ท่ามกลางกระแสดราม่า สิพามาเบิ่ง makro มีจำนวนสาขาในภาคอีสาน หม่องใด๋แหน่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 161 สาขา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนสาขา makro ทั้งหมด 27 สาขา ครอบคลุม 19 จังหวัดด้วยกัน มีเพียงอำนาจเจริญที่ยังไม่มีสาขาแม็คโคร

โดยจังหวัดหัวเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนสาขามากกว่า 1 สาขา ได้แก่

ขอนแก่น 4 แห่ง

นครราชสีมา 4 แห่ง

อุดรธานี 2 แห่ง

อุบลราชธานี 2 แห่ง

สาเหตุที่จังหวัดหัวเมืองมีมากกว่า 1 สาขา อาจจะเป็นเพราะโครงสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจของทั้ง 4 จังหวัด อีกทั้งประชากรในพื้นที่ยังมีกำลังซื้อค่อนข้างมาก และการตั้งสาขาของแม็คโครมักจะพิจารณาจากตลาดและทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่นั้นมีศักยภาพในการเปิดสาขาหรือไม่ สำหรับสาขาที่ตั้งในภาคอีสาน มีหลายปัจจัยที่ทำให้แม็คโครเลือกที่จะตั้งสาขาในจังหวัดหลัก

อ้างอิงจาก:

– เว็บไซต์ของ makro

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.