พามาเบิ่ง ภาพรวมการค้าและการลงทุน ISAN –  CLMV

พามาเบิ่ง ภาพรวมการค้าและการลงทุน

ISAN –  CLMV

 

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีทิศทางชะลอตัวลง กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) ยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงน่าสนใจว่า ประเทศกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะและปัจจัยสนับสนุนใดที่ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มนี้อีกด้วย

 

หมายเหตุ : 

ข้อมูลปี 2566 (ม.ค.-ส.ค.)

กัมพูชา, สปป.ลาว, พม่า เป็นการค้าชายแดน, เวียดนามเป็นการค้าผ่านแดน 

 

อ้างอิงจาก : 

กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การค้าชายแดน #กัมพูชา #สปป.ลาว #พม่า #เวียดนาม 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.