พามาฮู้จัก “เอ็นเทคโพลิเมอร์” อาณาจักรผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่แห่งประเทศ

บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จำกัด เป็นกิจการร่วมลงทุนกับทางยุโรป โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการส่งออกและแปรรูปยางธรรมชาติ ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2553 ด้วยหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกและผู้แปรรูปยางธรรมชาติที่มีประสบการณ์ ทำให้เกิดการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความแตกต่างและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการผนึกกำลังร่วมกันในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

บริษัทฯ ประเดิมทุนครั้งแรกในปี 2553 ด้วยจำนวนเพียง 1 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปีเดียวกัน เพิ่มเป็น 330 ล้านบาท

ปี 2560 รายได้รวม 3,967 ล้านบาท และมีกำไรรวม 149 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้รวม 2,977 ล้านบาท และกำไรรวม 137 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้รวม 2,915 ล้านบาท และกำไรรวม 112 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้รวม 2,933 ล้านบาท และกำไรรวม 88 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้รวม 4,172 ล้านบาท และกำไรรวม 104 ล้านบาท

หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตัวเลขงบการเงินที่ปรากฏ จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้รวมในปี 2564 ที่ก้าวกระโดดไปถึงหลัก 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเจอให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรมี คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ตัวเราเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แม้ว่าแผนการลงทุนที่ได้วางไว้จะดีเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดวินัย และขาดความอดทนในการออมการลงทุนแล้ว การไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คงเป็นไปได้ยาก

อ้างอิงจาก:
– เว็บไซต์ของบริษัท
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เอ็นเทคโพลิเมอร์ #NTEQ #ผลิตภัณฑ์ยาง

Leave a Comment

Your email address will not be published.