5 เขื่อนใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง

5 เขื่อนใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

.

.

อ้างอิงจาก : 

กรมชลประทาน

.

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เขื่อนอีสาน #ขอนแก่น #กาฬสินธุ์ #อุบลราชธานี #สกลนคร #นครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published.