มข.จับมือ สสส. กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มหลายคัก

มข.จับมือ สสส. 🚭
กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มหลายคัก
ศูนย์ข่าวขอนแก่น – เผยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เฉพาะปี 64 คนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วม 78,742 คน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข.จับมือ สสส.เปิดเสวนากระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ให้ความรู้เพื่อควบคุมไม่ให้นักสูบหน้าใหม่ตกเป็นเหยื่อไปมากกว่าที่เป็นอยู่
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพคนอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม มีนักวิชาการ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มานานกว่า 20 ปี แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลต่างๆ ในปัจจุบันทำให้บริษัทและผู้ค้าบุหรี่ได้อาศัยช่องทางออนไลน์โปรโมตขายบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ขอนแก่นมีผู้สูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดทิศทางและการรับฟังข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะต่อต้านและปฏิเสธว่าคนขอนแก่นและคนอีสานพวกเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด เพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ
ด้าน ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2564 ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน ในจำนวนนี้มีคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และสูบแบบไม่ทุกวัน 38,018 คน ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลายมากถึง 24,050 คน
นอกจากนี้ยังพบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กระดับประถมศึกษาในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่สูบเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เป็นอันตรายและไม่เสพติด สามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย เพราะวางขายในตลาดนัด ทางออนไลน์
ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดปัญหานำไปสู่การใช้สารเสพติดต่างๆ แล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดจะส่งผลโดยตรงต่อสมองและระบบประสาท
พิษของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลให้เด็กที่สูบมีอาการหงุดหงิดง่าย เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ความจำแย่ลง อารมณ์แปรปรวน สมาธิสั้น จึงขอแนะนำการป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดอื่นๆ
“การเปิดพื้นที่ในการประชุมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการสร้างการรับรู้ให้นักศึกษา และ ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการที่จะต่อต้านและปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดเช่นกัน” ผศ.ดร.ธนพฤกษ์กล่าว
อ้างอิงจาก:
ผู้จัดการออนไลน์
สยามรัฐออนไลน์
https://mgronline.com/local/detail/9650000122166
https://siamrath.co.th/n/409628
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #มข #สสส #ขอนแก่น #บุหรี่ไฟฟ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.