December 2023

พาเบิ่งข้อมูลที่น่าฮู้ เกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มหมูในภาคอีสาน

จากข้อมูล ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 มีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 150,343 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 11 ล้านตัว โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 69,278 ราย และมีจำนวนหมู อยู่ที่ 2.4 ล้านตัว ธุรกิจฟาร์มหมูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 800 แห่ง คิดเป็น 41% และจังหวัดที่มีธุรกิจฟาร์มหมู่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูและการผลิตเนื้อหมูในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังจังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสานที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการทำธุรกิจฟาร์มหมู นอกจากนี้นครราชสีมายังมีการพัฒนาฐานพื้นที่สำหรับฟาร์มและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีฟาร์มหมูจำนวนมากในพื้นที่นี้ โดยนครราชสีมา มีฟาร์มใหญ่อย่าง บริษัท เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากถึง 125 ล้านบาท หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงสุกร (รหัสประเภทธุรกิจ 01450) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. – กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจฟาร์มหมู #ฟาร์มหมู #การเลี้ยงสุกร #ฟาร์มสุกร #การเลี้ยงหมู #หมูเถื่อน

พามาเบิ่ง ที่มางานไหมบ้านเฮา

พามาเบิ่ง ที่มางานไหมบ้านเฮา   งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว  ขอนแก่นซอฟต์เพาเวอร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566 จัดที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   วันที่ 28 มีพิธี “รำดอกคูนเสียงแคน” รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมฯ และ ในโอกาสครบรอบ 226 ปี การก่อตั้งเมืองขอนแก่น จากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น จากชุมชน หมู่บ้านและอำเภอทั้ง 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่น นักท่องเที่ยว นักแสดงชื่อดังที่เป็นลูกหลานชาวขอนแก่น และนางงามไหม มาร่วมรำบวงสรวง รวมกว่า 25,000 คน   รายละเอียดกิจกรรม ขบวนแห่ การแสดง พิธีเปิด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นิทรรศกาลผ้าไหมนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและ ประกวดผ้าไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหาร / เครื่องดื่ม / สินค้า OTOP บริการนวดแผนไทย / สินค้าจากกลุ่มเกษตร การสาธิตมัดหมี่ การทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาหารต่างๆ ณ หมู่บ้านเฮือนโบราณอีสาน จำนวน 26 หลัง จาก 26 อำเภอ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Www.facebook.com/KhonkaenSilkFestival   อ้างอิงจาก:  thai.tourismthailand   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #งานไหม #งานไหมอีสาน #ขอนแก่น  #งานไหม2566 

ท่ามกลางกระแสดราม่า สิพามาเบิ่ง makro มีจำนวนสาขาในภาคอีสาน หม่องใด๋แหน่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 161 สาขา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมด 27 สาขา ครอบคลุม 19 จังหวัดด้วยกัน มีเพียงอำนาจเจริญที่ยังไม่มีสาขาแม็คโคร โดยจังหวัดหัวเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนสาขามากกว่า 1 สาขา ได้แก่ ขอนแก่น 4 แห่ง นครราชสีมา 4 แห่ง อุดรธานี 2 แห่ง อุบลราชธานี 2 แห่ง สาเหตุที่จังหวัดหัวเมืองมีมากกว่า 1 สาขา อาจจะเป็นเพราะโครงสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจของทั้ง 4 จังหวัด อีกทั้งประชากรในพื้นที่ยังมีกำลังซื้อค่อนข้างมาก และการตั้งสาขาของแม็คโครมักจะพิจารณาจากตลาดและทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่นั้นมีศักยภาพในการเปิดสาขาหรือไม่ สำหรับสาขาที่ตั้งในภาคอีสาน มีหลายปัจจัยที่ทำให้แม็คโครเลือกที่จะตั้งสาขาในจังหวัดหลัก อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของ makro ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #MAKRO #แม็คโคร #หมูเถื่อน #makro