ของขวัญปีใหม่ “กรมประมง” เปิดให้เข้า เบิ่งฟรี ! อควาเรียม 10 แห่งทั่วไทย

ของขวัญปีใหม่ 

“กรมประมง” เปิดให้เข้า เบิ่งฟรี ! 

อควาเรียม 10 แห่งทั่วไทย

 

กรมประมงชวนเที่ยวศูนย์ประมง 43 แห่ง และอควาเรียม 10 แห่งฟรีรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ที่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี โดยมีที่ภาคอีสานคือ 

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน)

ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

โทร. 0 4271 1447 

และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 0 3865 3741 

  1. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 

ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

โทร. 0 5661 1309 

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล 

ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร. 0 7477 5455

  1. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล 

ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โทร. 0 7477 5455 

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5536 9066

  1. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา

ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

โทร. 0 54431 1251 

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา)

ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โทร. 0 5627 4503 

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

ตั้งอยู่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3216-8 

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0 7643 2212-4

 

อ้างอิงจาก:

ฐานเศรษฐกิจ

ผู้จัดการออนไลน์

https://www.thansettakij.com/news/general-news/550693 

https://mgronline.com/travel/detail/9650000119804 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #กรมประมง #สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ #อควาเรียม #สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร #สกลนคร

Leave a Comment

Your email address will not be published.