พามาเบิ่ง 7 อันดับ สินค้ายอดฮิต ส่งออกชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2565 (เดือน ตุลาคม)

พามาเบิ่ง

7 อันดับ สินค้ายอดฮิต 

ส่งออกชายแดนไทย – สปป.ลาว 

ปี 2565 (เดือน ตุลาคม)

 

ในเดือน มกราคม – ตุลาคม 2565 ภาคอีสานมีมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว 181,147 ล้านบาท   โดยมีการส่งออกมูลค่ากว่า 117,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเดียวของปีก่อนหน้า 26.7% และมีมูลค่าการนำเข้ากว่า 63,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%

ในด้านประเภทรายกลุ่มสินค้าสำคัญสินค้าเกษตรกรรมมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 2% สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้น 9% สินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 21% และสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 21%

ในด้านสินค้าการส่งออกถึงแม้จะตัดน้ำมันและทองคำแล้วสินค้าส่งออกอีสานยังคงขยายตัวในเกือบทุกประเภทสินค้า และคาดว่าจะยังขยายตัวไปจนถึงสิ้นปีอีกด้วย

 

อ้างอิงจาก:

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การค้าชายแดน #การค้าชายแดนไทยลาว #ลาว

Leave a Comment

Your email address will not be published.