พาเบิ่งข้อมูลที่น่าฮู้ เกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มหมูในภาคอีสาน

จากข้อมูล ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 มีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 150,343 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 11 ล้านตัว

โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 69,278 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 2.4 ล้านตัว

ธุรกิจฟาร์มหมูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 800 แห่ง คิดเป็น 41% และจังหวัดที่มีธุรกิจฟาร์มหมู่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูและการผลิตเนื้อหมูในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังจังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสานที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการทำธุรกิจฟาร์มหมู นอกจากนี้นครราชสีมายังมีการพัฒนาฐานพื้นที่สำหรับฟาร์มและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีฟาร์มหมูจำนวนมากในพื้นที่นี้

โดยนครราชสีมา มีฟาร์มใหญ่อย่าง บริษัท เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากถึง 125 ล้านบาท

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงสุกร (รหัสประเภทธุรกิจ 01450)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.

– กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.