้อปู และขนมเบื้องญวนรสเด็ด อีกทั้งยังมีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งไทย จีน และเวียดนาม 2. มัจฉาผาสุข บริเวณรับประทานอาหารจัดเป็นศาลาไม้ใหญ่ เย็นสบายจากลมธรรมชาติและสระน้ำ ทุกที่นั่งสามารถมองเห็นวิวเขียวขจีสบายตาแกล้มไปกับอาหารอร่อย การันตีด้วยระยะเวลาเปิดบริการกว่า 40 ปี เป็นร้านที่เชี่ยวชาญเมนูอีสานจากปลาแม่น้ำท้องถิ่นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมนูปลาทับทิมอกแตก …

พาไปน้ำลายแตก ร้านอาหารไทยสุดแซ่บในภาคอีสานที่ได้ “มิชลิน ไกด์ ปี 2566” อ่านเพิ่มเติม »

สิพาไปส่องเบิ่ง สไตล์ที่แตกต่าง สะท้อน “รสนิยม” นักช็อปไทยและเวียดนาม

ภาพจาก: IMNOTAMORNINGPERSON, MIXEDGALS และ L SEOUL อ้างอิงจาก: – statista ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ไทย #เวียดนาม

ชวนมาเบิ่ง น้ำตาลในภาคอิสาน เป็นจั่งใด๋แหน่

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 57 โรงงาน โดยมีโรงงานอยู่ในภาคอีสานจำนวน 22 โรงงาน คิดเป็น 38.6% ซึ่งภาคอีสานมีโรงงานอยู่มากที่สุดในประเทศก็เพราะว่า สภาพอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนในการผลิต ทำให้หลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ได้ย้ายฐานการผลิตจากภาคกลางมายังภาคอีสานมากขึ้น C.C.S หรือ Commercial Cane Sugar คือ ระบบการคิดคุณภาพของอ้อย เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณของน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อยที่สามารถหีบสกัดออกมา ภาคอีสานมีค่า C.C.S สูงที่สุดในไทยโดยมีค่าสูงถึง 13.397 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2568 ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล ในอีสานมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลสูงที่สุดโดยมีค่าอยู่ที่ 123.39 กิโลกรัม/ตันอ้อย และภาคอีสานนั้นเป็นภาคที่เหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมน้ำตาลมากที่สุด เนื่องจากภาคอีสานนั้นมีอ้อยที่คุณภาพดีพื้นที่ปลูกอ้อยและจำนวนเกษตรที่ทำการปลูกอ้อยที่มากกว่าภาคอื่นๆ อ้างอิงจาก: – สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #น้ำตาล #โรงงานน้ำตาล #อุตสาหกรรมน้ำตาล

ชวนมาเบิ่ง 10 อันดับแบรนด์รถหรูยอดฮิตในภาคอีสาน

หมายเหตุ: ข้อมูลรถยนต์จดทะเบียนสะสมถึง 31 ตุลาคม 2566 อ้างอิงจาก: – กรมการขนส่งทางบก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #รถหรูในอีสาน #รถในอีสาน

เคยฮู้บ่ว่า สถานที่น่าเที่ยวใน 7 จังหวัดริมเเม่น้ำโขงในภาคอีสานมีหม่องใด๋แหน่

1. เทศกาลบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองคาย การเกิดบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย สอดคล้องกับการทำบุญบั้งไฟภาคอีสาน ตามความเชื่อเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันเป็นความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค”เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคายเท่านั้น 2. ถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ “ถ้ำนาคา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการที่พื้นผิวของหินเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฎการณ์ซันแครก (sun crack) ทำให้มีลวดลายคล้ายเกล็ดปลาหรือเกล็ดงู ตามตำนานความเชื่อเรื่องเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ จะพ้นคำสาปและทำให้พื้นที่นั้นได้เป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรือง ก็ต่อเมื่อครบ 10 ปี ทำให้มีผู้ได้มาพบเกิดการกระจายข่าวไปตามความเชื่อส่วนบุคคลจนเป็นที่โด่งดัง 3. สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบก คือ หินบางก้อนถูกกัดกร่อนคล้ายงานแกะสลักรูปสัตว์ รูปหัวใจ รูปมิกกี้เมาส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่แนะนำคือหน้าแล้ง ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี การไปเที่ยวสามพันโบกแนะนำว่าให้ไปเที่ยวช่วงเวลาประมาณ 06:00 – 09:00 น. และ 15:00 – 17:30 น. เพราะจะเป็นช่วงที่แดดร่มลมตก อากาศกำลังสบาย หากอยากเห็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปช่วงเช้า 4. ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคอนันตนาคราชเลื้อยพันเสาสีทองและหันพระเศียรออกสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งมีความสง่างามและน่าเกรงขามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งความศรัทธาของชาวมุกดาหารและผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ำโขงอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาในพญานาค 5. ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย เดินชิลที่ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศริมน้ำโขง สัมผัสเสน่ห์ของความเรียบง่าย วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สิ่งที่ห้ามพลาดคือการเดินชมบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านไม้บนถนนศรีเชียงคาน หรือจะเป็นการปั่นจักรยานรับลมเลียบริมแม่น้ำโขง พร้อมชิมเมนูอร่อยอย่างข้าวปุ้นน้ำแจ่วที่หาชิมได้เฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น 6. พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร ถนนสายสำคัญที่ขนานไปกับแม่น้ำโขง มีพญาศรีสัตตนาคราชโดดเด่นตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า หากเราได้มาขอพร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราชจะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชาและขอพรองค์พญานาค จึงเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดนครพนม โดยที่ตั้งของพญาศรีสัตตนาคราชจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 7. วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ วัดถ้ำแสงเพชร หรือที่มีอีกชื่อเรียกว่า “วัดศาลาพันห้อง” เป็นสำนักสงฆ์สาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพงใน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ภายในประดิษฐานรูปเหมือนของ หลวงปู่ชา สุภัทโท ส่วนผนังภายในก็จะตกแต่งด้วยภาพเขียนสีที่สวยงดงาม ซึ่งในส่วนบนของผนังจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ อ้างอิงจาก: – pptvhd36.com – thaipbs – palanla.com – travel.trueid.net ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN …

เคยฮู้บ่ว่า สถานที่น่าเที่ยวใน 7 จังหวัดริมเเม่น้ำโขงในภาคอีสานมีหม่องใด๋แหน่ อ่านเพิ่มเติม »